Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 Apr 2022 SERC Institute for Infocomm Research Entropy guided attention network for weakly-supervised action localization Yi Cheng, Ying Sun, Hehe Fan, Tao Zhuo, Joo-Hwee Lim, Mohan Kankanhalli Pattern Recognition
12 Jun 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Chloride-mediated selective electrosynthesis of ethylene and propylene oxides at high current density Wan Ru Leow, Yanwei Lum, Adnan Ozden, Yuhang Wang, Dae-Hyun Nam, Bin Chen, Joshua Wicks, Tao-Tao Zhuang, Fengwang Li, David Sinton, Edward H. Sargent Science
8 Apr 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Targeting HSP90-HDAC6 Regulating Network Implicates Precision Treatment of Breast Cancer Shiyi Yu, Xiuxiu Cai, Chenxi Wu, Yan Liu, Jun Zhang, Xue Gong, Lin Mo, Xin Wang, Xiaoli Wu, Tao Zhu, Jun Gu, Zhenghong Yu, Jinfei Chen, Jean Paul Thiery, Renjie Chai, Liming Chen International Journal of Biological Sciences
1 Aug 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology DEAD-box helicase DP103 defines metastatic potential of human breast cancers Eun Myoung Shin, Hui Sin Hay, Moon Hee Lee, Jen Nee Goh, Tuan Zea Tan, Yin Ping Sen, See Wee Lim, Einas M. Yousef, Hooi Tin Ong, Aye Aye Thike, Xiangjun Kong, Zhengsheng Wu, Earnest Mendoz, Wei Sun, Manuel Salto-Tellez, Chwee Teck Lim, Peter E. Lobie, Yoon Pin Lim, Celestial T. Yap, Qi Zeng, Gautam Sethi, Martin B. Lee, Patrick Tan, Boon Cher Goh, Lance D. Miller, Jean Paul Thiery, Tao Zhu, Louis Gaboury, Puay Hoon Tan, Kam Man Hui, George Wai-Cheong Yip, Shigeki Miyamoto, Alan Prem Kumar, Vinay Tergaonkar Journal of Clinical Investigation