Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
10 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High Utilization of Composite Magnesium Metal Anodes Enabled by a Magnesiophilic Coating Yuanjian Li, Gaoliang Yang, Shengnan Sun, Chang Zhang, Carina Yi Jing Lim, Andrew Jun Yao Wong, Wei Ying Lieu, Zdenek Sofer, Man-Fai Ng, Wei Liu, Zhi Wei Seh Nano Letters
26 Jan 2022 SERC Institute for Infocomm Research Shape and boundary-aware multi-branch model for semi-supervised medical image segmentation Xiaowei Liu, Yikun Hu, Jianguo Chen, Keqin Li Computers in Biology and Medicine
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Dispersion-Engineered Wideband Low-Profile Metasurface Antennas Wei Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering
16 May 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Frequency Ultrasonic Methods for Determining Corrosion Layer Thickness of Hollow Metallic Components Hongwei Liu, Lei Zhang, Hong Fei Liu, Shuting Chen, Shihua Wang, Zheng Zheng Wong, Kui Yao Ultrasonics
25 Jan 2018 BMRC Bioinformatics Institute Identification of a biosynthetic gene cluster for the polyene macrolactam sceliphrolactam in a Streptomyces strain isolated from mangrove sediment Liang Yang, Zhao-Xun Liang, Qing Wei Cheang, Kim Le Mai Hoang, Hoa Thi Tran, Jinming Li, Xue-Wei Liu, Zhen Jie Low, Li Mei Pang, Yichen Ding, Yoganathan Kanagasundaram Scientific Reports
1 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Miniaturized Wideband Metasurface Antennas Wei Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Jin Shi, Feng Han Lin IEEE Transactions on Antennas and Propagation
6 Jun 2016 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultrahigh photoconductivity of bandgap-graded CdSxSe1-x nanowires probed by terahertz spectroscopy Junpeng Lu, Zongyin Yang, Hongwei Liu, Jinghua Teng, Lin Ke, Xinhai Zhang, Limin Tong, Chorng Haur Sor Scientific Reports
6 Dec 2015 SERC Institute for Infocomm Research Metamaterial-based antennas: Engineering designs Wei Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Jin Shi, Nasimuddin 2015 Asia-Pacific Microwave Conference (APMC)
30 Jun 2015 SERC Institute for Infocomm Research Substrate-integrated antennas at 60/77/140/270 GHz Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Mei Sun, Siew Bee Yeap, Wei Liu, Junfeng Xu, Wei Hong, Ke Gong 2015 IEEE 4th Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation (APCAP)
5 May 2015 SERC Institute for Infocomm Research Metamaterial-Based Low-Profile Broadband Aperture-Coupled Grid-Slotted Patch Antenna Wei Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing IEEE Transactions on Antennas and Propagation