Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
23 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Two-dimensional charge localization at the perovskite oxide interface Chi Sin Tang, Shengwei Zeng, Caozheng Diao, Jing Wu, Shunfeng Chen, Mark B. H. Breese, Chuanbing Cai, Thirumalai Venkatesan, Ariando Ariando, Andrew T. S. Wee, Xinmao Yin Applied Physics Reviews
22 Feb 2021 Others Institute of Microelectronics Volatile Ultrafast Switching at Multilevel Nonvolatile States of Phase Change Material for Active Flexible Terahertz Metadevices Prakash Pitchappa, Abhishek Kumar, Saurav Prakash, Hariom Jani, Rohit Medwal, Mayank Mishra, Rajdeep Singh Rawat, Thirumalai Venkatesan, Nan Wang, Ranjan Singh Advanced Functional Materials
16 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering The Design of CMOS-Compatible Plasmonic Waveguides for Intra-Chip Communication Yan Liu, Lu ding, Yu Cao, Dongyang Wan, Guanghui Yuan, Baohu Huang, Aaron Voon-Yew Thean, Ting Mei, Thirumalai Venkatesan, Christian A. Nijhuis, Soojin Chua IEEE Photonics Journal
8 Apr 2020 Others Institute of Microelectronics Frequency-Agile Temporal Terahertz Metamaterials Prakash Pitchappa, Abhishek Kumar, Haidong Liang, Saurav Prakash, Nan Wang, Andrew A Bettiol, Thirumalai Venkatesan, Chengkuo Lee, Ranjan Singh Advanced Optical Materials
17 Jul 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electronic-reconstruction-enhanced hydrogen evolution catalysis in oxide polymorphs Yangyang Li, Zhi Gen Yu, Ling Wang, Yakui Weng, Chi Sin Tang, Xinmao Yin, Kun Han, Haijun Wu, Xiaojiang Yu, Lai Mun Wong, Dongyang Wan, Xiao Renshaw Wang, Jianwei Chai, Yong-Wei Zhang, Shijie Wang, John Wang, Andrew T. S. Wee, Mark B. H. Breese, Stephen J. Pennycook, Thirumalai Venkatesan, Shuai Dong, Jun Min Xue, Jingsheng Chen Nature Communications