Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
2 Jun 2017 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Effects of infant weight gain on subsequent allergic outcomes in the first 3 years of life Evelyn Xiu-Ling Loo, Anne Goh, Izzuddin Bin Mohd Aris, Oon Hoe Teoh, Lynette Pei-chi Shek, Bee Wah Lee, Yiong Huak Chan, Mya Thway Tint, Shu-E Soh, Seang-Mei Saw, Peter Gluckman, Keith M. Godfrey, Yap Seng Chong, Fabian Yap, Michael S. Kramer, Hugo Van Bever, Yung Seng Lee
22 Dec 2016 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Associations of Maternal Dietary Patterns during Pregnancy with Offspring Adiposity from Birth Until 54 Months of Age Ling-Wei Chen, Izzuddin M. Aris, Jonathan Y. Bernard, Mya-Thway Tint, Airu Chia, Marjorelee Colega, Peter D. Gluckman, Lynette Pei-chi Shek, Seang-Mei Saw, Yap-Seng Chong, Fabian Yap, Keith M. Godfrey, Rob M. van Dam, Mary Foong-Fong Chong, Yung Seng Lee
6 Jul 2016 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Maternal macronutrient intake during pregnancy is associated with neonatal abdominal adiposity: the Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes (GUSTO) study Marjorelee Colega, Ling-Wei Chen, Mya-Thway Tint, Marielle V. Fortier, Izzuddin M. Aris, Jonathan Y. Bernard, Peter D. Gluckman, Seang-Mei Saw, Yap-Seng Chong, Fabian Yap, Keith M. Godfrey, Michael S. Kramer, Rob M. van Dam, Mary Foong-Fong Chong, Yung Seng Lee
13 Apr 2016 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Pre- and Post-Natal Maternal Depressive Symptoms in Relation with Infant Frontal Function, Connectivity, and Behaviors Ni Ni Soe, Daniel J. Wen, Joann S. Poh, Yue Li, Birit F. P. Broekman, Helen Chen, Yap Seng Chong, Kenneth Kwek, Seang-Mei Saw, Peter D. Gluckman, Michael J. Meaney, Anne Rifkin-Graboi, Anqi Qiu, Jodi Pawluski
25 Nov 2015 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences A healthy eating index to measure diet quality in pregnant women in Singapore: a cross-sectional study Chad Yixian Han, Marjorelee Colega, Elaine Phaik Ling Quah, Yiong Huak Chan, Keith M. Godfrey, Kenneth Kwek, Seang-Mei Saw, Peter D. Gluckman, Yap-Seng Chong, Mary Foong-Fong Chong
24 Apr 2015 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Associations of Maternal Retinal Vasculature with Subsequent Fetal Growth and Birth Size Ling-Jun Li, Izzuddin Aris, Lin Lin Su, Mya Thway Tint, Carol Yim-Lui Cheung, M. Kamran Ikram, Peter Gluckman, Keith M. Godfrey, Kok Hian Tan, George Yeo, Fabian Yap, Kenneth Kwek, Seang-Mei Saw, Yap-Seng Chong, Tien-Yin Wong, Yung Seng Lee, Anne Croy
2 Oct 2014 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Ethnic differences translate to inadequacy of high-risk screening for gestational diabetes mellitus in an Asian population: a cohort study Yap-Seng Chong, Shirong Cai, Harvard Lin, Shu E Soh, Yung-Seng Lee, Melvin Khee-Shing Leow, Yiong-Huak Chan, Li Chen, Joanna D. Holbrook, Kok-Hian Tan, Victor Samuel Rajadurai, George Seow-Heong Yeo, Michael S. Kramer, Seang-Mei Saw, Peter D. Gluckman, Keith M. Godfrey, Kenneth Kwek
6 Mar 2014 BMRC Genome Institute of Singapore ABCC5, a Gene That Influences the Anterior Chamber Depth, Is Associated with Primary Angle Closure Glaucoma Monisha E. Nongpiur, Chiea Chuen Khor, Hongyan Jia, Belinda K. Cornes, Li-Jia Chen, Chunyan Qiao, K. Saidas Nair, Ching-Yu Cheng, Liang Xu, Ronnie George, Do Tan, Khaled Abu-Amero, Shamira A. Perera, Mineo Ozaki, Takanori Mizoguchi, Yasuo Kurimoto, Sancy Low, Liza-Sharmini A. Tajudin, Ching-Lin Ho, Clement C. Y. Tham, Ileana Soto, Paul T. K. Chew, Hon-Tym Wong, Balekudaru Shantha, Masako Kuroda, Essam A. Osman, Guangxian Tang, Sujie Fan, Hailin Meng, Hua Wang, Bo Feng, Victor H. K. Yong, Serena M. L. Ting, Yang Li, Ya-Xing Wang, Zheng Li, Raghavan Lavanya, Ren-Yi Wu, Ying-Feng Zheng, Daniel H. Su, Seng-Chee Loon, R. Rand Allingham, Michael A. Hauser, Nagaswamy Soumittra, Vedam L. Ramprasad, Naushin Waseem, Azhany Yaakub, Kee-Seng Chia, Govindasamy Kumaramanickavel, Tina T. Wong, Alicia C. How, Tran Nguyen Bich Chau, Cameron P. Simmons, Jin-Xin Bei, Yi-Xin Zeng, Shomi S. Bhattacharya, Mingzhi Zhang, Donald T. Tan, Yik-Ying Teo, Saleh A. Al-Obeidan, Do Nhu Hon, E-Shyong Tai, Seang-Mei Saw, Paul J. Foster, Lingam Vijaya, Jost B. Jonas, Tien-Yin Wong, Simon W. M. John, Chi-Pui Pang, Eranga N. Vithana, Ningli Wang, Tin Aung, Janey L. Wiggs
14 Jun 2013 SERC Institute for Infocomm Research Automatic Diagnosis of Pathological Myopia from Heterogeneous Biomedical Data Zhuo Zhang, Yanwu Xu, Jiang Liu, Damon Wing Kee Wong, Chee Keong Kwoh, Seang-Mei Saw, Tien Yin Wong, Dana C. Crawford