Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
29 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hydrogel‐Based Flexible Electronics Lixuan Hu, Pei Lin Chee, Sigit Sugiarto, Yong Yu, Chuanqian Shi, Ren Yan, Zhuoqi Yao, Xuewen Shi, Jiacai Zhi, Dan Kai, Hai‐Dong Yu, Wei Huang Advanced Materials
8 Jan 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Enabling storage and utilization of low-carbon electricity: power to formic acid Sudipta Chatterjee, Indranil Dutta, Yanwei Lum, Zhiping Lai, Kuo-Wei Huang Energy & Environmental Science
1 Mar 2017 SERC Institute for Infocomm Research Sustainable Incentives for Mobile Crowdsensing: Auctions, Lotteries, and Trust and Reputation Systems Salil Kanhere, Jianwei Huang, Sajal Das, Fan Wu, Tie Luo IEEE Communications Magazine
30 Jun 2016 BMRC Experimental Drug Development Centre Escherichia coli topoisomerase IV E subunit and an inhibitor binding mode revealed by NMR spectroscopy Yan Li, Ying Lei Wong, Fui Mee Ng, Boping Liu, Yun Xuan Wong, Zhin Ying Poh, Shuang Liu, Siew Wen Then, Michelle Yueqi Lee, Hui Qi Ng, Qiwei Huang, Alvin W Hung, Joseph Cherian, Jeffrey Hill, Thomas H Keller, CongBao Kang Journal of Biological Chemistry
4 Nov 2015 BMRC Experimental Drug Development Centre Biophysical studies of type II topoisomerases from Pseudomonas aeruginosa and Streptococcus pneumoniae substantiate their binding modes to a bis-pyridylurea inhibitor. Boping Liu, CongBao Kang, Yan Li, Joseph Cherian, Hui Qi Ng, Michelle Yueqi Lee, Nur Huda Ahmad, Zhi Ying Poh, Yun Xuan Wong, Qiwei Huang, Ying Lei Wong, Alvin Hung, Jeffrey Hill, Thomas Keller Biophysical Journal
25 Sep 2015 BMRC Experimental Drug Development Centre Secondary structure and membrane topology of dengue virus NS4B N-terminal 125 amino acids Yan Li, Xuping Xie, Qiwei Huang, Julien Lescar, Pei-Yong Shi, CongBao Kang, Young Mee Kim, Jing Zou, Qing-Yin Wang, Shovanlal Gayen, Ying Lei Wong, Le Tian Lee Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes
28 Jun 2015 SERC Institute for Infocomm Research Map Free Lane Following based on Low-Cost Laser Scanner for Near Future Autonomous Service Vehicle Zhiwei Song, Weiwei Huang, Ning Wu, Xiaojun Wu, Anthony Wong, Billy Saputra, Benjamin Chia, Simon Chen, Sun Zhang, Susu Yao, Boon Siew Han Intelligent Vehicles Symposium (IV), 2015 IEEE
15 Oct 2014 BMRC Experimental Drug Development Centre Structural Insight into the Transmembrane Domain and the Juxta-membrane Region of the Erythropoietin Receptor in Micelles Qingxin Li, Ying Lei Wong, Qiwei Huang, CongBao Kang Biophysical Journal
6 Jan 2014 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Early detection of antiangiogenic treatment responses in a mouse xenograft tumor model using quantitative perfusion MRI Reshmi Rajendran, Wei Huang, Annie Mei Yee Tang, Jie Ming Liang, Stephanie Choo, Torsten Reese, Hannes Hentze, Susan van Boxtel, Adam Cliffe, Keith Rogers, Brian Henry, Kai Hsiang Chuang Cancer Medicine
31 Dec 2009 BMRC Genome Institute of Singapore Genomewide Association Study of Leprosy Martin L. Hibberd, Yong Cui, Xiao-Xiao Yan, Hai-Tao Yang, Yue-Lin Jiao, Li-Guo Mao, Gang Yin, Zhen-Xia Jiang, Xiao-Dong Wang, Jing-Ping Yu, Zong-Hou Hu, Cui-Hua Gong, Yu-Qiang Liu, Rui-Yu Liu, De-Min Wang, Dong Wei, Jin-Xian Liu, Sen Yang, Xue-Jun Zhang, Jian-Jun Liu, Liang-Dan Sun, Hong Liu, Yi Li, Rong-De Yang, Tong-Sheng Chu, Chi Zhang, Lin Zhang, Jian-Wen Han, Gong-Qi Yu, Cheng Quan, Yong-Xiang Yu, Zheng Zhang, Ben-Qing Shi, Lian-Hua Zhang, Hui Cheng, Chang-Yuan Wang, Yan Lin, Hou-Feng Zheng, Xi-An Fu, Xian-Bo Zuo, Qiang Wang, Heng Long, Yi-Ping Sun, Yi-Lin Cheng, Hong-Qing Tian, Fu-Sheng Zhou, Hua-Xu Liu, Wen-Sheng Lu, Su-Min He, Wen-Li Du, Min Shen, Qi-Yi Jin, Xin Zhao, Wei-Kun Cao, Hong-Zhong Cao, Yong-Ping Li, Wei-Guo Yan, Shi-Yu Wei, Kui-Jun Wang, Fu-Ren Zhang, Wei Huang, Shu-Min Chen, Ying Wang, Hui-Qi Low, Tantoso Erwin, Ning-Han Yang, Jin-Yong Li New England Journal of Medicine