Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
5 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Sublimation-based wafer-scale monolayer WS2 formation via self-limited thinning of few-layer WS2 (Pending publish) Mingxi Chen, Jianwei Chai, Jing Wu, Haofei Zheng, Wen-Ya Wu, James Lourembam, Ming Lin, Jun-Young Kim, Jaewon Kim, Kah-Wee Ang, Man-Fai Ng, Henry Medina, Shi Wun Tong, DongZhi Chi Nanoscale Horizons
2 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Carbon nitride mediated synthesis of titanium-based electrodes for high-performance asymmetric supercapacitors Wenwen Liu, Jian Liang Cheong, Man-Fai Ng, Jackie Y. Ying Nano Energy
10 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Uncovering the Binder Interactions with S-PAN and MXene for Room Temperature Na–S Batteries Andrew Jun Yao Wong, Wei Ying Lieu, Deviprasath Chinnadurai, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Nano Letters
22 Feb 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Machine learning-inspired battery material innovation Man-Fai Ng, Yongming Sun, Zhi Wei Seh Energy Advances
8 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Performance NiS2 Hollow Nanosphere Cathodes in Magnesium-Ion Batteries Enabled by Tunable Redox Chemistry Jianbiao Wang, Albertus D. Handoko, Yang Bai, Gaoliang Yang, Yuanjian Li, Zhenxiang Xing, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Nano Letters
10 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering In Situ Formed Magnesiophilic Sites Guiding Uniform Deposition for Stable Magnesium Metal Anodes Gaoliang Yang, Yuanjian Li, Chang Zhang, Jianbiao Wang, Yang Bai, Carina Yi Jing Lim, Man-Fai Ng, Zhi Chang, Sonal Kumar, Zdenek Sofer, Wei Liu, Zhi Wei Seh Nano Letters
31 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Spherical Templating of CoSe2 Nanoparticle-Decorated MXenes for Lithium–Sulfur Batteries Wei Ying Lieu, Daliang Fang, Yuanjian Li, Xue Liang Li, Congjian Lin, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Shengnan Sun, Tanmay Ghosh, Babak Anasori, Man-Fai Ng, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Nano Letters
10 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High Utilization of Composite Magnesium Metal Anodes Enabled by a Magnesiophilic Coating Yuanjian Li, Gaoliang Yang, Shengnan Sun, Chang Zhang, Carina Yi Jing Lim, Andrew Jun Yao Wong, Wei Ying Lieu, Zdenek Sofer, Man-Fai Ng, Wei Liu, Zhi Wei Seh Nano Letters
3 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering 3D carbonaceous nanostructured transition metal nitride, carbonitride and carbide as polysulfide regulators for lithium-sulfur batteries Jian Liang Cheong, Chen Hu, Wenwen Liu, Man-Fai Ng, Michael B. Sullivan, Jackie Y. Ying Nano Energy
8 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Rechargeable magnesium batteries enabled by conventional electrolytes with multifunctional organic chloride additives Dan-Thien Nguyen, Alex Yong Sheng Eng, Raymond Horia, Zdenek Sofer, Albertus D. Handoko, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Energy Storage Materials