Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
25 Apr 2021 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Functional Comparison of Interferon‐α Subtypes Reveals Potent Hepatitis B Virus Suppression by a Concerted Action of Interferon‐α and Interferon‐γ Signaling Jieliang Chen, Yaming Li, Fritz Lai, Yang Wang, Kathrin Sutter, Ulf Dittmer, Jianyu Ye, Wenjing Zai, Min Liu, Fang Shen, Min Wu, Kongying Hu, Baocun Li, Mengji Lu, Xiaonan Zhang, Jiming Zhang, Jianhua Li, Qingfeng Chen, Zhenghong Yuan Hepatology
7 May 2020 SERC Institute for Infocomm Research mg2vec: Learning Relationship-Preserving Heterogeneous Graph Representations via Metagraph Embedding Wentao Zhang, Yuan Fang, Zemin Liu, Min Wu, Xinming Zhang IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
17 Oct 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology RILP Restricts Insulin Secretion Through Mediating Lysosomal Degradation of Proinsulin Yuxia Zhou, Zhiyu Liu, Shengmei Zhang, Ruijuan Zhuang, Huiying Liu, Xiaoqing Liu, Xi Qiu, Ming Zhang, Yanpan Zheng, Liangcheng Li, Wanjin Hong, Tuanlao Wang Diabetes
26 Nov 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Structural basis of RIP2 activation and signaling Qin Gong, Ziqi Long, Franklin L. Zhong, Daniel Eng Thiam Teo, Yibo Jin, Zhan Yin, Zhao Zhi Boo, Yaming Zhang, Jiawen Zhang, Renliang Yang, Shashi Bhushan, Bruno Reversade, Zongli Li, Bin Wu Nature Communications
7 Nov 2008 BMRC Institute of Medical Biology A Comparative Study of Electrostatic Repulsion-Hydrophilic Interaction Chromatography (ERLIC) versus SCX-IMAC-Based Methods for Phosphopeptide Isolation/Enrichment (Pending publish) Chee Sian Gan, Tiannan Guo, Huoming Zhang, Sai Kiang Lim, Siu Kwan Sze Journal of Proteome Research