Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 Apr 2024 Others Institute of Materials Research & Engineering Interfacial Engineering of Metal-Organic Framework-Based Electrode for High-Performance Smart Glass (Pending publish) Shi Wun Tong, Jianwei Chai, Man-Fai Ng, Wei Fu, Wei Peng Goh, Changyun Jiang ACS Applied Optical Materials
15 Dec 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Review—Recent Advances in Nanosensors for Precision Agriculture (Pending publish) Shi Wun Tong, Wei Peng Goh, Changyun Jiang Journal of The Electrochemical Society
7 Nov 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Dioxaphosphabicyclooctanes: small caged phosphines from tris(hydroxymethyl)phosphine James D. Nobbs, Dillon Wei Peng Tay, Yoon Hui Yeap, Yong Lun Tiong, Suming Ye, Srinivasulu Aitipamula, Cun Wang, Choon Boon Cheong, Martin van Meurs Dalton Transactions
17 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reversible electrical switching of nanostructural color pixels Shutao Zhang, Jun Zhang, Wei Peng Goh, Yan Liu, Febiana Tjiptoharsono, Henry Yit Loong Lee, Changyun Jiang, Jun Ding, Joel K. W. Yang, Zhaogang Dong Nanophotonics
10 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Stable Metal-Organic Framework Based Electrode For Electrochemical Applications (Pending publish) Shi Wun Tong, Darren Chi Jin Neo, Wei Peng Goh, Changyun Jiang 2022 IEEE 12th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP)
1 Aug 2022 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Thioxanthylium Cations: Highly Reversible Hydrochromic Mate‐rials with Tunable Color and Moisture Sensitivity Ming Hui Chua, Xiang Yun Debbie Soo, Wei Peng Goh, Zhuang Mao Png, Qiang Zhu, Jianwei Xu Chemistry – A European Journal
8 Mar 2022 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Single-Cell Atlas of Lineage States, Tumor Microenvironment, and Subtype-Specific Expression Programs in Gastric Cancer Vikrant Kumar, Kalpana Ramnarayanan, Raghav Sundar, Nisha Padmanabhan, Supriya Srivastava, Mayu Koiwa, Tadahito Yasuda, Vivien Koh, Kie Kyon Huang, Su Ting Tay, Shamaine Wei Ting Ho, Angie Lay Keng Tan, Takatsugu Ishimoto, Guowei Kim, Asim Shabbir, Qingfeng Chen, Biyan Zhang, Shengli Xu, Kong-Peng Lam, Huey Yew Jeffrey Lum, Ming Teh, Wei Peng Yong, Jimmy Bok Yan So, Patrick Tan Cancer Discovery
25 Aug 2021 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Epigenetic promoter alterations in GI tumour immune-editing and resistance to immune checkpoint inhibition Raghav Sundar, Kie-Kyon Huang, Vikrant Kumar, Kalpana Ramnarayanan, Deniz Demircioğlu, Zhisheng Her, Xuewen Ong, Zul Fazreen Bin Adam Isa, Manjie Xing, Angie Lay-Keng Tan, David Wai Meng Tai, Su Pin Choo, Weiwei Zhai, Jia Qi Lim, Meghna Das Thakur, Luciana Molinero, Edward Cha, Marcella Fasso, Monica Niger, Filippo Pietrantonio, Jeeyun Lee, Anand D Jeyasekharan, Aditi Qamra, Radhika Patnala, Arne Fabritius, Mark De Simone, Joe Yeong, Cedric Chuan Young Ng, Sun Young Rha, Yukiya Narita, Kei Muro, Yu Amanda Guo, Anders Jacobsen Skanderup, Jimmy Bok Yan So, Wei Peng Yong, Qingfeng Chen, Jonathan Göke, Patrick Tan Gut
19 Apr 2021 Others Institute for Infocomm Research Task-related brain functional network reconfigurations relate to motor recovery in chronic subcortical stroke Hsiao-Ju Cheng, Kwun Kei Ng, Xing Qian, Fang Ji, Zhong kang Lu, Wei Peng Teo, Xin Hong, Fatima Ali Nasrallah, Kai Keng Ang, Kai-Hsiang Chuang, Cuntai Guan, Haoyong Yu, Effie Chew, Juan Helen Zhou Scientific Reports
24 Feb 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Constructing Polymorphic Nanodomains in BaTiO3 Films via Epitaxial Symmetry Engineering Wei Peng, Jacob A. Zorn, Junsik Mun, Muhammad Sheeraz, Chang Jae Roh, Jun Pan, Bo Wang, Kun Guo, Chang Won Ahn, Yaping Zhang, Kui Yao, Jong Seok Lee, Jin-Seok Chung, Tae Heon Kim, Long-Qing Chen, Miyoung Kim, Lingfei Wang, Tae Won Noh Advanced Functional Materials