Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
3 Jun 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Surface-Engineered Cobalt Oxide Nanowires as Multifunctional Electrocatalysts for Efficient Zn-Air Batteries-Driven Overall Water Splitting Baoshan Tang, Jing Yang, Zongkui Kou, Le Xu, Hwee Leng Seng, Yannan Xie, Albertus D. Handoko, Xixia Liu, Zhi Wei Seh, Hiroyo Kawai, Hao Gong, Weifeng Yang Energy Storage Materials
2 May 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metal–organic framework-derived hierarchical MoS2/CoS2 nanotube arrays as pH-universal electrocatalysts for efficient hydrogen evolution Baoshan Tang, Weifeng Yang, Zhi Gen Yu, Yaoxin Zhang, Chunhua Tang, Hwee Leng Seng, Zhi Wei Seh, Yong-Wei Zhang, Stephan John Pennycook, Hao Gong Journal of Materials Chemistry A
12 Nov 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Interlayer interactions in 2D WS2/MoS2 heterostructures monolithically grown by in situ physical vapor deposition Weifeng Yang, Hiroyo Kawai, Michel Bosman, Baoshan Tang, Jianwei Chai, Wei Le Tay, Jing Yang, Hwee Leng Seng, Huili Zhu, Hao Gong, Hongfei Liu, Kuan Eng Johnson Goh, Shijie Wang, DongZhi Chi Nanoscale
5 Jan 2016 SERC Institute of Materials Research and Engineering TiNbO2-Based Photodetectors With Low Dark Current and High UV-to-Visible Rejection Ratio Zifeng Zhang, Lai Mun Wong, Zhengyun Wu, Zhiyuan Yan, Shijie Wang, DongZhi Chi, Rongdun Hong, Weifeng Yang IEEE Photonics Technology Letters