Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
17 Oct 2019 BMRC Genome Institute of Singapore Large-Scale Whole-Genome Sequencing of Three Diverse Asian Populations in Singapore Degang Wu, Jinzhuang Dou, Xiaoran Chai, Claire Bellis, Andreas Wilm, Chih Chuan Shih, Wendy Wei Jia Soon, Nicolas Bertin, Clarabelle Bitong Lin, Chiea Chuen Khor, Michael DeGiorgio, Shanshan Cheng, Li Bao, Neerja Karnani, William Ying Khee Hwang, Sonia Davila, Patrick Tan, Asim Shabbir, Angela Moh, Eng-King Tan, Jia Nee Foo, Luih Ling Goh, Khai Pang Leong, Roger S. Y. Foo, Carolyn Su Ping Lam, Arthur Mark Richards, Ching-Yu Cheng, Tin Aung, Tien Yin Wong, Huck Hui Ng, Jianjun Liu, Chaolong Wang Cell
1 Sep 2017 SERC Institute for Infocomm Research Segmentation and Quantification for Angle-Closure Glaucoma Assessment in Anterior Segment OCT Huazhu Fu, Yanwu Xu, Stephen Lin, Shaoqin Zhang, Damon Wong, Jiang Liu, Alejandro Frangi, Mani Baskaran, Tin Aung IEEE Transactions on Medical Imaging
24 Jul 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Primary angle closure glaucoma (PACG) susceptibility gene PLEKHA7 encodes a novel Rac1/Cdc42 GAP that modulates cell migration and blood-aqueous barrier function Mei-Chin Lee, William Shei, Anita S Chan, Boon-Tin Chua, Shuang-Ru Goh, Yaan-Fun Chong, Maryam H Hilmy, Monisha E Nongpiur, Mani Baskaran, Chiea-Chuen Khor, Tin Aung, Walter Hunziker, Eranga N Vithana Human Molecular Genetics
16 Aug 2016 SERC Institute for Infocomm Research Automatic Anterior Chamber Angle Structure Segmentation in AS-OCT Image based on Label Transfer Huazhu Fu, Yanwu Xu, Damon Wong, Jiang Liu, Mani Baskaran, Shamira Perera, Tin Aung International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)
6 Mar 2014 BMRC Genome Institute of Singapore ABCC5, a Gene That Influences the Anterior Chamber Depth, Is Associated with Primary Angle Closure Glaucoma Monisha E. Nongpiur, Chiea Chuen Khor, Hongyan Jia, Belinda K. Cornes, Li-Jia Chen, Chunyan Qiao, K. Saidas Nair, Ching-Yu Cheng, Liang Xu, Ronnie George, Do Tan, Khaled Abu-Amero, Shamira A. Perera, Mineo Ozaki, Takanori Mizoguchi, Yasuo Kurimoto, Sancy Low, Liza-Sharmini A. Tajudin, Ching-Lin Ho, Clement C. Y. Tham, Ileana Soto, Paul T. K. Chew, Hon-Tym Wong, Balekudaru Shantha, Masako Kuroda, Essam A. Osman, Guangxian Tang, Sujie Fan, Hailin Meng, Hua Wang, Bo Feng, Victor H. K. Yong, Serena M. L. Ting, Yang Li, Ya-Xing Wang, Zheng Li, Raghavan Lavanya, Ren-Yi Wu, Ying-Feng Zheng, Daniel H. Su, Seng-Chee Loon, R. Rand Allingham, Michael A. Hauser, Nagaswamy Soumittra, Vedam L. Ramprasad, Naushin Waseem, Azhany Yaakub, Kee-Seng Chia, Govindasamy Kumaramanickavel, Tina T. Wong, Alicia C. How, Tran Nguyen Bich Chau, Cameron P. Simmons, Jin-Xin Bei, Yi-Xin Zeng, Shomi S. Bhattacharya, Mingzhi Zhang, Donald T. Tan, Yik-Ying Teo, Saleh A. Al-Obeidan, Do Nhu Hon, E-Shyong Tai, Seang-Mei Saw, Paul J. Foster, Lingam Vijaya, Jost B. Jonas, Tien-Yin Wong, Simon W. M. John, Chi-Pui Pang, Eranga N. Vithana, Ningli Wang, Tin Aung, Janey L. Wiggs PLoS Genetics
24 Jan 2014 BMRC Genome Institute of Singapore Impact of Measurement Error on Testing Genetic Association with Quantitative Traits Xiang Li, Jiemin Liao, Tien-Yin Wong, Jie Jin Wang, Chiea Chuen Khor, E. Shyong Tai, Tin Aung, Yik-Ying Teo, Ching-Yu Cheng, Dmitri Zaykin PLoS ONE
7 Nov 2013 BMRC Genome Institute of Singapore A Study Assessing the Association of Glycated Hemoglobin A1C (HbA1C) Associated Variants with HbA1C, Chronic Kidney Disease and Diabetic Retinopathy in Populations of Asian Ancestry Peng Chen, Rick Twee-Hee Ong, Wan-Ting Tay, Xueling Sim, Mohammad Ali, Haiyan Xu, Chen Suo, Jianjun Liu, Kee-Seng Chia, Eranga Vithana, Terri L. Young, Tin Aung, Wei-Yen Lim, Chiea-Chuen Khor, Ching-Yu Cheng, Tien-Yin Wong, Yik-Ying Teo, E-Shyong Tai, Mingguang He PLoS ONE
21 Aug 2013 BMRC Genome Institute of Singapore Combined genotype and haplotype tests for region-based association studies (Pending publish) Sergii Zakharov, Tien Yin Wong, Tin Aung, Eranga Nishanthie Vithana, Chiea Chuen Khor, Agus Salim, Anbupalam Thalamuthu BMC Genomics
