Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
24 May 2023 SERC Institute for Infocomm Research Highly sensitive microfiber ultrasound sensor for photoacoustic imaging Perry Ping Shum, Gerd Keiser, Georges Humbert, Dora Juan Juan Hu, A. Ping Zhang, Lei Su Opto-Electronic Advances
11 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Resolution enhancement for interrogating fiber Bragg grating sensor network using dilated U-Net Baocheng Li, Zhi-Wei Tan, Hailiang Zhang, Perry Ping Shum, Dora Juanjuan Hu, Liang Jie Wong Optics Letters
9 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Specialty optical fibers for advanced sensing applications Huanhuan Liu, Dora Juan Juan Hu, Qizhen Sun, Lei Wei, Kaiwei Li, Changrui Liao, Bozhe Li, Cong Zhao, Xinyong Dong, Yuhan Tang, Yihong Xiao, Gerd Keiser, Perry Ping Shum Opto-Electronic Science
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research A lab in a fibre Perry Ping Shum, Dora Juan Juan Hu, Jun Long Lim, Yixin Wang Asia Research News
19 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Recent Advancement of Anti-Resonant Hollow-Core Fibers for Sensing Applications Wenjun Ni, Chunyong Yang, Yiyang Luo, Ran Xia, Ping Lu, Dora Juan Juan Hu, Sylvain Danto, Perry Ping Shum, Lei Wei Photonics
11 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Carbon-steel tube surface mounted FBG sensors under high-temperature environment, part II: Gold coated and femtosecond laser written Aayush Madan, Ouyang Liu, Jun Long Lim, Wenyu Jiang, Yixin Wang, Perry Ping Shum, Jianzhong Hao Optoelectronics Global Conference (OGC)
11 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Carbon-steel tube surface mounted FBG sensors under high-temperature environment, part I: Polyimide coated and femtosecond laser written Aayush Madan, Ouyang Liu, Wenyu Jiang, Yixin Wang, Perry Ping Shum, Jianzhong Hao Optoelectronics Global Conference (OGC)
1 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research All-Fiber Online Raman Sensor with Enhancement via Fabry-Perot Cavity Caoxin Li, Dora Juan Juan Hu, Karolina Milenko, Xingtao Yu, Guanghui Wang, Ping Shum, Fei Xu, Yanqing Lu, Xuping Zhang Optics Letters
1 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Two-core photonic crystal fiber with selective liquid infiltration in the central air hole for temperature sensing Chenlu Wang, Perry Ping Shum, Dora Juan Juan Hu, Yu-Cheng Chen, Zhilin Xu, Shuhui Liu, Yanan Zhang, Yongwei Zhu, Yu Zheng, Baocheng Li, Chen Yang, Weijun Tong, Yue Meng, Georges Humbert OSA Continuum
10 Apr 2020 SERC Institute for Infocomm Research Temperature sensor based on selective liquid-filled twin-core photonic crystal fiber Chenlu Wang, Perry Ping Shum, Dora Juan Juan Hu, Zhilin Xu, Shuhui Liu, Yongwei Zhu, Yu Zheng, Baocheng Li, Yang Chen, Weijun Tong, Yue Meng, Georges Humbert SPIE Conference Proceedings