Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 May 2021 SERC Institute of High Performance Computing Modeling sound transmission through a periodic acoustic metamaterial grating of finite size Xiang Yu Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics
7 May 2021 SERC Institute of High Performance Computing Development of a metamaterial for acoustic and architectonical improvement of window design Xiang Yu Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics
15 Apr 2021 SERC Institute of High Performance Computing Isogeometric MITC shell Xiang Yu Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
22 Dec 2020 SERC Institute of High Performance Computing Attenuation of low-frequency sound in U-shaped duct with membrane coupled acoustic resonator: modeling and analysis Xiang Yu Journal of Sound and Vibration
15 Dec 2020 SERC Institute of High Performance Computing Development of metacage for noise control and natural ventilation in a window system Xiang Yu Applied Acoustics
5 May 2020 SERC Institute of High Performance Computing Effect of substituents in sulfoxides on the enhancement of thermoelectric properties of PEDOT:PSS: experimental and modelling evidence Qiang Zhu, Erol Yildirim, Xizu Wang, Aung Ko Ko Kyaw, Tao Tang, Xiang Yun Debbie Soo, Zicong Marvin Wong, Gang Wu, Shuo-Wang Yang, Jianwei Xu Molecular Systems Design & Engineering
1 May 2020 SERC Institute of High Performance Computing Acoustic Inerter: ultra-low frequency sound attenuation in a duct Xiang Yu Journal of the Acoustical Society of America
1 Jan 2020 SERC Institute of High Performance Computing Membrane-type acoustic metamaterial with eccentric masses for broadband sound isolation Xiang Yu Applied Acoustics
15 Nov 2019 SERC Institute of High Performance Computing Improved Alignment of PEDOT:PSS Induced by in-situ Crystallization of “Green” Dimethylsulfone Molecules to Enhance the Polymer Thermoelectric Performance Qiang Zhu, Erol Yildirim, Xizu Wang, Xiang Yun Debbie Soo, Yun Zheng, Teck Leong Tan, Gang Wu, Shuo-Wang Yang, Jianwei Xu Frontiers in Chemistry
1 Sep 2019 SERC Institute of High Performance Computing Design and in-situ measurement of the acoustic performance of a metasurface ventilation window Xiang Yu Applied Acoustics
21 May 2019 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Oxidative stress mediates depot-specific functional differences of human adipose-derived stem cells Sandhya Sriram, Chengxiang Yuan, Smarajit Chakraborty, Winson Tay, Min Park, Asim Shabbir, Sue-Anne Toh, Weiping Han, Shigeki Sugii Stem Cell Research and Therapy
9 May 2019 SERC Institute of High Performance Computing Sound transmission through a periodic acoustic metamaterial grating Xiang Yu Journal of Sound and Vibration
9 Mar 2019 SERC Institute of High Performance Computing Origami-inspired foldable sound barrier designs Xiang Yu Journal of Sound and Vibration
22 Jan 2019 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Fast Adipogenesis Tracking System (FATS)—a robust, high-throughput, automation-ready adipogenesis quantification technique Chengxiang Yuan, Smarajit Chakraborty, Krishna Kanth Chitta, Subha Subramanian, Tau En Lim, Weiping Han, K. N. Bhanu Prakash, Shigeki Sugii Stem Cell Research & Therapy
22 Jan 2019 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Fast Adipogenesis Tracking System (FATS)—a robust, high-throughput, automation-ready adipogenesis quantification technique Chengxiang Yuan, Smarajit Chakraborty, Krishna Kanth Chitta, Subha Subramanian, Tau En Lim, Weiping Han, K. N. Bhanu Prakash, Shigeki Sugii Stem Cell Research & Therapy
