Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
6 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Phase-change perovskite metasurfaces for dynamic color tuning (Pending publish) Jingyi Tian, Daniele Cortecchia, Yutao Wang, Hailong Liu, Elena Feltri, Hong Liu, Giorgio Adamo, Cesare Soci Nanophotonics
9 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Order Photonic Cavity Modes Enabled 3D Structural Colors (Pending publish) Hailong Liu, Hongtao Wang, Hao Wang, Jie Deng, Qifeng Ruan, Wang Zhang, Omar A. M. Abdelraouf, Norman Soo Seng Ang, Zhaogang Dong, Joel K. W. Yang, Hong Liu ACS Nano
15 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Exciton-Enabled Meta-Optics in Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides Zeng Wang, Guanghui Yuan, Ming Yang, Jianwei Chai, Qing Yang Steve Wu, Tao Wang, Matej Sebek, Dan Wang, Lei Wang, Shijie Wang, DongZhi Chi, Giorgio Adamo, Cesare Soci, Handong Sun, Kun Huang, Jinghua Teng Nano Letters
29 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering pH-responsive and hyaluronic acid-functionalized metal–organic frameworks for therapy of osteoarthritis Feng Xiong, Zainen Qin, Haimin Chen, Qiumei Lan, Zetao Wang, Nihan Lan, Yuan Yang, Li Zheng, Jinmin Zhao, Dan Kai Journal of Nanobiotechnology
10 May 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering stable electrode-separator interfaces with ultrathin conductive polymer layer for high-energy-density Li-S batteries Wenyu Wang, Xiaoxiao Liu, Eryang Mao, Mintao Wang, Yuanjian Li, Guocheng Li, Lin Fu, Zhen Li, Alex Yong Sheng Eng, Zhi Wei Seh, Yongming Sun Energy Storage Materials
29 Oct 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Candida albicans gains azole resistance by altering sphingolipid composition Jiaxin Gao, Haitao Wang, Zeyao Li, Ada Hang-Heng Wong, Yi-Zheng Wang, Yahui Guo, Xin Lin, Guisheng Zeng, Haoping Liu, Yue Wang, Jianbin Wang Nature Communications
19 Aug 2017 SERC Institute for Infocomm Research Multiple Medoids based Multi-view Relational Fuzzy Clustering with Minimax Optimization Yangtao Wang, Lihui Chen, Xiao-Li Li IJCAI
23 Jul 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology New “haploid biofilm model” unravels IRA2 as a novel regulator of Candida albicans biofilm formation Chaminda Jayampath Seneviratne, Guisheng Zeng, Thuyen Truong, Sarah Sze, Wah Wong, Lakshman Samaranayake, Fong Yee Chan, Yan-Ming Wang, Haitao Wang, Jiaxin Gao, Yue Wang Scientific Reports
22 May 2015 SERC Data Storage Institute Optimal Write Head Design for Perpendicular Magnetic Recording Zhimin Yuan, Sari Shafidah, Hongtao Wang, Takuto Katayama, Kheong Sann Chan, Yasushi Kanai Magnetics, IEEE Transactions on
1 Jan 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology The mitochondrial protein Mcu1 plays important roles in carbon source utilization, filamentation, and virulence in Candida albicans (Pending publish) Guobo Guan, Haitao Wang, Weihong Liang, Chengjun Cao, Li Tao, Shamoon Naseem, James B. Konopka, Yue Wang, Guanghua Huang Fungal Genetics and Biology
18 Dec 2014 SERC Data Storage Institute 4-5 Tb/in2 heat assisted magnetic recording by short pulse laser heating Baoxi Xu, Hongtao Wang, Zhanhong CEN, Zhejie Liu Magnetics, IEEE Transactions on
2 Dec 2014 SERC Data Storage Institute Investigation on the Effect of an In-plane Auxiliary Field on the SNR of HAMR Recording Systems Zhimin Yuan, Alexopoulos Pantelis Sophoclis, Hongtao Wang, Kheong Sann Chan Magnetics, IEEE Transactions on
2 Dec 2014 SERC Data Storage Institute Analysis of Heat Assisted Magnetic Recording to Density of 4 Tb/in2 Baoxi Xu, Hongtao Wang, Zhanhong CEN, Zhejie Liu, Jianming LI, Yeow Teck Toh, Kaidong YE, Jing Zhang, Hongzhi Yang Magnetics, IEEE Transactions on
22 Sep 2014 SERC Data Storage Institute Hysteresis Loop Testing for Continuous Media by Energy Minimization Hongtao Wang, Zhimin Yuan, Kheong Sann Chan Magnetics Symposium 2014 - Celebrating 50th Anniversary of IEEE Magnetics Society (MSSC50)
21 Aug 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Regulation of Rfa2 phosphorylation in response to genotoxic stress in Candida albicans Jiaxin Gao, Haitao Wang, Ada Hang-Heng Wong, Guisheng Zeng, Zhenxing Huang, Yanming Wang, Jianli Sang, Yue Wang Molecular Microbiology