19 Aug 2013 BMRC Genome Institute of Singapore Genome-wide association study identifies ZFHX1B as a susceptibility locus for severe myopia (Pending publish) Veluchamy A. Barathi, Fan Qiao, Isao Nakata, Kenji Yamashiro, Xin Zhou, Pancy O. S. Tam, Ching-Yu Cheng, E. Shyong Tai, Eranga N. Vithana, Tin Aung, Masahiro Miyake, Li Jia Chen, Yi Shi, Yik-Ying Teo, Tien-Yin Wong, Muka Moriyama, Kyoko Ohno-Matsui, Manabu Mochizuki, Fumihiko Matsuda, Rita Y. Y. Yong, Eric P. H. Yap, Zhenglin Yang, Chi Pui Pang, Seang-Mei Saw, Nagahisa Yoshimura, Chiea Chuen Khor Human Molecular Genetics
3 Jul 2013 SERC Institute for Infocomm Research Automated anterior chamber angle localization and glaucoma type classification in OCT images Yanwu Xu, Jiang Liu, Jun Cheng, Beng Hai Lee, Damon Wing Kee Wong, Mani Baskaran, Shamira A Perera, Tin Aung Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2013 35th Annual International Conference of the IEEE
3 Jul 2013 SERC Institute for Infocomm Research Self-assessment for optic disc segmentation Jun Cheng, Jiang Liu, Fengshou Yin, Beng Hai Lee, Damon Wing Kee Wong, Tin Aung, Ching Yu Cheng, Tien Yin Wong Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2013 35th Annual International Conference of the IEEE
1 Jun 2013 SERC Institute for Infocomm Research Architecture for Angle Closure Glaucoma: Novel methods for Imaging, Risk Assessment and Screening (AGAR) Tien Yin Wong, Jiang Liu, Yanwu Xu, Beng Hai Lee, Min Thet Htoo, Damon Wing Kee Wong, Mani Baskaran, Tin Aung ARVO Annual Meeting Abstract (June 2013)
25 Apr 2013 SERC Institute for Infocomm Research Validity of a new optic disc grading software for use in clinical and epidemiological research Carol Yim Lui Cheung, Tien Yin Wong, Mani Baskaran, Jiang Liu, Beng Hai Lee, Fengshou Yin, Damon Wing Kee Wong, Jie Jin Wang, Paul Mitchell, Tin Aung, Ching Yu Cheng, Yih Chung Tham Clinical & Experimental Ophthalmology
28 Aug 2012 SERC Institute for Infocomm Research Superpixel Classification for Initialization in Model Based Optic Disc Segmentation Jiang Liu, Yanwu Xu, Jun Cheng, Fengshou Yin, Damon Wing Kee Wong, Beng Hai Lee, Carol Yim Lui Cheung, Tin Aung, Tien Yin Wong Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2012 Annual International Conference of the IEEE
28 Aug 2012 SERC Institute for Infocomm Research Anterior Chamber Angle Classification Using Multiscale Histograms of Oriented Gradients for Glaucoma Subtype Identification Yanwu Xu, Jiang Liu, Ngan Meng Tan, Beng Hai Lee, Damon Wing Kee Wong, Mani Baskaran, Shamira Asith Perera, Tin Aung Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2012 Annual International Conference of the IEEE
1 Mar 2012 SERC Institute for Infocomm Research Evaluation of a Novel Optic Disc Grading Software for used in Population-based Studies Yih Chung Tham, Carol Yim Lui Cheung, Tien Yin Wong, Mani Baskaran, Jiang Liu, Beng Hai Lee, Jie Jin Wang, Paul Mitchell, Tin Aung, Ching Yu Cheng ARVO Annual Meeting Abstract (March 2012)
1 Mar 2012 SERC Institute for Infocomm Research AGLAIA: A-Levelset based Automatic Cup-to-Disc Ratio Measurement for Glaucoma Diagnosis from Fundus Image Jiang Liu, Fengshou Yin, Zhuo Zhang, Beng Hai Lee, Carol Yim Lui Cheung, Mani Baskaran, Tin Aung, Tien Yin Wong Investigative Ophthalmology & Visual Science
18 Sep 2011 SERC Institute for Infocomm Research Focal Biologically Inspired Feature for Glaucoma Type Classification Tien Yin Wong, Jun Cheng, Dacheng Tao, Jiang Liu, Damon Wing Kee Wong, Beng Hai Lee, Mani Baskaran, Tin Aung Lecture Notes in Computer Science
30 Aug 2011 SERC Institute for Infocomm Research Focal Edge Association to Glaucoma Diagnosis Jun Cheng, Jiang Liu, Damon Wing Kee Wong, Ngan Meng Tan, Beng Hai Lee, Carol Yim Lui Cheung, Mani Baskaran, Tien Yin Wong, Tin Aung 2011 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC
31 Aug 2010 SERC Institute for Infocomm Research Closed Angle Glaucoma Detection in RetCam Images Jun Cheng, Jiang Liu, Beng Hai Lee, Damon Wing Kee Wong, Fengshou Yin, Tin Aung, Mani Baskaran, Shamira A Perera, Tien Yin Wong Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2010 Annual International Conference of the IEEE