1 Jul 2018 SERC Institute of High Performance Computing Reconfigurable origami silencers for tunable and programmable sound attenuation Xiang Yu Smart Materials and Structures
23 Mar 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Transparent Piezoelectric Film Speakers for Windows with Active Noise Mitigation Function Meysam Sharifzadeh Mirshekarloo, Chin Yaw Tan, Xiang Yu, Lei Zhang, Shuting Chen, Kui Yao, Fangsen Cui, Sai Murugan Pandit, Shyh Hao Chong, Sze Tiong Tan Applied Acoustics
2 Feb 2015 BMRC Genome Institute of Singapore Discovery of six new susceptibility loci and analysis of pleiotropic effects in leprosy Hong Liu, Astrid Irwanto, Xi'an Fu, Gongqi Yu, Yongxiang Yu, Yonghu Sun, Chuan Wang, Zhenzhen Wang, Yukinori Okada, Huiqi Low, Yi Li, Herty Liany, Mingfei Chen, Fangfang Bao, Jinghui Li, Jiabao You, Qilin Zhang, Jian Liu, Tongsheng Chu, Anand Kumar Andiappan, Na Wang, Guiye Niu, Dianchang Liu, Xiulu Yu, Lin Zhang, Hongqing Tian, Guizhi Zhou, Olaf Rotzschke, Shumin Chen, Xuejun Zhang, Jianjun Liu, Furen Zhang Nature Genetics
3 Feb 2014 BMRC Genome Institute of Singapore Genome-Wide Linkage, Exome Sequencing and Functional Analyses Identify ABCB6 as the Pathogenic Gene of Dyschromatosis Universalis Hereditaria Na Wang, Hong Liu, Yi Li, Ken Kwok Hon Hung, Chuan Wang, Xuechao Chen, Donglai Sheng, Xi’an Fu, Kelvin See, Jia Nee Foo, Huiqi Low, Herty Liany, Ishak Darryl Irwan, Jian Liu, Baoqi Yang, Mingfei Chen, Yongxiang Yu, Gongqi Yu, Boon Kee Goh, John E. A. Common, Guiye Niu, Jiabao You, Yan Zhou, Shanshan Ma, Ting Wang, Xiaoxiao Yan, Birgitte E. Lane, Yonghu Sun, Guizhi Zhou, Xianmei Lu, Zhenhua Wang, Hongqing Tian, Yuanhua Cao, Shumin Chen, Qiji Liu, Jianjun Liu, Furen Zhang, Mathias Toft PLoS ONE
3 Feb 2014 BMRC Institute of Medical Biology Genome-wide linkage, exome sequencing and functional analyses identify ABCB6 as the pathogenic gene of dyschromatosis universalis hereditaria Herty Liany, Ishak Darryl Irwan, Jian Liu, Hong Liu, Yi Li, Ken Kwok Hon Hung, Na Wang, Chuan Wang, Xuechao Chen, Donglai Sheng, Xi'an Fu, Kelvin See, Jia Nee Foo, Huiqi Low, Baoqi Yang, Mingfei Chen, Yongxiang Yu, Gongqi Yu, Guiye Niu, Jiabao You, Yan Zhou, Shanshan Ma, Ting Wang, Xiaoxiao Yan, Boon Kee Goh, John E. A. Common, Birgitte E. Lane, Yonghu Sun, Guizhi Zhou, Xianmei Lu, Zhenhua Wang, Hongqing Tian, Yuanhua Cao, Shumin Chen, Qiji Liu, Jianjun Liu, Furen Zhang PLoS ONE
31 Dec 2009 BMRC Genome Institute of Singapore Genomewide Association Study of Leprosy Martin L. Hibberd, Yong Cui, Xiao-Xiao Yan, Hai-Tao Yang, Yue-Lin Jiao, Li-Guo Mao, Gang Yin, Zhen-Xia Jiang, Xiao-Dong Wang, Jing-Ping Yu, Zong-Hou Hu, Cui-Hua Gong, Yu-Qiang Liu, Rui-Yu Liu, De-Min Wang, Dong Wei, Jin-Xian Liu, Sen Yang, Xue-Jun Zhang, Jian-Jun Liu, Liang-Dan Sun, Hong Liu, Yi Li, Rong-De Yang, Tong-Sheng Chu, Chi Zhang, Lin Zhang, Jian-Wen Han, Gong-Qi Yu, Cheng Quan, Yong-Xiang Yu, Zheng Zhang, Ben-Qing Shi, Lian-Hua Zhang, Hui Cheng, Chang-Yuan Wang, Yan Lin, Hou-Feng Zheng, Xi-An Fu, Xian-Bo Zuo, Qiang Wang, Heng Long, Yi-Ping Sun, Yi-Lin Cheng, Hong-Qing Tian, Fu-Sheng Zhou, Hua-Xu Liu, Wen-Sheng Lu, Su-Min He, Wen-Li Du, Min Shen, Qi-Yi Jin, Xin Zhao, Wei-Kun Cao, Hong-Zhong Cao, Yong-Ping Li, Wei-Guo Yan, Shi-Yu Wei, Kui-Jun Wang, Fu-Ren Zhang, Wei Huang, Shu-Min Chen, Ying Wang, Hui-Qi Low, Tantoso Erwin, Ning-Han Yang, Jin-Yong Li New England Journal of Medicine