Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
21 Dec 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Recent advancement in the development of silicon‐based phase change materials (Pending publish) Xiang Yun Debbie Soo, Jia Min Regine See, Wenya Wu, Suxi Wang, Hongfei Liu, Pei Wang, Dan Kai, Junhua Kong, Enyi Ye, Rong Ji, Zibiao Li, Warintorn Thitsartarn, Beng Hoon Tan, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Qiang Zhu ChemistrySelect
23 Aug 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Oxygen Plasma Induced Nanochannels for Creating Bimetallic Hollow Nanocrystals (Pending publish) Wen-Ya Wu, Sida Wu, Weng Weei Tjiu, Hui Ru Tan, Fong Yew Leong, Poh Chong Lim, Suxi Wang, Wenbin Jiang, Rong Ji, Qiang Zhu, Michel Bosman, Qingyu Yan, Zainul Aabdin ACS Nano
15 Apr 2016 SERC Data Storage Institute Laser irradiation effect on the damage of lubricant films Rong Ji, Rongyan Zheng, Huiqing Xie, Xiaobai Wang, Zhenxiang Xing, Yansheng Ma, Ji Feng Ying, Angeline Yan Xuan Tan, Ching Mui Cho, Jianwei Xu Journal of Vacuum Science & Technology B
8 Apr 2015 SERC Data Storage Institute Thermal effects on transducer material for heat assisted magnetic recording application Rong Ji, Baoxi Xu, Zhanhong CEN, Ji Feng Ying, Yeow Teck Toh Journal of Applied Physics
20 May 2014 SERC Data Storage Institute Laser irradiation effect on carbon overcoat for HAMR application Maziar Shakerzadeh, Yansheng Ma, Rong Ji, Hang Li Seet, Jiang Feng Hu Suface and Interface Analysis
9 May 2014 SERC Data Storage Institute Observation of TaBxOy Along the Ta Diffusion Path Through a Boron and Oxygen Containing Tri-layer Structure Ji-Feng Ying, Rong Ji, Chen Chen Wang, Sze Ter Lim, Huiqing Xie, Ernult F. Gerard Journal of Materials Engineering and Performance
15 Dec 2013 SERC Data Storage Institute Thickness dependency of the structure and laser irradiation stability of filtered cathodic vacuum arc grown carbon films for heat assisted magnetic recording overcoat Maziar Shakerzadeh, Yansheng Ma, Maryam Tadayon, Rong Ji, Haisan Tan, Beng Kang Tay Surface and Coatings Technology