Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
3 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultrafine Sodium Sulfide Clusters Confined in Carbon Nano-polyhedrons as High-Efficiency Presodiation Reagents for Sodium-Ion Batteries Xiaoxiao Liu, Yuchen Tan, Wenyu Wang, Peng Wei, Zhi Wei Seh, Yongming Sun ACS Applied Materials & Interfaces
17 Nov 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Enhanced processability and electrochemical cyclability of metallic sodium at elevated temperature using sodium alloy composite Guocheng Li, Qingpeng Yang, Jiale Chao, Bao Zhang, Mintao Wan, Xiaoxiao Liu, Eryang Mao, Li Wang, Hui Yang, Zhi Wei Seh, Jianjun Jiang, Yongming Sun Energy Storage Materials
24 Aug 2020 SERC Institute of High Performance Computing A Tool to Analysis of GNSS Satellite Availability in Urban Environments Binfang Wang, Wei-Jiang Zhao, En-Xiao Liu 2020 IEEE International Conference on Computational Electromagnetics
6 May 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Conformal Prelithiation Nanoshell on LiCoO2 Enabling High-Energy Lithium-Ion Batteries Xiaoxiao Liu, Yuchen Tan, Wenyu Wang, Chunhao Li, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Nano Letters
2 Mar 2020 SERC Institute of High Performance Computing Electromagnetic Analysis for Multi-constellation GNSS Satellite Visibility Determination in Urban Areas En-Xiao Liu, Wei-Jiang Zhao, Binfang Wang 2019 Photonics & Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS-Spring)
1 Jan 2020 SERC Institute of High Performance Computing A framework for community noise modelling using machine learning methods Wenzu Zhang, Enxiao Liu, Jason Png Applied Acoustics
27 Nov 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metal/LiF/Li2O Nanocomposite for Battery Cathode Prelithiation: Trade-off between Capacity and Stability Junmou Du, Wenyu Wang, Alex Yong Sheng Eng, Xiaoxiao Liu, Mintao Wan, Zhi Wei Seh, Yongming Sun Nano Letters
22 Aug 2019 BMRC Genome Institute of Singapore A Near-Infrared Probe Tracks and Treats Lung Tumor Initiating Cells by Targeting HMOX2 Jong-Jin Kim, Yong-An Lee, Dongdong Su, Jungyeol Lee, Sung-Jin Park, Beomsue Kim, Jia Hui Jane Lee, Xiao Liu, Seong Soon Kim, Myung Ae Bae, Jun-Seok Lee, Seong Cheol Hong, Wang Lu, Animesh Samanta, Haw-Young Kwon, Jun-Young Kim, Young Hyun Yu, Hyung-Ho Ha, Zhenxun Wang, Wai Leong Tam, Bing Lim, Nam-Young Kang, Young-Tae Chang Journal of the American Chemical Society
4 Aug 2019 SERC Institute of High Performance Computing Satellite Visibility and Geometry Analysis for GNSS Positioning in an Urban Environment Richard Xian-Ke Gao, Wenzu Zhang, Ching Eng Png, Binfang Wang, Wei-Jiang Zhao, En-Xiao Liu 8th Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation
10 May 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering stable electrode-separator interfaces with ultrathin conductive polymer layer for high-energy-density Li-S batteries Wenyu Wang, Xiaoxiao Liu, Eryang Mao, Mintao Wang, Yuanjian Li, Guocheng Li, Lin Fu, Zhen Li, Alex Yong Sheng Eng, Zhi Wei Seh, Yongming Sun Energy Storage Materials