Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
3 Jul 2023 SERC Institute for Infocomm Research Microwave Metalens Antennas Zhi Ning Chen, Teng Li, Xianming Qing, Jin Shi, Shunli Li, Yuanyan Su, Wei E. I. Liu, Chunhua Xue, Qun Lou, Zhi Hao Jiang, Ruolei Xu, Peiqin Liu, Huiwen Sheng Proceedings of the IEEE
15 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Miniature Wideband Non-Uniform Metasurface Antenna Using Equivalent Circuit Model Wei E. I. Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing IEEE Transactions on Antennas and Propagation
15 Mar 2020 SERC Institute for Infocomm Research Broadband Circularly Polarized Metasurface Antenna Fed by a Rotated L-Shaped Probe Wei E. I. Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP) 2020
10 Dec 2019 SERC Institute for Infocomm Research Metamaterial-based Wideband Circularly Polarized 8x8 Phased Array Antenna at Ka-band of 27x30 GHz Xianming Qing, Zhi Ning Chen, Xinyi Tang, Wei E. I. Liu, Nasimuddin, Yunjia Zeng, Terence Shie Ping See 2019 Asia-Pacific Microwave Conference (AMPC)
10 Dec 2019 SERC Institute for Infocomm Research Millimeter-Wave Metantennas for 5G Wireless Communications (Invited) Zhi Ning Chen, Teng Li, Mei Jiang, Wei E. I. Liu, Xianming Qing 2019 Asia-Pacific Microwave Conference (AMPC)
13 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research An Inductive Perforated Ground Backed Thin Electrically Large Zero-Phase-Shift Line Loop Antenna for UHF Near-Field RFID Reader Wei E. I. Liu, Zhi Ning Chen, Edna Kai Yin Ng, Yunjia Zeng, Xianming Qing 2018 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics (SOLI)
20 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Miniaturized Wideband Metasurface Antennas Wei E. I. Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Jin Shi, Feng Han Lin IEEE Transactions on Antennas and Propagation