Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
24 Jan 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Thermochemical Valorization of Waste Plastic for Production of Synthetic Fuels, Fine Chemicals, and Carbon Nanotubes Karen Yuanting Tang, Chui Yu Chan, Casandra Hui Teng Chai, Beverly Qian Ling Low, Zhong Yi Toh, Benjamin Weng Leong Wong, Jerry Zhi Xiong Heng, Zibiao Li, Chi-Lik Ken Lee, Xian Jun Loh, Chi-Hwa Wang, Enyi Ye ACS Sustainable Chemistry & Engineering
8 Dec 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Next‐Generation Vitrimers Design through Theoretical Understanding and Computational Simulations Ke Li, Nam Van Tran, Yuqing Pan, Sheng Wang, Zhicheng Jin, Guoliang Chen, Shuzhou Li, Jianwei Zheng, Xian Jun Loh, Zibiao Li Advanced Science
28 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Core‐Shell Micro‐ and Nano‐Structures for The Modification of Light‐Surface Interactions Reuben J. Yeo, Jayven C. C. Yeo, Sze Yu Tan, Anqi Sng, Nikodem Tomczak, Joseph Kinyanjui Muiruri, Suxi Wang, Pei Wang, Warintorn Thitsartarn, Fuke Wang, Enyi Ye, Zibiao Li, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Qiang Zhu Advanced Optical Materials
12 Oct 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Stimuli-cleavable moiety enabled vinyl polymer degradation and emerging applications Jie Zheng, Zhuang Mao Png, Xian Chun Nicky Quek, Xian Jun Loh, Zibiao Li Green Chemistry
4 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Coconut husk-derived nanocellulose as reinforcing additives in thermal-responsive hydrogels (Pending publish) Yihao Leow, Yi Jian Boo, Ming Lin, Ying Chuan Tan, Rubayn Zhi Rong Goh, Qiang Zhu, Xian Jun Loh, Kun Xue, Dan Kai Carbohydrate Polymers
16 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Battery-free and AI-enabled multiplexed sensor patches for wound monitoring Xin Ting Zheng, Zijie Yang, Laura Sutarlie, Moogaambikai Thangaveloo, Yong Yu, Nur Asinah Binte Mohamed Salleh, Jiah Shin Chin, Ze Xiong, David Lawrence Becker, Xian Jun Loh, Benjamin C. K. Tee, Xiaodi Su Science Advances
18 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanoarchitecture-Integrated Hydrogel Systems toward Therapeutic Applications Houjuan Zhu, Jie Zheng, Xin Yi Oh, Chui Yu Chan, Beverly Qian Ling Low, Jia Qian Tor, Wenbin Jiang, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Zibiao Li ACS Nano
14 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Simultaneous detection and removal of 2,4,6-trinitrophenyl phenol and dichromate by metal-organic framework Ranhao Yin, Yiming Bu, Houjuan Zhu, Pengchen Su, Enyi Ye, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Chao Yuan, Suhua Wang Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
16 Mar 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Ionogels: recent advances in design, material properties and emerging biomedical applications (Pending publish) Xiaotong Fan, Siqi Liu, Zhenhua Jia, J. Justin Koh, Jayven Chee Chuan Yeo, Chen-Gang Wang, Nayli Erdeanna Surat'man, Xian Jun Loh, Jean Le Bideau, Chaobin He, Zibiao Li, Teck-Peng Loh Chemical Society Reviews
9 Mar 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Technology Roadmap for Flexible Sensors Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong-an Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae-Hyeong Kim, Il-Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae-Eung Lee, Pooi See Lee, Tae-Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae-Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao-Ming Tao, Benjamin C. K. Tee, Aaron Voon-Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu-Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu-Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen ACS Nano