Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 Dec 2023 Others Singapore Institute of Manufacturing Technology Review on laser directed energy deposited aluminum alloys (Pending publish) Tian-Shu Liu, Peng Chen, Feng Qiu, Hong-Yu Yang, Nicholas Tan Yew Jin, Youxiang Chew, Di Wang, Ruidi Li, Qi-Chuan Jiang, Chaolin Tan International Journal of Extreme Manufacturing
9 Mar 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Technology Roadmap for Flexible Sensors Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong-an Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae-Hyeong Kim, Il-Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae-Eung Lee, Pooi See Lee, Tae-Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae-Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao-Ming Tao, Benjamin C. K. Tee, Aaron Voon-Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu-Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu-Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen ACS Nano
12 Mar 2022 Others Institute for Infocomm Research GLPose: Global-Local Representation Learning for Human Pose Estimation Yingying Jiao, Haipeng Chen, Runyang Feng, Haoming Chen, Sifan Wu, Yifang Yin, Zhenguang Liu ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications
4 Nov 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Implantable and degradable antioxidant poly(ε-caprolactone)-lignin nanofiber membrane for effective osteoarthritis treatment Ruiming Liang, Jinmin Zhao, Bo Li, Peian Cai, Xian Jun Loh, Chuanhui Xu, Peng Chen, Dan Kai, Li Zheng Biomaterials
6 Nov 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Self-implantable double-layered micro-drugreservoirs for efficient and controlled ocular drug delivery Aung Than, Chenghao Liu, Hao Chang, Phan Khanh Duong, Chui Ming Gemmy Cheung, Chenjie Xu, Xiaomeng Wang, Peng Chen Nature Communications
27 Jun 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Insights into the Role of PPARβ/δ in NAFLD Jiapeng Chen, Alexandra Montagner, Nguan Soon Tan, Walter Wahli International Journal of Molecular Sciences
3 Apr 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Selective deletion of PPARβ/δ in fibroblasts causes dermal fibrosis by attenuated LRG1 expression Ming Keat Sng, Jeremy Soon Kiat Chan, Ziqiang Teo, Terri Phua, Eddie Han Pin Tan, Jonathan Wei Kiat Wee, Nikki Jun Ning Koh, Chek Kun Tan, Jia Peng Chen, Mintu Pal, Benny Meng Kiat Tong, Ya Lin Tnay, Xuan Rui Ng, Pengcheng Zhu, Shunsuke Chiba, Xiaomeng Wang, Walter Wahli, Nguan Soon Tan Cell Discovery
25 Jan 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology ROS release by PPARβ/δ-null fibroblasts reduces tumor load through epithelial antioxidant response Eddie Han Pin Tan, Ming Keat Sng, Ivan Shun Bo How, Jeremy Soon Kiat Chan, Jiapeng Chen, Chek Kun Tan, Walter Wahli, Nguan Soon Tan Oncogene
2 Oct 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology RNA Binding Protein Ybx2 Regulates RNA Stability During Cold-Induced Brown Fat Activation Dan Xu, Shaohai Xu, Aung Maung Maung Kyaw, Yen Ching Lim, Sook Yoong Chia, Diana Teh Chee Siang, Juan R. Alvarez-Dominguez, Peng Chen, Melvin Khee-Shing Leow, Lei Sun Diabetes
1 Aug 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Dynamic transcriptome changes during adipose tissue energy expenditure reveal critical roles for long noncoding RNA regulators Zhiqiang Bai, Xiao-ran Chai, Myeong Jin Yoon, Hye-Jin Kim, Kinyui Alice LO, Zhi-chun Zhang, Dan Xu, Diana Teh Chee Siang, Arcinas Camille Esther Walet, Shao-hai Xu, Sook-Yoong Chia, Peng Chen, Hongyuan Yang, Sujoy Ghosh, Lei Sun PLOS One