Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Dispersion-Engineered Wideband Low-Profile Metasurface Antennas Wei Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing
16 May 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Frequency Ultrasonic Methods for Determining Corrosion Layer Thickness of Hollow Metallic Components Hongwei Liu, Lei Zhang, Hong Fei Liu, Shuting Chen, Shihua Wang, Zheng Zheng Wong, Kui Yao
25 Jan 2018 BMRC Bioinformatics Institute Identification of a biosynthetic gene cluster for the polyene macrolactam sceliphrolactam in a Streptomyces strain isolated from mangrove sediment Liang Yang, Zhao-Xun Liang, Qing Wei Cheang, Kim Le Mai Hoang, Hoa Thi Tran, Jinming Li, Xue-Wei Liu, Zhen Jie Low, Li Mei Pang, Yichen Ding, Yoganathan Kanagasundaram
1 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Miniaturized Wideband Metasurface Antennas Wei Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Jin Shi, Feng Han Lin
6 Jun 2016 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultrahigh photoconductivity of bandgap-graded CdSxSe1-x nanowires probed by terahertz spectroscopy Junpeng Lu, Zongyin Yang, Hongwei Liu, Jinghua Teng, Lin Ke, Xinhai Zhang, Limin Tong, Chorng Haur Sor
6 Dec 2015 SERC Institute for Infocomm Research Metamaterial-based antennas: Engineering designs Wei Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Jin Shi, Nasimuddin
30 Jun 2015 SERC Institute for Infocomm Research Substrate-integrated antennas at 60/77/140/270 GHz Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Mei Sun, Siew Bee Yeap, Wei Liu, Junfeng Xu, Wei Hong, Ke Gong
5 May 2015 SERC Institute for Infocomm Research Metamaterial-Based Low-Profile Broadband Aperture-Coupled Grid-Slotted Patch Antenna Wei Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing
13 Apr 2015 SERC Institute for Infocomm Research Metamaterial-Based Wideband Shorting-Wall Loaded Mushroom Array Antenna Wei Liu, Xianming Qing, Zhi Ning Chen
13 Apr 2015 SERC Institute for Infocomm Research A Wideband Ultra-Thin Differential Loop-Fed Patch Antenna for Head Implants Terence S. P. See, Xianming Qing, Wei Liu, Zhi Ning Chen
6 Jul 2014 SERC Institute for Infocomm Research SIW-fed thin Fabry-Pérot cavity antenna Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Wei Liu
6 Jul 2014 SERC Institute for Infocomm Research Stripline aperture coupled metamaterial mushroom antenna with increased front-to-back ratio Wei Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing
25 Jun 2014 SERC Institute for Infocomm Research 60-GHz Thin Broadband High-Gain LTCC Metamaterial-Mushroom Antenna Array Wei Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing
9 Jun 2014 BMRC Bioprocessing Technology Institute Producing recombinant therapeutic glycoproteins with enhanced sialylation using CHO-gmt4 glycosylation mutant cells John SY Goh, Yingwei Liu, Kah Fai Chan, Corrine Wan, Gavin Teo, Peiqing Zhang, Yuanxing Zhang, Zhiwei Song
20 May 2014 SERC Institute for Infocomm Research Metamaterials-based Antennas: From Concepts To Technology Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Jin Shi, Goh Chean Khan, Mei Sun, Pui Yi Lau, Wei Liu
10 Dec 2013 BMRC Bioprocessing Technology Institute Highly sialylated recombinant human erythropoietin production in large-scale perfusion bioreactor utilizing CHO-gmt4 (JW152) with restored GnT I function John S. Y. Goh, Yingwei Liu, Haifeng Liu, Kah Fai Chan, Corrine Wan, Gavin Teo, Xiangshan Zhou, Fusheng Xie, Peiqing Zhang, Yuanxing Zhang, Zhiwei Song
22 Nov 2013 BMRC Genome Institute of Singapore An Evaluation of Association between a Novel Hippocampal Biology Related SNP (rs7294919) and Schizophrenia Siow-Ann Chong, Jiewei Liu, Shusuke Numata, Masashi Ikeda, Yuichiro Watanabe, Xue-bin Zheng, Xiongjian Luo, Makoto Kinoshita, Ayako Nunokawa, Toshiyuki Someya, Tetsuro Ohmori, Jin-Xin Bei, Jimmy Lee, Zhiqiang Li, Jianjun Liu, Nakao Iwata, Yongyong Shi, Ming Li, Bing Su, Chunyu Liu
28 Jan 2013 SERC Institute of Materials Research and Engineering Photostable fluorescent organic dots with aggregation-induced emission (AIE dots) for noninvasive long-term cell tracing Kai Li, Wei Qin, Dan Ding, Nikodem Tomczak, Junlong Geng, Rongrong Liu, Jianzhao Liu, Xinhai Zhang, Hongwei Liu, Bin Liu, Ben Zhong Tang