Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
4 Sep 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hydration lubrication of polyzwitterionic brushes leads to nearly friction- and adhesion-free droplet motion Dan Daniel, Alfred Yu Ting Chia, Lionel Chuan Hui Moh, Rongrong Liu, Xue Qi Koh, Xing Zhang, Nikodem Tomczak Communications Physics
23 May 2019 BMRC Experimental Drug Development Centre Discovery of Irreversible Inhibitors Targeting Histone Methyltrans-ferase, SMYD3 Chuhui Huang, Si Si Liew, Grace R Lin, Anders Poulsen, Melgious J. Y. Ang, Brian C. S. Chia, Sin Yin Chew, Zekui Perlyn Kwek, John L. K. Wee, Esther H. Ong, Priya Retna, Nithya Baburajendran, Rong Li, Weixuan Yu, Xiaoying Koh-Stenta, Anna Ngo, Sravanthy Manesh, Justina Fulwood, Zhiyuan Ke, Hwa Hwa Chung, Sugunavathi Sepramaniam, Xin Hui Chew, Nurul Dinie, Yun Shan Chew, May Ann Lee, Choon Bing Low, Vishal Pendharkar, Vithya Manoharan, Susmitha Vuddagiri, Kanda Sangthongpitag, Joma Joy, Alex Matter, Jeffrey Hill, Thomas Keller, Klement Foo ACS Medicinal Chemistry Letters
23 May 2018 BMRC Experimental Drug Development Centre Structural and ligand binding analysis of the YAP-binding domain of transcription factor TEAD4 Yan Li, Shuang Liu, Elizabeth Yihui Ng, Rong Li, Anders Poulsen, Jeffrey Hill, CongBao Kang, Ajaybabu Pobbati, Alvin Wei Hung, Wanjin Hong, Thomas Keller Biochemical Journal
6 Feb 2018 BMRC Experimental Drug Development Centre Structural insights into the inhibition of Zika virus NS2B-NS3 protease by a small molecule inhibitor Kassoum Nacro, Yan Li, Zhenzhen Zhang, Ying Ru Loh, Rong Li, Hai Yan Yang, Anna Jansson, Jeffrey Hill, Thomas Keller, Dahai Luo, CongBao Kang Structure
9 Jan 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Targeted elimination of mutant mitochondrial DNA in MELAS-iPSCs by mitoTALENs Yi Yang, Han Wu, Xiangjin Kang, Yanhui Liang, Ting Lan, Tianjie Li, Tao Tan, Jiangyun Peng, Quanjun Zhang, Geng An, Yali Liu, Qian Yu, Zhenglai Ma, Ying Lian, Boon Seng Soh, Qingfeng Chen, Ping Liu, Yaoyong Chen, Xiaofang Sun, Rong Li, Xiumei Zhen, Yang Yu, Xiaoping Li, Yong Fan Protein & Cell
7 Mar 2017 BMRC Experimental Drug Development Centre Discovery and characterisation of the automethylation properties of PRDM9 Xiaoying Koh-Stenta, Anders Poulsen, Rong Li, John Liang Kuan Wee, Perlyn Zekui Kwek, Sin Yin Chew, Jianhe Peng, Liling Wu, Ernesto Guccione, Joma Joy, Jeffrey Hill Biochemical Journal
1 Jul 2016 BMRC Bioinformatics Institute Angiopoietin receptor TEK mutations underlie primary congenital glaucoma with variable expressivity Tomokazu Souma, Stuart W. Tompson, Benjamin R. Thomson, Owen M. Siggs, Krishnakumar Kizhatil, Shinji Yamaguchi, Liang Feng, Vachiranee Limviphuvadh, Kristina N. Whisenhunt, Sebastian Maurer-Stroh, Tammy L. Yanovitch, Luba Kalaydjieva, Dimitar N. Azmanov, Simone Finzi, Lucia Mauri, Shahrbanou Javadiyan, Emmanuelle Souzeau, Tiger Zhou, Alex W. Hewitt, Bethany Kloss, Kathryn P. Burdon, David A. Mackey, Keri F. Allen, Jonathan B. Ruddle, Sing-Hui Lim, Steve Rozen, Khanh-Nhat Tran-Viet, Xiaorong Liu, Simon John, Janey L. Wiggs, Francesca Pasutto, Jamie E. Craig, Jing Jin, Susan E. Quaggin, Terri L. Young Journal of Clinical Investigation
20 Oct 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology A novel nematode effector suppresses plant immunity by activating host reactive oxygen species-scavenging system Borong Lin, Kan Zhuo, Shiyan Chen, Lili Hu, Longhua Sun, Xiaohong Wang, Lian-Hui Zhang, Jinling Liao New Phytologist
24 Jan 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Cell Cycle-Independent Phospho-Regulation of Fkh2 during Hyphal Growth Regulates Candida albicans Pathogenesis Ian M. Sudbery, Jamie A. Greig, Jonathan P. Richardson, Yue Wang, Peter E. Sudbery, Julian R. Naglik, Xiaorong Lin PLOS Pathogens
6 Jul 2014 SERC Data Storage Institute An Intelligent Analysis and Prediction Model for On-demand Cloud Computing Systems Xiuju Fu, Xiaorong Li, Yongqing Zhu, Lipo Wang, Rick Goh 2014 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)