Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
27 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering All‐Dielectric Sers Metasurface with Strong Coupling Quasi‐BIC Energized by Transformer‐Based Deep Learning (Pending publish) Wei Chen, Yuyang Li, Yineng Liu, Yuan Gao, Yiming Yan, Zhaogang Dong, Jinfeng Zhu Advanced Optical Materials
11 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Transfer Learning of Full Molecular Weight Distributions via High-Throughput Computer-Controlled Polymerization Jin Da Tan, Balamurugan Ramalingam, Swee Liang Wong, Jayce Jian Wei Cheng, Yee-Fun Lim, Vijila Chellappan, Saif A. Khan, Jatin Kumar, Kedar Hippalgaonkar Journal of Chemical Information and Modeling
15 May 2021 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Molecular docking-aided identification of small molecule inhibitors targeting β-catenin-TCF4 interaction Joo-Leng Low, Weina Du, Tenzin Gocha, Gokce Oguz, Xiaoqian Zhang, Ming Wei Chen, Srdan Masirevic, Daniel Guo Rong Yim, Iain Bee Huat Tan, Adaikalavan Ramasamy, Hao Fan, Ramanuj DasGupta iScience
26 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Recent Advances in New Copolymer Hydrogel‐Formed Contact Lenses for Ophthalmic Drug Delivery Zhiguo Li, Hongwei Cheng, Lingjie Ke, Minting Liu, Chen‐Gang Wang, Xian Jun Loh, Zibiao Li, Yun‐Long Wu ChemNanoMat
2 Mar 2021 BMRC Genome Institute of Singapore Programmable C:G to G:C genome editing with CRISPR-Cas9-directed base excision repair proteins Liwei Chen, Jung Eun Park, Peter Paa, Priscilla D. Rajakumar, Hong-Ting Prekop, Yi Ting Chew, Swathi N. Manivannan, Wei Leong Chew Nature Communications
1 Feb 2021 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Cardiometabolic Profile of Different Body Composition Phenotypes in Children Yi Ying Ong, Jonathan Y Huang, Navin Michael, Suresh Anand Sadananthan, Wen Lun Yuan, Ling-Wei Chen, Neerja Karnani, S Sendhil Velan, Marielle V Fortier, Kok Hian Tan, Peter D Gluckman, Fabian Yap, Yap-Seng Chong, Keith M Godfrey, Mary F-F Chong, Shiao-Yng Chan, Yung Seng Lee, Mya-Thway Tint, Johan G Eriksson The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism
1 Feb 2021 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Cardiometabolic Profile of Different Body Composition Phenotypes in Children Yi Ying Ong, Jonathan Y Huang, Navin Michael, Suresh Anand Sadananthan, Wen Lun Yuan, Ling-Wei Chen, Neerja Karnani, S Sendhil Velan, Marielle V Fortier, Kok Hian Tan, Peter D Gluckman, Fabian Yap, Yap-Seng Chong, Keith M Godfrey, Mary F-F Chong, Shiao-Yng Chan, Yung Seng Lee, Mya-Thway Tint, Johan G Eriksson The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism
2 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering MoS2/Polymer Heterostructures Enabling Stable Resistive Switching and Multistate Randomness Jianwei Chai, Shiwun Tong, Changjian Li, Carlos Manzano, Bing Li, Yanpeng Liu, Ming Lin, Laimun Wong, Jianwei Cheng, Jing Wu, Aaron Lau, Qidong Xie, Stephen J. Pennycook, Henry Medina, Ming Yang, Shijie Wang, DongZhi Chi Advanced Materials
12 Aug 2020 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Enhanced selectivity and stability of Pt-Ge/Al2O3 catalysts by Ca promotion in propane dehydrogenation Sajjad Rimaz, Luwei Chen, Antonio Monzón, Sibudjing Kawi, Armando Borgna Chemical Engineering Journal
15 Jun 2020 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Design of hollow spherical Co@hsZSM5@metal dual-layer nanocatalysts for tandem CO2 hydrogenation to increase C2+ hydrocarbon selectivity Kelvin Mingyao Kwok, Luwei Chen, Hua Chun Zeng Journal of Materials Chemistry A