Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
4 Jan 2024 Others Institute of Materials Research & Engineering Spin-related Cu-Co pair to increase electrochemical ammonia generation on high-entropy oxides Shengnan Sun, Chencheng Dai, Peng Zhao, Shibo Xi, Yi Ren, Hui Ru Tan, Poh Chong Lim, Ming Lin, Caozheng Diao, Danwei Zhang, Chao Wu, Anke Yu, Jie Cheng Jackson Koh, Wei Ying Lieu, Debbie Hwee Leng Seng, Libo Sun, Yuke Li, Teck Leong Tan, Jia Zhang, Zhichuan J. Xu, Zhi Wei Seh Nature Communications
23 Aug 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Oxygen Plasma Induced Nanochannels for Creating Bimetallic Hollow Nanocrystals (Pending publish) Wen-Ya Wu, Sida Wu, Weng Weei Tjiu, Hui Ru Tan, Fong Yew Leong, Poh Chong Lim, Suxi Wang, Wenbin Jiang, Rong Ji, Qiang Zhu, Michel Bosman, Qingyu Yan, Zainul Aabdin ACS Nano
6 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strong (110) Texturing and Heteroepitaxial Growth of Thin Mo Films on MoS2 Monolayer Jun-Young Kim, Mingxi Chen, Wei De Wang, Poh Chong Lim, Jaewon Kim, Jianwei Chai, Mingsheng Zhang, Siew Lang Teo, Ming Lin, DongZhi Chi ACS Applied Electronic Materials
9 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reversible Tuning of Mie Resonances in the Visible Spectrum Li Lu, Zhaogang Dong, Febiana Tijiptoharsono, Ray Jia Hong Ng, Hongtao Wang, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Yunzheng Wang, Hai Sheng Leong, Poh Chong Lim, Joel K. W. Yang, Robert E. Simpson ACS Nano