Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
24 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research MOS:A Low Latency and Lightweight Framework for Face Detection, Landmark Localization, and Head Pose Estimation Jun Cheng, Yepeng Liu, Zaiwang Gu, Shenghua Gao, Dong Wang, Yusheng Zeng British Machine Vision Conference (BMVC) 2021
23 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strain-controlled single Cr-embedded nitrogen-doped graphene achieves efficient nitrogen reduction Chao Lin, Xiaopeng Liu, Jiale Qu, Xiang Feng, Zhi Wei Seh, Tianshuai Wang, Qianfan Zhang Materials Advances
2 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering MoS2/Polymer Heterostructures Enabling Stable Resistive Switching and Multistate Randomness Jianwei Chai, Shiwun Tong, Changjian Li, Carlos Manzano, Bing Li, Yanpeng Liu, Ming Lin, Laimun Wong, Jianwei Cheng, Jing Wu, Aaron Lau, Qidong Xie, Stephen J. Pennycook, Henry Medina, Ming Yang, Shijie Wang, DongZhi Chi Advanced Materials
19 Aug 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Defect‐Enhanced CO2 Reduction Catalytic Performance in O‐Terminated MXenes Hetian Chen, Albertus D. Handoko, Tianshuai Wang, Jiale Qu, Jiewen Xiao, Xiaopeng Liu, Dominik Legut, Zhi Wei Seh, Qianfan Zhang ChemSusChem
17 Jan 2019 BMRC Bioinformatics Institute Organic cation transporter 3 (Oct3) is a distinct catecholamines clearance route in adipocytes mediating the beiging of white adipose tissue Wenxin Song, Qi Luo, Yuping Zhang, Linkang Zhou, Ye Liu, Zhilong Ma, Jianan Guo, Yuedong Huang, Lili Cheng, Ziyi Meng, Zicheng Li, Bin Zhang, Siqi Li, Sook Wah Yee, Hao Fan, Peng Li, Kathleen M. Giacomini, Ligong Chen PLoS Biology
3 Jan 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology The influence of obesity-related factors in the etiology of renal cell carcinoma—A mendelian randomization study Mattias Johansson, Robert Carreras-Torres, Vladimir Janout, Dana Mates, Anush Mukeriya, Ghislaine Scelo, Mark P. Purdue, Daniela Mariosa, David C. Muller, Nicolas J. Timpson, Philip C. Haycock, Kevin M. Brown, Zhaoming Wang, Yuanqing Ye, Jonathan N. Hofmann, Matthieu Foll, Valerie Gaborieau, Mitchell J. Machiela, Leandro M. Colli, Peng Li, Jean-Guillaume Garnier, Helene Blanche, Anne Boland, Laurie Burdette, Egor Prokhortchouk, Konstantin G. Skryabin, Meredith Yeager, Sanja Radojevic-Skodric, Simona Ognjanovic, Lenka Foretova, Ivana Holcatova, Stefan Rascu, David Zaridze, Vladimir Bencko, Cezary Cybulski, Eleonora Fabianova, Viorel Jinga, Jolanta Lissowska, Jan Lubinski, Marie Navratilova, Peter Rudnai, Simone Benhamou, Geraldine Cancel-Tassin, Olivier Cussenot, Elisabete Weiderpass, Börje Ljungberg, Raviprakash Tumkur Sitaram, Christel Häggström, Fiona Bruinsma, Susan J. Jordan, Gianluca Severi, Ingrid Winship, Kristian Hveem, Lars J. Vatten, Tony Fletcher, Susanna C. Larsson, Alicja Wolk, Rosamonde E. Banks, Peter J. Selby, Douglas F. Easton, Gabriella Andreotti, Laura E. Beane Freeman, Stella Koutros, Satu Männistö, Stephanie Weinstein, Peter E. Clark, Todd L. Edwards, Loren Lipworth, Susan M. Gapstur, Victoria L. Stevens, Hallie Carol, Matthew L. Freedman, Mark M. Pomerantz, Eunyoung Cho, Kathryn M. Wilson, J. Michael Gaziano, Howard D. Sesso, Neal D. Freedman, Alexander S. Parker, Jeanette E. Eckel-Passow, Wen-Yi Huang, Richard J. Kahnoski, Brian R. Lane, Sabrina L. Noyes, David Petillo, Bin Tean Teh, Ulrike Peters, Emily White, Garnet L. Anderson, Lisa Johnson, Juhua Luo, Julie Buring, I-Min Lee, Wong-Ho Chow, Lee E. Moore, Timothy Eisen, Marc Henrion, James Larkin, Poulami Barman, Bradley C. Leibovich, Toni K. Choueiri, G. Mark Lathrop, Jean-Francois Deleuze, Marc Gunter, James D. McKay, Xifeng Wu, Richard S. Houlston, Stephen J. Chanock, Caroline Relton, J. Brent Richards, Richard M. Martin, George Davey Smith, Paul Brennan PLOS Medicine
