Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
24 Aug 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Functional imaging and targeted drug delivery in mice and patient tumors with a cell nucleolus-localizing and tumor-targeting peptide Renwei Jing, Qian Wang, Lu Chen, Guangtao Li, Ruibin Li, Leijie Zhang, Hongbing Zhang, Bingfeng Zuo, Yiqi Seow, Xin Qiao, Biaobiao Wang, Jingyuan Xu, Jun Chen, Tianqiang Song, HaiFang Yin Biomaterials
9 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Improving carrier mobility in two-dimensional semiconductors with rippled materials Hong Kuan Ng, Du Xiang, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Ke Yang, Yunshan Zhao, Tao Liu, Zhonghan Cao, Huajun Liu, Shisheng Li, Jing Cao, Qiang Zhu, Zhaogang Dong, Chee Kiang Ivan Tan, DongZhi Chi, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar, Goki Eda, Ming Yang, Jing Wu Nature Electronics
2 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Modulation of Spin Dynamics in 2D Transition‐Metal Dichalcogenide via Strain‐Driven Symmetry Breaking Tao Liu, Du Xiang, Hong Kuan Ng, Zichao Han, Kedar Hippalgaonkar, Ady Suwardi, Jens Martin, Slaven Garaj, Jing Wu Advanced Science
19 Aug 2019 BMRC Bioinformatics Institute Development and application of a transcriptional sensor for detection of heterologous acrylic acid production in E. coli Sarada S. Raghavan, Sharon Chee, Juntao Li, Jeremie Poschmann, Niranjan Nagarajan, Siau Jia Wei, Chandra S. Verma, Farid Ghadessy Microbial Cell Factories
12 Mar 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Physicochemical characterization and phase I study of CMAB008, an infliximab biosimilar produced by a different expression system Qing An, Yingxin Zheng, Yirong Zhao, Tao Liu, Huaizu Guo, Dapeng Zhang, Weizhu Qian, Hao Wang, Yajun Guo, Sheng Hou, Jing Li Drug Design, Development and Therapy
30 Nov 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Structure-Based Design of 6-Chloro-4-aminoquinazoline-2-carboxamide Derivatives as Potent and Selective p21-Activated Kinase 4 (PAK4) Inhibitors Chenzhou Hao, Fan Zhao, Hongyan Song, Jing Guo, Xiaodong Li, Xiaolin Jiang, Ran Huan, Shuai Song, Qiaoling Zhang, Ruifeng Wang, Kai Wang, Yu Pang, Tongchao Liu, Tianqi Lu, Wanxu Huang, Jian Wang, Bin Lin, Zhonggui He, Haitao Li, Feng Li, Dongmei Zhao, Maosheng Cheng Journal of Medicinal Chemistry
17 Apr 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Conversion of non-adipogenic fibroblasts into adipocytes by a defined hormone mixture Tao Nie, Xiaoyan Hui, Xuefei Gao, Baoming Nie, Liufeng Mao, Xiaofeng Tang, Ran Yuan, Kuai Li, Peng Li, Aimin Xu, Pengtao Liu, Sheng Ding, Weiping Han, Garth J. S. Cooper, Donghai Wu Biochemical Journal
9 Jan 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Increased biogenesis of glucagon-containing secretory granules and glucagon secretion in BIG3-knockout mice Hongyu Li, Tao Liu, Joy Lim, Natalia V. Gounko, Wanjin Hong, Weiping Han Molecular Metabolism
20 May 2011 BMRC Genome Institute of Singapore ConReg-R: Extrapolative recalibration of the empirical distribution of p-values to improve false discovery rate estimates Kwok Pui Choi, R Krishna Murthy Karuturi, Juntao Li, Puteri Paramita Biology Direct
13 May 2010 BMRC Genome Institute of Singapore Genome-wide estimation of firing efficiencies of origins of DNA replication from time-course copy number variation data Jianhua Liu, Huaien Luo, Juntao Li, Majid Eshaghi, R Krishna Murthy Karuturi BMC Bioinformatics