Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
24 Jan 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanochitin for sustainable and advanced manufacturing (Pending publish) Pei Lin Chee, Thenapakiam Sathasivam, Ying Chuan Tan, Wenya Wu, Yihao Leow, Quentin Ray Tjieh Lim, Pek Yin Michelle Yew, Qiang Zhu, Dan Kai Nanoscale
28 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Core‐Shell Micro‐ and Nano‐Structures for The Modification of Light‐Surface Interactions Reuben J. Yeo, Jayven C. C. Yeo, Sze Yu Tan, Anqi Sng, Nikodem Tomczak, Joseph Kinyanjui Muiruri, Suxi Wang, Pei Wang, Warintorn Thitsartarn, Fuke Wang, Enyi Ye, Zibiao Li, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Qiang Zhu Advanced Optical Materials
22 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reply to: Mobility overestimation in molybdenum disulfide transistors due to invasive voltage probes Hong Kuan Ng, Du Xiang, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Ke Yang, Yunshan Zhao, Tao Liu, Zhonghan Cao, Huajun Liu, Shisheng Li, Jing Cao, Qiang Zhu, Zhaogang Dong, Chee Kiang Ivan Tan, DongZhi Chi, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar, Goki Eda, Ming Yang, Jing Wu Nature Electronics
31 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Green Nanocellulose/PEI‐Grafted Magnetic Nanoparticles for Effective Removal of Heavy Metal Ions (Pending publish) Thenapakiam Sathasivam, Lim Kang Brian, Ingrid Marie Andersen, Hui Ru Tan, Zheng Zhang, Tingting Wu, Hooi Hong Lau, Qiang Zhu, Dan Kai Chemistry – An Asian Journal
4 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Coconut husk-derived nanocellulose as reinforcing additives in thermal-responsive hydrogels (Pending publish) Yihao Leow, Yi Jian Boo, Ming Lin, Ying Chuan Tan, Rubayn Zhi Rong Goh, Qiang Zhu, Xian Jun Loh, Kun Xue, Dan Kai Carbohydrate Polymers
23 Aug 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Recent advances in aggregation-induced emission (AIE)-based chemosensors for the detection of organic small molecules Ming Hui Chua, Bryan Yat Kit Hui, Kang Le Osmund Chin, Qiang Zhu, Xiaogang Liu, Jianwei Xu Materials Chemistry Frontiers
16 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fluorescence switching of natural fibers with in-situ formation of gold nanoclusters Yong Yu, Ying Chuan Tan, Gorelik Sergey, Yihao Leow, Hui Ru Tan, Chi-Lik Ken Lee, Qiang Zhu, Enyi Ye, Le Yang, Dan Kai Industrial Crops and Products
25 Mar 2023 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Nano‐Strategies for Lignin Biomaterials toward Cancer Therapy Thenapakiam Sathasivam, Jing Kai, Sigit Sugiarto, Yong Yu, Debbie Xiang Yun Soo, Qiang Zhu, Jasmeen Merzaban, Dan Kai Advanced Healthcare Materials
10 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Structural Colors Based on Diamond Metasurface for Information Encryption Jiteng Gu, Yan Liu, Nannan Meng, Vicknesh Sahmuganathan, Sze Chieh Tan, John Sudijono, Jiecong Tang, Eswaranand Venkatasubramanian, Abhijit Mallick, Febiana Tjiptoharson, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Siew Lang Teo, Qiang Zhu, Yunjie Chen, Ming Lin, Zhaogang Dong, Kian Ping Loh Advanced Optical Materials
9 Dec 2022 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Self-healing polymer design from dynamic B–O bonds to their emerging applications Jie Zheng, Xin Yi Oh, Enyi Ye, Wai Hon Chooi, Qiang Zhu, Xian Jun Loh, Zibiao Li Materials Chemistry Frontiers