Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
18 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Security Development with an Industrial Device for SCADA System Clifton Perth Link Choo, Wang Ling Goh, Huaqun Guo
28 Aug 2019 SERC Institute for Infocomm Research Data-Driven Attack Anomaly Detection in Public Transport Networks Rui Yin, Nicholas Heng Loong Wong, Huaqun Guo, Wang Ling Goh
12 Dec 2018 SERC Institute for Infocomm Research Data Analysis for Anomaly Detection to Secure Rail Network Huaqun Guo, Xiaoyi Shen, Wang Ling Goh, Luying Zhou
31 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research An Advanced Firewall Rule Matching Algorithm Elvira Febiani, Huaqun Guo, Wang Ling Goh
19 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research Deep Learning for Practical Image Recognition: Case Study on Kaggle Competitions Xulei Yang, Zeng Zeng, Sin G. Teo, Wang Li, Vijay Chandrasekhar, Steven Hoi
5 Feb 2018 SERC Institute for Infocomm Research Detecting anomalies in metro systems Huaqun Guo, Wang Ling Goh, Marcellinus Hendro Adi Wibowo
1 Jan 2018 SERC National Metrology Centre APMP.QM-K111—propane in nitrogen Tsai-Yin Lin, Hsin-Wang Liu, Chiung-Kun Huang, Namgoo Kang, Hyun Kil Bae, Jin Chun Woo, Zhe Bi, Zeyi Zhou, Ratirat Sinweeruthai, Arnuttachai Wongjuk, Hou Li, Beng Keat Teo, Hui Liu, Thomas Wu, Hock Ann Chua, Damian Smeulders, John Briton McCallum, Raymond Tendai Satumba, Takuya Shimosaka, Nobuhiro Matsumoto, Haslina Abdul Kadir, Mohamad Fauzi Ahmad, Noor Hidaya Abdul Nasir, Tomoe Nishino, Dai Akima, Shinji Uehara
1 Nov 2016 SERC Institute of Microelectronics A 12.77-MHz 31 ppm/◦C On-Chip RC Relaxation Oscillator With Digital Compensation Technique Jiacheng Wang, Wang Ling Goh, Xin Liu, Jun Zhou
1 Jul 2016 SERC Institute of Microelectronics A 151-nW Adaptive Delta-Sampling ADC for Ultra-Low Power Sensing Applications Yongkui Yang, Jun Zhou, Xin Liu, Jia Hao Cheong, Wang Ling Goh
8 Dec 2015 SERC Institute for Infocomm Research Flexible Data Management across XML and Relational Models: A Semantic Approach Huayu Wu, Tok Wang Ling, Wee Siong Ng
11 Aug 2015 SERC Institute for Infocomm Research Expressing and Processing Path-Centric XML Queries Huayu Wu, Dongxu Shao, Ruiming Tang, Tok Wang Ling, Stephane Bressan
1 Aug 2015 SERC Institute of Microelectronics An Ultra-Low-Voltage Sensor Node Processor with Diverse Hardware Acceleration and Cognitive Sampling for Intelligent Sensing Goh Wang Ling, T.T.-H Kim, Je Minkyu, Zhou Jun, Wang Chao, Chang Kah-Hyong, Luo Jianwen, Lan Jingjing, Liao Lei, Lam Yat-Hei, Yang Yongkui, Wang Bo, Zhang Xin, Liu Xin
19 Feb 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Crystallization and preliminary X-ray crystallographic analysis of a putative nonribosomal peptide synthase AmbB from Pseudomonas aeruginosa Yiwen Wang, Dewang Li, Xuelu Huan, Lianhui Zhang, Haiwei Song