Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
23 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Orthogonally crosslinked alginate conjugate thermogels with potential for cell encapsulation Valerie Ow, Jun Jie Chang, Wai Hon Chooi, Yi Jian Boo, Rebekah P.T. Tan, Joey H.M. Wong, Bhav Harshad Parikh, Xinyi Su, Shi Yan Ng, Xian Jun Loh, Kun Xue Carbohydrate Polymers
17 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Role of oxygen vacancy in metal oxides for photocatalytic CO2 reduction Wenbin Jiang, Hongyi Loh, Beverly Qian Ling Low, Houjuan Zhu, Jingxiang Low, Jerry Zhi Xiong Heng, Karen Yuanting Tang, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Enyi Ye, Yujie Xiong Applied Catalysis B: Environmental
1 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Modified Bacterial Cellulose for Biomedical Applications Karen Yuanting Tang, Jerry Zhi Xiong Heng, Casandra Hui Teng Chai, Chui Yu Chan, Beverly Qian Ling Low, Serene Ming En Chong, Hong Yi Loh, Zibiao Li, Enyi Ye, Xian Jun Loh Chemistry – An Asian Journal
29 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Celebrating 25 Years of IMRE: Research Highlights on Nanomaterials and Nanotechnologies Xiaodi Su, Zhaogang Dong, Jing Wu, DongZhi Chi, Xian Jun Loh ACS Nano
31 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strain‐Driven Auto‐Detachable Patterning of Flexible Electrodes Zhisheng Lv, Changxian Wang, Changjin Wan, Renheng Wang, Xiangyu Dai, Jiaqi Wei, Huarong Xia, Wenlong Li, Wei Zhang, Shengkai Cao, Feilong Zhang, Haiyue Yang, Xian Jun Loh, Xiaodong Chen Advanced Materials
19 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Antioxidative and Anti‐UV Lignin Carrier for Peptide Delivery Pei Lin Chee, Sigit Sugiarto, Yong Yu, Ying Chuan Tan, Enyi Ye, Dan Kai, Xian Jun Loh Macromolecular Chemistry and Physics
23 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Halogen bonding regulated functional nanomaterials Jie Zheng, Ady Suwardi, Claris Jie Ee Wong, Xian Jun Loh, Zibiao Li Nanoscale Advances
27 Aug 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering The Thermogel Chronicle—From Rational Design of Thermogelling Copolymers to Advanced Thermogel Applications Qianyu Lin, Cally Owh, Jason Y. C. Lim, Pei Lin Chee, Michelle P. Y. Yew, Eilis T. Y. Hor, Xian Jun Loh Accounts of Materials Research
20 Aug 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Cationic Lignin-Based Hyperbranched Polymers to Circumvent Drug Resistance in Pseudomonas Keratitis Pei Lin Chee, Cally Owh, Mayandi Venkatesh, Mercy Halleluyah Periayah, Zheng Zhang, Pek Yin Michelle Yew, Huajun Ruan, Rajamani Lakshminarayanan, Dan Kai, Xian Jun Loh ACS Biomaterials Science & Engineering
14 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering The Translational Application of Hydrogel for Organoid Technology: Challenges and Future Perspectives Panqin Ma, Ying Chen, Xiyu Lai, Jie Zheng, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Yi Zhao, Bhav Harshad Parikh, Xinyi Su, Mingliang You, Yun‐Long Wu, Zibiao Li Macromolecular Bioscience