Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
19 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering As‐Grown Miniaturized True Zero‐Order Waveplates Based on Low‐Dimensional Ferrocene Crystals Zhipeng Li, Xuezhi Ma, Fengxia Wei, Dapeng Wang, Zeyu Deng, Mengting Jiang, Arif Siddiquee, Kun Qi, Di Zhu, Meng Zhao, Mengzhe Shen, Pieremanuele Canepa, Shanshan Kou, Jiao Lin, Qian Wang Advanced Materials
24 Aug 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Functional imaging and targeted drug delivery in mice and patient tumors with a cell nucleolus-localizing and tumor-targeting peptide Renwei Jing, Qian Wang, Lu Chen, Guangtao Li, Ruibin Li, Leijie Zhang, Hongbing Zhang, Bingfeng Zuo, Yiqi Seow, Xin Qiao, Biaobiao Wang, Jingyuan Xu, Jun Chen, Tianqiang Song, HaiFang Yin Biomaterials
17 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Recent Advances in Tunable Metasurfaces: Materials, Design, and Applications Omar A. M. Abdelraouf, Ziyu Wang, Hailong Liu, Zhaogang Dong, Qian Wang, Ming Ye, Xiao Renshaw Wang, Qi Jie Wang, Hong Liu ACS Nano
8 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Controllable Polarization‐Insensitive and Large‐Angle Beam Switching with Phase‐Change Metasurfaces Arash Nemati, Guanghui Yuan, Jie Deng, Aihong Huang, Weide Wang, Yeow Teck Toh, Jinghua Teng, Qian Wang Advanced Optical Materials
27 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electrostatically Tunable Near‐Infrared Plasmonic Resonances in Solution‐Processed Atomically Thin NbSe2 Meng Zhao, Jing Li, Matej Sebek, Le Yang, Yan Jun Liu, Michel Bosman, Qian Wang, Xinting Zheng, Jiong Lu, Jinghua Teng Advanced Materials
7 May 2021 SERC Data Storage Institute MZI-Semiconductor-based all-optical switch with switching gain Vivek Krishnamurthy, Yijing Chen, Qian Wang Journal of Lightwave Technology
25 Apr 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reconfigurable Optical Manipulation by Phase Change Material Waveguide Tianhang Zhang, Shengtao Mei, Qian Wang, Hong Liu, Chwee Teck Lim, Jinghua Teng Nanoscale
16 Sep 2015 SERC Data Storage Institute Exploring High Refractive Index Silicon-Rich Nitride Films by Low-Temperature Inductively Coupled Plasma Chemical Vapor Deposition and Applications for Integrated Waveguides Yeow-Teck Toh, Kim-Peng Lim, Yi Yang, Dawn T. H. Tan, Doris K. T. Ng, Qian Wang, Ting Wang, Siu-Kit Ng ACS Applied Materials & Interfaces
16 Feb 2015 SERC Data Storage Institute Dual-layer ultrathin film optics: I. Theory and analysis Qian Wang, Kim Peng Lim Journal of Optics
16 Feb 2015 SERC Data Storage Institute Dual-layer ultrathin film optics II: experimental studies and designs Kim Peng Lim, Qian Wang Journal of Optics