Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
28 Feb 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering All-optical modulation in chains of silicon nanoantennas Lu ding, Dmitry Morits, Reuben Bakker, Shiqiang Li, Damien Eschimese, Shiyang Zhu, Ye Feng Yu, Ramón Paniagua-Domínguez, Arseniy I. Kuznetsov
9 Oct 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electrically and Thermally Tunable Smooth Silicon Metasurfaces for Broadband Terahertz Antireflection Lu ding, Xianshu Luo, Liang Cheng, Maung Thway, Junfeng Song, Soo Jin Chua, Elbert E. M. Chia, Jinghua Teng
11 Aug 2018 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Noninvasive Anatomical and Functional Imaging of Orthotopic Glioblastoma Development and Therapy using Multispectral Optoacoustic Tomography Ralph P. Mason, Daniel Razansky, Malini Olivo, Ghayathri Balasundaram, Lu ding, Xiuting Li, Amalina Binte Ebrahim Attia, Xose Luis Dean-Ben, Chris Jun Hui Ho, Prashant Chandrasekharan, Hui Chien Tay, Hann Qian Lim, Chee Bing Ong
1 Jul 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultra-Thin Film Broadband Terahertz Antireflection Coating Based on Impedance Matching Method Lu ding, Xizu Wang, Norman Soo Seng Ang, Chen Lu, Vignesh Suresh, Soo-Jin Chua, Jinghua Teng
1 Jan 2016 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hybrid bilayer plasmonic metasurface efficiently manipulates visible light Fei Qin, Lu ding, Francesco Monticone, Chan Choy Chum, Jie Deng, Shengtao Mei, Ying Li, Jinghua Teng, Minghui Hong, Shuang Zhang, Andrea Alu, Cheng-Wei Qiu