Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
11 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Transfer Learning of Full Molecular Weight Distributions via High-Throughput Computer-Controlled Polymerization Jin Da Tan, Balamurugan Ramalingam, Swee Liang Wong, Jayce Jian Wei Cheng, Yee-Fun Lim, Vijila Chellappan, Saif A. Khan, Jatin Kumar, Kedar Hippalgaonkar Journal of Chemical Information and Modeling
26 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Recent Advances in New Copolymer Hydrogel‐Formed Contact Lenses for Ophthalmic Drug Delivery Zhiguo Li, Hongwei Cheng, Lingjie Ke, Minting Liu, Chen‐Gang Wang, Xian Jun Loh, Zibiao Li, Yun‐Long Wu ChemNanoMat
2 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering MoS2/Polymer Heterostructures Enabling Stable Resistive Switching and Multistate Randomness Jianwei Chai, Shiwun Tong, Changjian Li, Carlos Manzano, Bing Li, Yanpeng Liu, Ming Lin, Laimun Wong, Jianwei Cheng, Jing Wu, Aaron Lau, Qidong Xie, Stephen J. Pennycook, Henry Medina, Ming Yang, Shijie Wang, DongZhi Chi Advanced Materials
1 Jul 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Apratoxin S4 Inspired by a Marine Natural Product, a New Treatment Option for Ocular Angiogenic Diseases Beiying Qiu, Alison Tan, Srivani Sistla, Amutha Barathi Veluchamy, Yong Li, Hannah Murray, Wei Cheng, Chenghao Liu, Joanna Marie Busoy, Qi-Yin Chen, Walter Hunziker, Chui Ming Gemmy Cheung, Tien Yin Wong, Wanjin Hong, Hendrik Luesch, Xiaomeng Wang Investigative Ophthalmology & Visual Science
19 Jan 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hierarchically Self-Assembled Supramolecular Host–Guest Delivery System for Drug Resistant Cancer Therapy Hongwei Cheng, Xiaoshan Fan, Xiaoyuan Wang, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Zibiao Li, Yun-Long Wu Biomacromolecules
27 Dec 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering Thermoresponsive Supramolecular Chemotherapy by “V”-Shaped Armed β-Cyclodextrin Star Polymer to Overcome Drug Resistance Xiaoshan Fan, Hongwei Cheng, Xiaoyuan Wang, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Yun-Long Wu, Zibiao Li Advanced Healthcare Materials
4 Feb 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering PCL-based thermo-gelling polymers for in vivo delivery of chemotherapeutics to tumors Chaohui Zheng, Hongzhi Gao, Da-Peng Yang, Minghuan Liu, Hongwei Cheng, Yun-Long Wu, Xian Jun Loh Materials Science and Engineering C
18 Dec 2014 SERC Institute for Infocomm Research Motion analytics of zebrafish using fine motor kinematics and multi-view trajectory Tian Jing, Amit Satpathy, Ee-Sin Ng, Soh Guat Ong, Wei Cheng, Jean-Marc Burgunder, Walter Hunziker Multimedia Systems
1 Aug 2014 SERC Institute for Infocomm Research Myotonia Congenita-Associated Mutations in Chloride Channel-1 Affect Zebrafish Body Wave Swimming Kinematics Wei Cheng, Jing Tian, Jean-Marc Burgunder, Walter Hunziker, How-Lung Eng, David R. Borchelt PLoS ONE