13 Sep 2017 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Influence of Hubbard U parameter in simulating adsorption and reactivity on CuO: combined theoretical and experimental study Kartavya Bhola, Jithin John Varghese, Dapeng Liu, Yan Liu, Samir H. Mushrif The Journal of Physical Chemistry C
23 Jun 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Modulation of Inter-kingdom Communication by PhcBSR Quorum Sensing System in Ralstonia solanacearum Phylotype I Strain GMI1000 Peng Li, Wenfang Yin, Jinli Yan, Yufan Chen, Shuna Fu, Shihao Song, Jianuan Zhou, Mingfa Lyu, Yinyue Deng, Lian-Hui Zhang Frontiers in Microbiology
29 May 2017 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Improving 1,3-butadiene yield by Cs promotion in ethanol conversion Pratap T. Patil, Dapeng Liu, Yan Liu, Jie Chang, Armando Borgna Applied Catalysis A: General
7 Feb 2017 BMRC p53 Laboratory Anatomy of Mdm2 and Mdm4 in evolution Ban Xiong Tan, Hoe Peng Liew, Joy S. Chua, Farid J. Ghadessy, Yaw Sing Tan, David P. Lane, Cynthia R. Coffill Journal of Molecular Cell Biology
2 Jun 2016 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Catalytic conversion of ethanol over ZSM-11 based catalysts Dapeng Liu, Yan Liu, Eileen Yi Ling Goh, Christina Jia Ying Chu, Chuandayani Gunawan Gwie, Jie Chang, Armando Borgna Applied Catalysis A: General
16 Sep 2015 SERC Data Storage Institute Exploring High Refractive Index Silicon-Rich Nitride Films by Low-Temperature Inductively Coupled Plasma Chemical Vapor Deposition and Applications for Integrated Waveguides Yeow-Teck Toh, Kim-Peng Lim, Yi Yang, Dawn T. H. Tan, Doris K. T. Ng, Qian Wang, Ting Wang, Siu-Kit Ng ACS Applied Materials & Interfaces
17 Apr 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Conversion of non-adipogenic fibroblasts into adipocytes by a defined hormone mixture Tao Nie, Xiaoyan Hui, Xuefei Gao, Baoming Nie, Liufeng Mao, Xiaofeng Tang, Ran Yuan, Kuai Li, Peng Li, Aimin Xu, Pengtao Liu, Sheng Ding, Weiping Han, Garth J. S. Cooper, Donghai Wu Biochemical Journal
16 Feb 2015 SERC Data Storage Institute Dual-layer ultrathin film optics II: experimental studies and designs Kim Peng Lim, Qian Wang Journal of Optics
16 Feb 2015 SERC Data Storage Institute Dual-layer ultrathin film optics: I. Theory and analysis Qian Wang, Kim Peng Lim Journal of Optics
1 Sep 2014 SERC Institute of Microelectronics A Reference-Less Injection-Locked Clock-Recovery Scheme for Multilevel-Signaling-Based Wideband BCC Receivers Jun Zhou, V.V Kulkarni, Junghyup Lee, Chee Keong Ho, Jia Hao Cheong, Wei-Da Toh, Peng Li, Xin Liu, Minkyu Je IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
1 Sep 2014 SERC Institute of Microelectronics High Bandwidth Efficiency and Low Power Consumption Walsh Code Implementation Methods for Body Channel Communication Chee Keong Ho, Jia Hao Cheong, Junghyup Lee, Vishal Kulkarni, Peng Li, Xin Liu, Minkyu Je IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
25 Aug 2014 SERC Data Storage Institute Semiconductor Plasmonic Nano-cavity Laser on Silicon: Simulation, Design, and Fabrication Qian Wang, Chee Wei Lee, Kim Peng Lim Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS)
16 Dec 2013 SERC Data Storage Institute Design of ultrasmall plasmonic coaxial lasers on Si Kim Peng Lim, Chee Wei Lee, Gurpreet Singh, Qian Wang Journal of Nanophotonics
24 Oct 2013 SERC Data Storage Institute Effects of SiO2 hard masks on si nanophotonic waveguide loss for photonic device integration Doris K. T. Ng, Qian Wang, Kim-Peng Lim, Jing Pu, Kun Tang, Yicheng Lai, Chee-Wei Lee, Seng-Tiong Ho IEEE Photonics Technology Letters
6 Aug 2013 SERC Institute of Microelectronics A low-profile three-dimensional neural probe array using a silicon lead transfer structure Chee Lip Gan, Aibin Yu, Ming-Yuan Cheng, Minkyu Je, Kwan Ling Tan, Ee Lim Tan, Ruiqi Lim, Lei Yao, Peng Li, Woo-Tae Park, Eric Jian Rong Phua Journal of Micromechanics and Microengineering