Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
13 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Effects of Local and Global Spatial Patterns in EEG Motor-Imagery Classification using Convolutional Neural Network Jacob Jiexun Liao, Joy jiayu Luo, Tao Yang, Rosa Qi Yue So, Matthew Chin Heng Chua
20 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Limited-Angle Computed Tomography Reconstruction using Combined FDK-Based Neural Network and U-Net Yiying Wang, Tao Yang, Weimin Huang
1 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research EEG Channel Selection Based on Correlation Coefficient for Motor Imagery Classification: A Study on Healthy Subjects and ALS Patient Tao Yang, Kai Keng Ang, Kok Soon Phua, Juanhong Yu, Valerie Toh, Wai Hoe Ng, Rosa Q. So
31 Jan 2018 SERC Institute for Infocomm Research Can Robots Accelerate the Learning Curve for Surgical Training? An Analysis of Residents and Medical Students Weimin Huang, Stephen KY Chang, Joel WL Lau, Tao Yang, Kyaw Kyar Toe
11 Jul 2017 SERC Institute for Infocomm Research Statistical Modeling on Motion Trajectories for Robotic Laparoscopic Surgery Tao Yang, Weimin Huang, Kyaw Kya Toe
5 Oct 2015 SERC Institute for Infocomm Research Surgical Simulation Robot with Haptics and Friction Compensation Tao Yang, Weimin Huang, Kyaw Kyar Toe, Jiayin Zhou, Yanling Chi, Loong Ee Loh
25 Aug 2015 SERC Institute for Infocomm Research A Virtual Surgical Training System that Simulates Cutting of Soft Tissue Using a Modified Pre-computed Elastic Model Kyaw Kyar Toe, Weimin Huang, Tao Yang, Yuping Duan, Jiayin Zhou, Yi Su, Soo-Kng Teo, Selvaraj Senthil Kumar, Chi-Wan Calvin Lim, Chee Kong Chui, Stephen Chang
25 May 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology TSC1 controls IL-1β expression in macrophages via mTORC1-dependent C/EBPβ pathway Yong Zhao, Tao Yang, Linnan Zhu, Yanhua Zhai, Qingjie Zhao, Jianxia Peng, Hongbing Zhang, Zhongzhou Yang, Lianfeng Zhang, Wenjun Ding
26 Sep 2013 SERC Institute for Infocomm Research Evaluation of Image Guided Robot Assisted Surgical Training for Patient Specific Laparoscopic Surgery Tao Yang, Kyaw Kyar Toe, Chin Boon Chng, Chee Kong Chui, Jiang Liu, King Yong Stephan Chang
22 Sep 2013 SERC Institute for Infocomm Research Modeling and Simulation of Soft Tissue Deformation Jon M. Kleinberg, Friedemann Mattern, David Hutchison, Takeo Kanade, Josef Kittler, John C. Mitchell, Moni Naor, Oscar Nierstrasz, C. Pandu Rangan, Bernhard Steffen, Madhu Sudan, Demetri Terzopoulos, Doug Tygar, Moshe Y. Vardi, Gerhard Weikum, Hiroyuki Yoshida, Simon Warfield, Michael W. Vannier, Yuping Duan, Weimin Huang, Huibin Chang, Wenyu Chen, Kyaw Kyar Toe, Jiayin Zhou, Tao Yang, Jiang Liu, Soo Kng Teo, Chi Wan Lim, Yi Su, Chee Kong Chui, Stephen Chang
3 Jul 2013 SERC Institute for Infocomm Research Synchronous Simulation for Deformation of Liver and Gallbladder with Stretch and Compression Compensation Chi Wan Lim, Yi Su, Chee Kong Chui, Stephen Chang, Yuping Duan, Weimin Huang, Huibin Chang, Kyaw Kyar Toe, Tao Yang, Jiayin Zhou, Jiang Liu, Soo Kng Teo
16 Oct 2010 SERC Institute for Infocomm Research GPU-Friendly Gallbladder Modeling for Laparoscopic Cholecystectomy Simulation Jing Zhang, Weimin Huang, Jiayin Zhou, Jing Qin, Beng Hai Lee, Tao Yang, Dong Xu Ji, Jiang Liu, Yi Su, Chee Kong Chui, Stephen Kin Yong Chang
31 Dec 2009 BMRC Genome Institute of Singapore Genomewide Association Study of Leprosy Martin L. Hibberd, Yong Cui, Xiao-Xiao Yan, Hai-Tao Yang, Yue-Lin Jiao, Li-Guo Mao, Gang Yin, Zhen-Xia Jiang, Xiao-Dong Wang, Jing-Ping Yu, Zong-Hou Hu, Cui-Hua Gong, Yu-Qiang Liu, Rui-Yu Liu, De-Min Wang, Dong Wei, Jin-Xian Liu, Sen Yang, Xue-Jun Zhang, Jian-Jun Liu, Liang-Dan Sun, Hong Liu, Yi Li, Rong-De Yang, Tong-Sheng Chu, Chi Zhang, Lin Zhang, Jian-Wen Han, Gong-Qi Yu, Cheng Quan, Yong-Xiang Yu, Zheng Zhang, Ben-Qing Shi, Lian-Hua Zhang, Hui Cheng, Chang-Yuan Wang, Yan Lin, Hou-Feng Zheng, Xi-An Fu, Xian-Bo Zuo, Qiang Wang, Heng Long, Yi-Ping Sun, Yi-Lin Cheng, Hong-Qing Tian, Fu-Sheng Zhou, Hua-Xu Liu, Wen-Sheng Lu, Su-Min He, Wen-Li Du, Min Shen, Qi-Yi Jin, Xin Zhao, Wei-Kun Cao, Hong-Zhong Cao, Yong-Ping Li, Wei-Guo Yan, Shi-Yu Wei, Kui-Jun Wang, Fu-Ren Zhang, Wei Huang, Shu-Min Chen, Ying Wang, Hui-Qi Low, Tantoso Erwin, Ning-Han Yang, Jin-Yong Li