Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
20 May 2024 SERC Institute for Infocomm Research A Fourier-Transform-Based Framework With Asymptotic Attention for Mobile Thermal InfraRed Object Detection Zeyu Wang, Haibin Shen, Wenyu Jiang, Kejie Huang IEEE Sensors Journal
27 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research TIRDet: Mono-Modality Thermal InfraRed Object Detection Based on Prior Thermal-To-Visible Translation Zeyu Wang, Fabien Colonnier, Jinghong Zheng, Jyotibdha Acharya, Wenyu Jiang, Kejie Huang Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia
22 Jun 2023 SERC Institute of High Performance Computing  Achieving Green AI with Energy-Efficient Deep Learning Using Neuromorphic Computing Tao Luo, Weng-Fai Wong, Rick Siow Mong Goh, Anh Tuan Do, Zhixian Chen, Haizhou Li, Wenyu Jiang, Neuromorphic Programme Communications of the ACM
15 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research An Energy Efficient Time-Multiplexing Computing-in-Memory Architecture for Edge Intelligence Rui Xiao, Wenyu Jiang, Piew Yoong Chee IEEE Journal on Exploratory Solid-State Computational Devices and Circuits
27 Apr 2022 SERC Institute for Infocomm Research Low Precision Local Learning for Hardware-Friendly Neuromorphic Visual Recognition Jyotibdha Acharya, Laxmi R Iyer, Wenyu Jiang ICASSP 2022 - 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)
16 Jul 2021 SERC Institute for Infocomm Research In Situ Aging-Aware Error Monitoring Scheme for IMPLY-Based Memristive Computing-in-Memory Systems Jiarui Xu, Yi Zhan, Yujie Li, Jiajun Wu, Xinglong Ji, Guoyi Yu, Wenyu Jiang, Rong Zhao, Chao Wang IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers
18 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research A Data-Driven Method for Online Monitoring Tube Wall Thinning Process in Dynamic Noisy Environment Chen Zhang, Jun Long Lim, Ouyang Liu, Aayush Madan, Yongwei Zhu, Shili Xiang, Kai Wu, Rebecca Yen-Ni Wong, Eugene Jiliang Phua, Karan M. Sabnani, Keng Boon Siah, Wenyu Jiang, Yixin Wang, Emily Jianzhong Hao, Steven C. H. Hoi IEEE Transactions on Automation Science and Engineering
11 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Carbon-steel tube surface mounted FBG sensors under high-temperature environment, part II: Gold coated and femtosecond laser written Aayush Madan, Ouyang Liu, Jun Long Lim, Wenyu Jiang, Yixin Wang, Perry Ping Shum, Jianzhong Hao Optoelectronics Global Conference (OGC)
11 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Carbon-steel tube surface mounted FBG sensors under high-temperature environment, part I: Polyimide coated and femtosecond laser written Aayush Madan, Ouyang Liu, Wenyu Jiang, Yixin Wang, Perry Ping Shum, Jianzhong Hao Optoelectronics Global Conference (OGC)
19 Oct 2015 SERC Institute for Infocomm Research k-Nearest Neighbors algorithm based on weak bit implementation on Enhanced Vote Count circuit Haiyan Shu, Wenyu Jiang, Rongshan Yu 2015 IEEE 17th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP)