Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
30 May 2017 SERC Institute of Microelectronics Electrical Characterization of CMP-less Via-Last TSV under Reliability Stress Conditions King-Jien Chui, Mingbin Yu
30 May 2017 SERC Institute of Microelectronics A Novel Method for Air-gap Formation around Via-Middle (VM) TSVs for Effective Reduction in Keep-Out Zones (KOZ) Woon Leng Loh, Xiangyu Wang, Zhaohui Chen, Mingbin Yu, King-Jien Chui
30 May 2017 SERC Institute of Microelectronics Passive Devices Fabrication on FOWLP and Characterization for RF Applications Chunmei Wang, King Jien Chui, Xiangyu Wang, Teck Guan Lim, Mingbin Yu, Gilbert See, Gu Yu
30 May 2017 SERC Institute of Microelectronics High-band AlN Based RF-MEMS Resonator for TSV integration Srinivas Merugu, Mingbin Yu, Gengli Chua, Nan Wang, Yao Zhu, Chengliang Sun
14 Apr 2016 SERC Institute of Microelectronics Wafer-Scale Dies-Transfer Bonding Technology for Hybrid III/V-on-Silicon Photonic Integrated Circuit Application Yuanbing Cheng, Xianshu Luo, Junfeng Song, Tsung-Yang Liow, Qi Jie Wang, Mingbin Yu
5 Mar 2015 SERC Institute of Microelectronics Ultra-compact and broadband Si photonics polarization rotator by self-alignment process Haifeng Zhou, Chao Li, Andy Eujin Lim, Lianxi Jia, Mingbin Yu, Guo-Qiang Lo
21 Nov 2014 SERC Institute of Microelectronics High-efficiency Si optical modulator using Cu travelling-wave electrode Mingbin Yu, Xiaoguang Tu, Rusli Rusli, Guo-Qiang Lo, Yan Yang, Qing Fang
23 Oct 2014 SERC Institute of Microelectronics Microring resonator photodetector for enhancement in L-band performance Junfeng Song, Andy Lim, Xianshu Luo, Ying Huang, Xiaoguang Tu, Lianxi Jia, Qing Fang, Tsung-Yang Liow, Mingbin Yu, Guo-Qiang Lo
25 Sep 2014 SERC Institute of Microelectronics Silicon photonics packaging with lateral fiber coupling to apodized grating coupler embedded circuit Chao Li, Koh Sing Chee, Jifang Tao, Huijuan Zhang, Mingbin Yu, G. Q. Lo
12 Aug 2014 SERC Institute of Microelectronics Silicon-based traveling-wave photodetector array (Si-TWPDA) with parallel optical feeding Xianshu Luo, Junfeng Song, Xiaoguang Tu, Qing Fang, Lianxi Jia, Ying Huang, Tsung-Yang Liow, Mingbin Yu, Guo-Qiang Lo
5 Aug 2014 SERC Institute of Microelectronics Three-dimensional (3D) monolithically integrated photodetector and WDM receiver based on bulk silicon wafer Junfeng Song, Xianshu Luo, Xiaoguang Tu, Lianxi Jia, Qing Fang, Tsung-Yang Liow, Mingbin Yu, Guo-Qiang Lo
15 Nov 2013 SERC Institute of Microelectronics Compact Optical Polarization Rotators Based on an Asymmetric Silicon Waveguide Lianxi Jia, Tsung-Yang Liow, Junfeng Song, Xianshu Luo, Ning Duan, Sing Chee Koh, Qing Fang, Mingbin Yu, Guoqiang Lo
30 Aug 2011 SERC Institute of Microelectronics Fabrication of low loss and high speed silicon optical modulator using doping compensation method Guo Qiang Lo, Mingbin Yu, Xiaoguang Tu, Tsung-Yang Liow, Junfeng Song
18 Nov 2010 SERC Institute of Microelectronics Silicon waveguide based TE mode converter Mingbin Yu, Guo-Qiang Lo, Dim-Lee Kwong, Jing Zhang, Tsung-Yang Liow