Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
25 Feb 2015 BMRC Genome Institute of Singapore TP53 intron 1 hotspot rearrangements are specific to sporadic osteosarcoma and can cause Li-Fraumeni syndrome Sebastian Ribi, Edison, Audrey S.M. Teo, Babita Madan, Kang Zhang, Jan Smida, Michaela Nathrath, Wing-Kin Sung, Joshua D. Schiffman, David M. Virshup, Axel M. Hillmer, Daniel Baumhoer, Kristy Lee, Wendy K. Kohlmann, Fei Yao, Wah Heng Lee, Qiangze Hoi, Shaojiang Cai, Xing Yi Woo, Patrick Tan, Gernot Jundt Oncotarget
13 Dec 2012 BMRC Genome Institute of Singapore Whole-genome reconstruction and mutational signatures in gastric cancer Niranjan Nagarajan, Denis Bertrand, Axel M Hillmer, Zhi Jiang Zang, Fei Yao, Pierre-√Čtienne Jacques, Audrey SM Teo, Ioana Cutcutache, Zhenshui Zhang, Wah Heng Lee, Yee Yen Sia, Song Gao, Pramila N Ariyaratne, Andrea Ho, Xing Yi Woo, Lavanya Veeravali, Choon Kiat Ong, Niantao Deng, Kartiki V Desai, Chiea Chuen Khor, Martin L Hibberd, Atif Shahab, Yijun Ruan, Jaideepraj Rao, Mengchu Wu, Ming Teh, Feng Zhu, Sze Yung Chin, Brendan Pang, Jimmy BY So, Guillaume Bourque, Richie Soong, Wing-Kin Sung, Bin Tean Teh, Steven Rozen, Xiaoan Ruan, Khay Guan Yeoh, Patrick BO Tan Genome Biology
22 Apr 2010 BMRC Genome Institute of Singapore Deletion of the WD40 Domain of LRRK2 in Zebrafish Causes Parkinsonism-Like Loss of Neurons and Locomotive Defect Donglai Sheng, Dianbo Qu, Ken Hon Hung Kwok, Seok Shin Ng, Adrian Yin Ming Lim, Sharon Siqi Aw, Charlie Wah Heng Lee, Wing Kin Sung, Eng King Tan, Thomas Lufkin, Suresh Jesuthasan, Mathavan Sinnakaruppan, Jianjun Liu, Nicholas Katsanis PLoS Genetics