Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
15 Feb 2024 Others Experimental Drug Development Centre Identification of small‐molecule binding sites of a ubiquitin‐conjugating enzyme‐UBE2T through fragment‐based screening Yong Yao Loh, Jothi Anantharajan, Qiwei Huang, Weijun Xu, Justina Fulwood, Hui Qi Ng, Elizabeth Yihui Ng, Chong Yu Gea, Meng Ling Choong, Qian Wen Tan, Xiaoying Koh, Wan Hsin Lim, Kassoum Nacro, Joseph Cherian, Nithya Baburajendran, Zhiyuan Ke, CongBao Kang Protein Science
11 Nov 2023 Others Experimental Drug Development Centre Identification and characterization of inhibitors covalently modifying catalytic cysteine of UBE2T and blocking ubiquitin transfer Jothi Anantharajan, Qian Wen Tan, Justina Fulwood, Wang Sifang, Qiwei Huang, Hui Qi Ng, Xiaoying Koh, Weijun Xu, Joseph Cherian, Nithya Baburajendran, CongBao Kang, Zhiyuan Ke Biochemical and Biophysical Research Communications
29 Sep 2023 Others Experimental Drug Development Centre Backbone 1H, 15N and 13C resonance assignments for an E2 ubiquitin conjugating enzyme-UBE2T Qiwei Huang, Hui Qi Ng, Yong Yao Loh, Zhiyuan Ke, Wan Hsin Lim, CongBao Kang Biomolecular NMR Assignments
29 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hydrogel‐Based Flexible Electronics Lixuan Hu, Pei Lin Chee, Sigit Sugiarto, Yong Yu, Chuanqian Shi, Ren Yan, Zhuoqi Yao, Xuewen Shi, Jiacai Zhi, Dan Kai, Hai‐Dong Yu, Wei Huang Advanced Materials
19 Jan 2022 Others Experimental Drug Development Centre Secondary Structures of the Transmembrane Domain of SARS-CoV-2 Spike Protein in Detergent Micelles Qingxin Li, Qiwei Huang, CongBao Kang International Journal of Molecular Sciences
8 Jan 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Enabling storage and utilization of low-carbon electricity: power to formic acid Sudipta Chatterjee, Indranil Dutta, Yanwei Lum, Zhiping Lai, Kuo-Wei Huang Energy & Environmental Science
1 Mar 2017 Others Institute for Infocomm Research Sustainable Incentives for Mobile Crowdsensing: Auctions, Lotteries, and Trust and Reputation Systems Salil Kanhere, Jianwei Huang, Sajal Das, Fan Wu, Tie Luo IEEE Communications Magazine
30 Jun 2016 Others Experimental Drug Development Centre Escherichia coli topoisomerase IV E subunit and an inhibitor binding mode revealed by NMR spectroscopy Yan Li, Ying Lei Wong, Fui Mee Ng, Boping Liu, Yun Xuan Wong, Zhin Ying Poh, Shuang Liu, Siew Wen Then, Michelle Yueqi Lee, Hui Qi Ng, Qiwei Huang, Alvin W Hung, Joseph Cherian, Jeffrey Hill, Thomas H Keller, CongBao Kang Journal of Biological Chemistry
4 Nov 2015 Others Experimental Drug Development Centre Biophysical studies of type II topoisomerases from Pseudomonas aeruginosa and Streptococcus pneumoniae substantiate their binding modes to a bis-pyridylurea inhibitor. Boping Liu, CongBao Kang, Yan Li, Joseph Cherian, Hui Qi Ng, Michelle Yueqi Lee, Nur Huda Ahmad, Zhi Ying Poh, Yun Xuan Wong, Qiwei Huang, Ying Lei Wong, Alvin Hung, Jeffrey Hill, Thomas Keller Biophysical Journal
25 Sep 2015 Others Experimental Drug Development Centre Secondary structure and membrane topology of dengue virus NS4B N-terminal 125 amino acids Yan Li, Xuping Xie, Qiwei Huang, Julien Lescar, Pei-Yong Shi, CongBao Kang, Young Mee Kim, Jing Zou, Qing-Yin Wang, Shovanlal Gayen, Ying Lei Wong, Le Tian Lee Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes