Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Jul 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Self-gating in semiconductor electrocatalysis Yongmin He, Qiyuan He, Luqing Wang, Chao Zhu, Prafful Golani, Albertus D. Handoko, Xuechao Yu, Caitian Gao, Mengning Ding, Xuewen Wang, Fucai Liu, Qingsheng Zeng, Peng Yu, Shasha Guo, Boris I. Yakobson, Liang Wang, Zhi Wei Seh, Zhuhua Zhang, Minghong Wu, Qi Jie Wang, Hua Zhang, Zheng Liu Nature Materials
6 Jun 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology PRL3-zumab as an Immunotherapy to Inhibit Tumors Expressing PRL3 Oncoprotein Min Thura, Abdul Qader AI-Aidaroos, Abhishek Gupta, Cheng Ean Chee, Soo Chin Lee, Man Hui Kam, Jie Li, Khay Guan Yeoh, Wei Peng Yong, Jimmy So, Wee Joo Chng, Chin Hin Ng, Jianbiao Zhou, Ling Zhi Wang, John Shyi Peng Yuen, Henry Sun Sien Ho, Mei Yi Sim, Edmund Chiong, Su Pin Choo, Joanne Ngeow, Matthew Chau Hsien Ng, Clarinda Chua, Eugene Shen Ann Yeo, Iain Bee Huat Tan, Joel Xuan En Sng, Nicholas Yan Zhi Tan, Paul Thiery Jean, Boon Cher Goh, Qi Zeng Nature Communications
16 Apr 2018 BMRC Bioinformatics Institute Automated Renal Cancer Grading Using Nuclear Pleomorphic Patterns Daniel Aitor Holdbrook, Malay Singh, Yukti Choudhury, Emarene Mationg Kalaw, Valerie Koh, Hui Shan Tan, Ravindran Kanesvaran, Puay Hoon Tan, John Shyi Peng Yuen, Min-Han Tan, Hwee Kuan Lee JCO Clinical Cancer Informatics
15 Jun 2013 SERC Data Storage Institute Modeling Laser Heated Thin Film Media for Heat Assisted Magnetic Recording Peng Yu, Weidong Zhou, Shengkai Yu, Kyaw Sett Myo Microsystem Technologies