Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
13 Jun 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering High Thermoelectric Performance in Rhombohedral GeSe-LiBiTe<sub>2</sub> (Pending publish) Jinfeng Dong, Yukun Liu, Zhi Li, Hongyao Xie, Yilin Jiang, Honghui Wang, Xian Yi Tan, Ady Suwardi, Xiaoyuan Zhou, Jing-Feng Li, Christopher Wolverton, Vinayak P Dravid, Qingyu Yan, Mercouri G. Kanatzidis Journal of the American Chemical Society
30 Mar 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Synergistic Combination of Sb<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>Te<sub>6</sub> Additives for Enhanced Average ZT and Single‐Leg Device Efficiency of Bi<sub>0.4</sub>Sb<sub>1.6</sub>Te<sub>3</sub>‐based Composites (Pending publish) Xian Yi Tan, Jinfeng Dong, Jiawei Liu, Danwei Zhang, Samantha Faye Duran Solco, Kıvanç Sağlık, Ning Jia, Ivan Joel Wen Jie You, Sheau Wei Chien, Xizu Wang, Lei Hu, Yubo Luo, Yun Zheng, Debbie Xiang Yun Soo, Rong Ji, Ken Choon Hwa Goh, Yilin Jiang, Jing‐Feng Li, Ady Suwardi, Qiang Zhu, Jianwei Xu, Qingyu Yan Advanced Science
10 Jan 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Off‐Centering of Ge Atoms in GeBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> and Impact on Thermoelectric Performance (Pending publish) Jinfeng Dong, Lei Hu, Jue Liu, Yukun Liu, Yilin Jiang, Zhiling Yu, Xian Yi Tan, Ady Suwardi, Qiang Zheng, Qian Li, Jing‐Feng Li, Vinayak P. Dravid, Qingyu Yan, Mercouri G. Kanatzidis Advanced Functional Materials
23 Aug 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Oxygen Plasma Induced Nanochannels for Creating Bimetallic Hollow Nanocrystals Wen-Ya Wu, Sida Wu, Weng Weei Tjiu, Hui Ru Tan, Fong Yew Leong, Poh Chong Lim, Suxi Wang, Wenbin Jiang, Rong Ji, Qiang Zhu, Michel Bosman, Qingyu Yan, Zainul Aabdin ACS Nano
21 Apr 2022 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Integrating recyclable polymers into thermoelectric devices for green electronics Jie Zheng, Samantha Faye Duran Solco, Claris Jie Ee Wong, Seng Ann Sia, Xian Yi Tan, Jing Cao, Jayven Chee Chuan Yeo, Weili Yan, Qiang Zhu, Qingyu Yan, Jing Wu, Ady Suwardi, Zibiao Li Journal of Materials Chemistry A
7 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Machine Learning: An Advanced Platform for Materials Development and State Prediction in Lithium‐Ion Batteries Chade Lv, Xin Zhou, Lixiang Zhong, Chunshuang Yan, Madhavi Srinivasan, Zhi Wei Seh, Chuntai Liu, Hongge Pan, Shuzhou Li, Yonggang Wen, Qingyu Yan Advanced Materials
9 Aug 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering High thermoelectric performance enabled by convergence of nested conduction bands in Pb7Bi4Se13 with low thermal conductivity Lei Hu, Yue-Wen Fang, Feiyu Qin, Xun Cao, Xiaoxu Zhao, Yubo Luo, Durga Venkata Maheswar Repaka, Wenbo Luo, Ady Suwardi, Thomas Soldi, Umut Aydemir, Yizhong Huang, Zheng Liu, Kedar Hippalgaonkar, G. Jeffrey Snyder, Jianwei Xu, Qingyu Yan Nature Communications
19 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Konjac glucomannan biopolymer as a multifunctional binder to build a solid permeable interface on Na3V2(PO4)3/C cathodes for high-performance sodium ion batteries Yuyao Zhang, Xiaoying Zhu, Dan Kai, Yinzhu Jiang, Qingyu Yan, Baoliang Chen Journal of Materials Chemistry A
2 Mar 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Predicting the state of charge and health of batteries using data-driven machine learning Man-Fai Ng, Jin Zhao, Qingyu Yan, Gareth J. Conduit, Zhi Wei Seh Nature Machine Intelligence
29 Jan 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Origin of High Thermoelectric Performance in Earth-Abundant Phosphide−Tetrahedrite Ady Suwardi, Lei Hu, Xizu Wang, Xian Yi Tan, Durga Venkata Maheswar Repaka, Lai-Mun Wong, Xiping Ni, Weng Heng Liew, Su Hui Lim, Qingyu Yan, Jianwei Xu, Yun Zheng, Kedar Hippalgaonkar ACS Applied Materials & Interfaces