Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
11 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Greatly Enhanced Resonant Exciton‐trion Conversion in Electrically Modulated Atomically Thin WS2 at Room Temperature Zeng Wang, Matej Sebek, Xinan Liang, Ahmed Elbanna, Arash Nemati, Nan Zhang, Choon Hwa Ken Goh, Mengting Jiang, Jisheng Pan, Zexiang Shen, Xiaodi Su, Nguyen Thi Kim Thanh, Handong Sun, Jinghua Teng Advanced Materials
8 Feb 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Corrosion-Resistant Graphene-Based Magnetic Composite Foams for Efficient Electromagnetic Absorption Shuangshuang Li, Xinwei Tang, Yawei Zhang, Qianqian Lan, Zhiwei Hu, Le Li, Nan Zhang, Piming Ma, Weifu Dong, Wengweei Tjiu, Zicheng Wang, Tianxi Liu ACS Applied Materials & Interfaces
25 Apr 2021 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Functional Comparison of Interferon‐α Subtypes Reveals Potent Hepatitis B Virus Suppression by a Concerted Action of Interferon‐α and Interferon‐γ Signaling Jieliang Chen, Yaming Li, Fritz Lai, Yang Wang, Kathrin Sutter, Ulf Dittmer, Jianyu Ye, Wenjing Zai, Min Liu, Fang Shen, Min Wu, Kongying Hu, Baocun Li, Mengji Lu, Xiaonan Zhang, Jiming Zhang, Jianhua Li, Qingfeng Chen, Zhenghong Yuan Hepatology
1 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Two-core photonic crystal fiber with selective liquid infiltration in the central air hole for temperature sensing Chenlu Wang, Perry Ping Shum, Dora Juan Juan Hu, Yu-Cheng Chen, Zhilin Xu, Shuhui Liu, Yanan Zhang, Yongwei Zhu, Yu Zheng, Baocheng Li, Chen Yang, Weijun Tong, Yue Meng, Georges Humbert OSA Continuum
21 Sep 2015 SERC Institute for Infocomm Research Side-channel photonic crystal fiber for surface enhanced Raman scattering sensing Nan Zhang, Georges Humbert, Tianxun Gong, Perry Ping Shum, Kaiwei Li, Jean-Louis Auguste, Zhifang Wu, Dora Juan Juan Hu, Feng Luan, Quyen Xuan Dinh, Malini Olivo, Lei Wei Sensors and Actuators B: Chemical