Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
13 Mar 2024 SERC Institute for Infocomm Research Risk-Aware and Energy-Efficient AoI Optimization for Multi-Connectivity WNCS With Short Packet Transmissions Jie Cao, Xu Zhu, Sumei Sun, Ernest Kurniawan, Amnart Boonkajay IEEE Internet of Things Journal
11 Dec 2023 SERC Institute for Infocomm Research Bistatic Joint Radar and Communication with 5G Signal for Range Speed Angle Detections Xiaojuan Zhang, Yugang Ma, Yonghong Zeng, Sumei Sun, Yuhong Wang 2023 IEEE 98th Vehicular Technology Conference (VTC2023-Fall)
8 Dec 2023 SERC Institute for Infocomm Research Cost-Effective Server Placement and Network Slice Provisioning for Virtual Power Plants (Pending publish) Vignesh Sridharan, Ernest Kurniawan, Sumei Sun, Amnart Boonkajay IEEE Global Communications Conference
7 Dec 2023 SERC Institute for Infocomm Research Parameters Optimization of Quantization Schemes for Channel-Based Key Extraction Yuhong Wang, Sumei Sun, Minli Huang, Peng Hui Tan, Boon Shyang Lim, Yonghong Zeng IEEE Globecom 2023
1 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research Robust Anti-Jamming Beamforming Scheme for Cellular-Connected Mobile UAV Jiajia Huang, Ernest Kurniawan, Sumei Sun 2023 VTS Asia Pacific Wireless Communications Symposium (APWCS)
13 Jul 2023 SERC Institute for Infocomm Research Performance Analysis and Approximate Message Passing Detection of Orthogonal Time Sequency Multiplexing Modulation Zeping Sui, Shefeng Yan, Hongming Zhang, Sumei Sun, Yonghong Zeng, Lie-Liang Yang, Lajos Hanzo IEEE Transactions on Wireless Communications
29 May 2023 SERC Institute for Infocomm Research Drone Controller Localization Based on RSSI Ratio Yuhong Wang, Yonghong Zeng, Sumei Sun, Peng Hui Tan, Yugang Ma, Ernest Kurniawan Sensors
25 Apr 2023 SERC Institute for Infocomm Research Standardization of 6G Wireless Communication Systems Sumei Sun, Yonghong Zeng, Amnart Boonkajay From 5G to 6G and Beyond
18 Apr 2023 SERC Institute for Infocomm Research Toward Industrial Metaverse: Age of Information, Latency and Reliability of Short-Packet Transmission in 6G Jie Cao, Xu Zhu, Sumei Sun, Zhongxiang Wei, Yufei Jiang, Jingjing Wang, Vincent K.N. Lau IEEE Wireless Communications
9 Mar 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Technology Roadmap for Flexible Sensors Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong-an Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae-Hyeong Kim, Il-Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae-Eung Lee, Pooi See Lee, Tae-Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae-Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao-Ming Tao, Benjamin C. K. Tee, Aaron Voon-Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu-Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu-Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen ACS Nano