Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
30 Aug 2022 SERC Institute for Infocomm Research P2T: Pyramid Pooling Transformer for Scene Understanding Yu-Huan Wu, Yun Liu, Xin Zhan, Ming-Ming Cheng IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
12 Mar 2022 SERC Institute for Infocomm Research GLPose: Global-Local Representation Learning for Human Pose Estimation Yingying Jiao, Haipeng Chen, Runyang Feng, Haoming Chen, Sifan Wu, Yifang Yin, Zhenguang Liu ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications
18 Jun 2021 SERC Institute for Infocomm Research Unsupervised Scale-Consistent Depth Learning from Video Jia-Wang Bian, Huangying Zhan, Naiyan Wang, Zhichao Li, Le Zhang, Chunhua Shen, Ming-Ming Cheng, Ian Reid International Journal of Computer Vision
7 May 2021 BMRC Genome Institute of Singapore Computer and Statistical Analysis of Transcription Factor Binding and Chromatin Modifications by ChIP-seq data in Embryonic Stem Cell Yuriy Orlov, Han Xu, Dmitri Afonnikov, Bing Lim, Jian-Chien Heng, Ping Yuan, Ming Chen, Junli Yan, Neil Clarke, Nina Orlova, Mikael Huss, Konstantin Gunbin, Nikolay Podkolodnyy, Huck-Hui Ng Journal of Integrative Bioinformatics
22 Mar 2021 SERC Institute for Infocomm Research Regularized Densely-Connected Pyramid Network for Salient Instance Segmentation Yu-Huan Wu, Yun Liu, Le Zhang, Wang Gao, Ming-Ming Cheng IEEE Transactions on Image Processing
18 Mar 2021 SERC Institute for Infocomm Research SAMNet: Stereoscopically Attentive Multi-Scale Network for Lightweight Salient Object Detection Yun Liu, Xin-Yu Zhang, Jia-Wang Bian, Le Zhang, Ming-Ming Cheng IEEE Transactions on Image Processing
13 Dec 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Rap1 regulates hematopoietic stem cell survival and affects oncogenesis and response to chemotherapy Ekta Khattar, Kyaw Ze Ya Maung, Chen Li Chew, Arkasubhra Ghosh, Michelle Meng Huang Mok, Pei Lee, Jun Zhang, Wei Hong Jeff Chor, Gökhan Cildir, Chelsia Qiuxia Wang, Nur Khairiah Mohd-Ismail, Desmond Wai Loon Chin, Soo Chin Lee, Henry Yang, Yong-Jae Shin, Do-Hyun Nam, Liming Chen, Alan Prem Kumar, Lih Wen Deng, Masahito Ikawa, Jayantha Gunaratne, Motomi Osato, Vinay Tergaonkar Nature Communications
26 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Nonlinear Regression via Deep Negative Correlation Learning Zhang Le, Zenglin Shi, Ming-Ming Cheng, Yun Liu, Jia-Wang Bian, Joey Tianyi Zhou, Guoyan Zheng, Zeng Zeng IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
31 Oct 2018 SERC Institute for Infocomm Research Richer Convolutional Features for Edge Detection Yun Liu, Ming-Ming Cheng, Xiaowei Hu, Jia-Wang Bian, Le Zhang, Xiang Bai, Jinhui Tang IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
2 Aug 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Tricho-rhino-phalangeal syndrome 1 protein functions as a scaffold required for ubiquitin-specific protease 4-directed histone deacetylase 2 de-ubiquitination and tumor growth Yuzhi Wang, Jun Zhang, LeLe Wu, Weiguang Liu, Guanyun Wei, Xue Gong, Yan Liu, Zhifang Ma, Fei Ma, Jean Paul Thiery, Liming Chen Breast Cancer Research