Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
29 Jan 2021 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology H3K27me3-rich genomic regions can function as silencers to repress gene expression via chromatin interactions Yichao Cai, Ying Zhang, Yan Ping Loh, Jia Qi Tng, Mei Chee Lim, Zhendong Cao, Anandhkumar Raju, Erez Lieberman Aiden, Shang Li, Lakshmanan Manikandan, Vinay Tergaonkar, Greg Tucker-Kellogg, Melissa Jane Fullwood Nature Communications
8 Jan 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology HoxC5 and miR-615-3p target newly evolved genomic regions to repress hTERT and inhibit tumorigenesis TingDong Yan, Wen Fong Ooi, Aditi Qamra, Alice Cheung, DongLiang Ma, Gopinath Meenakshi Sundaram, Chang Xu, Manjie Xing, LaiFong Poon, Jing Wang, Yan Ping Loh, Jess Hui Jie Ho, Joscelyn Jun Quan Ng, Muhammad Khairul Ramlee, Luay Aswad, Steve G. Rozen, Sujoy Ghosh, Frederic A. Bard, Prabha Sampath, Vinay Tergaonkar, James O.J. Davies, Jim R. Hughes, Eyleen Goh, Xuezhi Bi, Melissa Jane Fullwood, Patrick Tan, Shang Li Nature Communications
12 Sep 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology VHL Deficiency Drives Enhancer Activation of Oncogenes in Clear Cell Renal Cell Carcinoma Xiaosai Yao, Jing Tan, Kevin Junliang Lim, Joanna Koh, Wen Fong Ooi, Zhimei Li, Dachuan Huang, Manjie Xing, Yang Sun Chan, James Zhengzhong Qu, Su Ting Tay, Giovani Wijaya, Yue Ning Lam, Jing Han Hong, Ai Ping Lee-Lim, Peiyong Guan, Michelle Shu Wen Ng, Cassandra Zhengxuan He, Joyce Suling Lin, Tannistha Nandi, Aditi Qamra, Chang Xu, Swe Swe Myint, James O. J. Davies, Jian Yuan Goh, Gary Loh, Bryan C. Tan, Steven G. Rozen, Qiang Yu, Iain Bee Huat Tan, Christopher Wai Sam Cheng, Shang Li, Kenneth Tou En Chang, Puay Hoon Tan, David Lawrence Silver, Alexander Lezhava, Gertrud Steger, Jim R. Hughes, Bin Tean Teh, Patrick Tan Cancer Discovery
20 Apr 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Telomerase regulates MYC-driven oncogenesis independent of its reverse transcriptase activity Cheryl M. Koh, Ekta Khattar, Shi Chi Leow, Chia Yi Liu, Julius Müller, Wei Xia Ang, Yinghui Li, Guido Franzoso, Shang Li, Ernesto Guccione, Vinay Tergaonkar Journal of Clinical Investigation
5 Mar 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Quantitative assessment of telomerase components in cancer cell lines Masahito Ikawa, Shang Li, Vinay Tergaonkar, Semih Can Akıncılar, Kee Chung Low, Chia Yi Liu, Ting Dong Yan, Asami Oji FEBS Letters