Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
1 Jun 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Theoretical Model and Outstanding Performance from Constructive Piezoelectric and Triboelectric Mechanism in Electrospun PVDF Fiber Film Yasmin Mohamed Yousry, Kui Yao, Ayman Mahmoud Mohamed, Weng Heng Liew, Shuting Chen, Seeram Ramakrishna
29 Jan 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Origin of High Thermoelectric Performance in Earth-Abundant Phosphide−Tetrahedrite Ady Suwardi, Lei Hu, Xizu Wang, Xian Yi Tan, Durga Venkata Maheswar Repaka, Lai-Mun Wong, Xiping Ni, Weng Heng Liew, Su Hui Lim, Qingyu Yan, Jianwei Xu, Yun Zheng, Kedar Hippalgaonkar
12 Dec 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Broadband Ultrasonic Array Transducer from Multilayer Piezoelectric Ceramic with Lowered Co-firing Temperature Qingqing Ke, Weng Heng Liew, Lei Zhang, Chee Kiang Ivan Tan, Changyun Jiang, Kui Yao
22 Jun 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Direct-write piezoelectric ultrasonic transducers for pipe structural health monitoring Shifeng Guo, Shuting Chen, Lei Zhang, Weng Heng Liew, Kui Yao
5 May 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering KNNS-BNZH Lead-free 1-3 Piezoelectric Composite for Ultrasonic and Photoacoustic Imaging Qingqing Ke, Weng Heng Liew, Hong Tao, Jiagang Wu, Kui Yao
26 Apr 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Mechanisms for Enhancing Polarization Orientation and Piezoelectric Parameters of PVDF Nanofibers Yasmin Mohamed Yousry, Kui Yao, Shuting Chen, Weng Heng Liew, Seeram Ramakrishna
1 Mar 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Piezoelectric Nanotube Array for Broadband High-Frequency Ultrasonic Transducer Weng Heng Liew, Kui Yao, Shuting Chen, Francis Eng Hock Tay
12 May 2015 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanoconfinement induced crystal orientation and large piezoelectric coefficient in vertically aligned P(VDF-TrFE) nanotube array Weng Heng Liew, Meysam Sharifzadeh Mirshekarloo, Shuting Chen, Kui Yao, Francis Eng Hock Tay