Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
10 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Incomplete Phase Metasurface for Wavefront Reconstruction (Pending publish) Qiyao Liu, Zhengtong Liu, Xuezhi Ma, Jie Deng, Chen Zhang, Zhenmin Chen, Arash Nemati, Sui Kit Ng, Sergey Gorelik, Siew Lang Teo, Rong Ji, Meng Zhao, Leonard Verano Gonzaga, Hong Liu, Fuyong Yue, Shaohua Yu, Yu Luo, Qian Wang ACS Photonics
13 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Impact of spray angle and particle velocity in cold sprayed IN718 coatings Debbie Hwee Leng Seng, Zheng Zhang, Zhi-Qian Zhang, Tzee Luai Meng, Siew Lang Teo, Boon Hee Tan, Qizhong Loi, Jisheng Pan, Te Ba Surface and Coatings Technology
6 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Liquid-Metal-Printed Ultrathin Oxides for Atomically Smooth 2D Material Heterostructures Yiyu Zhang, Dasari Venkatakrishnarao, Michel Bosman, Wei Fu, Sarthak Das, Fabio Bussolotti, Rainer Lee, Siew Lang Teo, Ding Huang, Ivan Verzhbitskiy, Zhuojun Jiang, Zhuoling Jiang, Jianwei Chai, Shi Wun Tong, Zi-En Ooi, Calvin Pei Yu Wong, Yee Sin Ang, Kuan Eng Johnson Goh, Chit Siong Lau ACS Nano
10 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Structural Colors Based on Diamond Metasurface for Information Encryption (Pending publish) Jiteng Gu, Yan Liu, Nannan Meng, Vicknesh Sahmuganathan, Sze Chieh Tan, John Sudijono, Jiecong Tang, Eswaranand Venkatasubramanian, Abhijit Mallick, Febiana Tjiptoharson, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Siew Lang Teo, Qiang Zhu, Yunjie Chen, Ming Lin, Zhaogang Dong, Kian Ping Loh Advanced Optical Materials
9 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Structural Colors Based on Diamond Metasurface for Information Encryption (Pending publish) Jiteng Gu, Yan Liu, Nannan Meng, Vicknesh Sahmuganathan, Sze Chieh Tan, John Sudijono, Jiecong Tang, Eswaranand Venkatasubramanian, Abhijit Mallick, Febiana Tjiptoharson, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Siew Lang Teo, Qiang Zhu, Yunjie Chen, Ming Lin, Zhaogang Dong, Kian Ping Loh Advanced Optical Materials
12 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Short-range ordering heredity in eutectic high entropy alloys: A new model based on pseudo-ternary eutectics Kewu Bai, Chee Koon Ng, Ming Lin, Fengxia Wei, Shuang Li, Siew Lang Teo, Dennis Cheng Cheh Tan, Pei Wang, Delvin Wuu, Jing Jun Lee, Yong-Wei Zhang Acta Materialia
1 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-entropy fluorite oxides: Atomic stabiliser effects on thermal-mechanical properties (Pending publish) Siao Li Liew, Xi Ping Ni, Fengxia Wei, Sze Yu Tan, Meng Tzee Luai, Poh Chong Lim, Siew Lang Teo, Nafisah Bte Mohd Rafiq, Jun Zhou, Shijie Wang Journal of the European Ceramic Society
6 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strong (110) Texturing and Heteroepitaxial Growth of Thin Mo Films on MoS2 Monolayer Jun-Young Kim, Mingxi Chen, Wei De Wang, Poh Chong Lim, Jaewon Kim, Jianwei Chai, Mingsheng Zhang, Siew Lang Teo, Ming Lin, DongZhi Chi ACS Applied Electronic Materials
26 Apr 2022 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Interface Stability-Controlled Growth of FexGe on Ge (100), (110), and (111) Substrates Wen-Ya Wu, Junfeng Gao, Siew Lang Teo, Weng Weei Tjiu, Shi Feng Guo, DongZhi Chi, Qiang Zhu, Ming Lin The Journal of Physical Chemistry C
4 Jan 2022 SERC Institute of High Performance Computing Influence of spray angle in cold spray deposition of Ti-6Al-4V coatings on Al6061-T6 substrates Debbie Hwee Leng Seng, Zheng Zhang, Zhi-Qian Zhang, Tzee Luai Meng, Siew Lang Teo, Boon Hee Tan, Qizhong Loi, Jisheng Pan Surface and Coatings Technology