Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
5 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Selective hydrogenation improves interface properties of high-k dielectrics on 2D semiconductors Yulin Yang, Tong Yang, Tingting Song, Jun Zhou, Jianwei Chai, Lai Mun Wong, Hongyi Zhang, Wenzhang Zhu, Shijie Wang, Ming Yang Nano Research
2 Nov 2016 SERC Institute of Microelectronics A novel approach to the analysis of squeezed-film air damping in microelectromechanical systems Weilin Yang, Hongxia Li, Aveek N Chatterjee, Ibrahim (Abe) M Elfadel, IIker Ender Ocak, Tie Jun Zhang Journal of Micromechanics and Microengineering
21 Jun 2016 BMRC Bioinformatics Institute RNAi Reveals Phase-Specific Global Regulators of Human Somatic Cell Reprogramming Cheng-Xu Delon Toh, Jun-Wei Chan, Zheng-Shan Chong, Hao Fei Wang, Hong Chao Guo, Sandeep Satapathy, Dongrui Ma, Germaine Yen Lin Goh, Ekta Khattar, Lin Yang, Vinay Tergaonkar, Young-Tae Chang, James J. Collins, George Q. Daley, Keng Boon Wee, Chadi A. EL Farran, Hu Li, Yoon-Pin Lim, Frederic A. Bard, Yuin-Han Loh Cell Reports
1 Oct 2014 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Model-Based Compensation of Thermal Disturbance in a Precision Linear Electromagnetic Actuator Jonathan Hey, Choon Meng Kiew, Guilin Yang, Martinez-Botas Ricardo IEEE Transactions on Mechatronics
19 Aug 2013 BMRC Genome Institute of Singapore Genome-wide association study identifies ZFHX1B as a susceptibility locus for severe myopia (Pending publish) Veluchamy A. Barathi, Fan Qiao, Isao Nakata, Kenji Yamashiro, Xin Zhou, Pancy O. S. Tam, Ching-Yu Cheng, E. Shyong Tai, Eranga N. Vithana, Tin Aung, Masahiro Miyake, Li Jia Chen, Yi Shi, Yik-Ying Teo, Tien-Yin Wong, Muka Moriyama, Kyoko Ohno-Matsui, Manabu Mochizuki, Fumihiko Matsuda, Rita Y. Y. Yong, Eric P. H. Yap, Zhenglin Yang, Chi Pui Pang, Seang-Mei Saw, Nagahisa Yoshimura, Chiea Chuen Khor Human Molecular Genetics
9 May 2011 BMRC Singapore Immunology Network Human CD8+ T cells drive Th1 responses through the differentiation of TNF/iNOS-producing dendritic cells Shu Zhen Chong, Kok Loon Wong, Gen Lin, Christopher Maolin Yang, Siew-Cheng Wong, Véronique Angeli, Paul A. MacAry, David Michael Kemeny European Journal of Immunology
21 Jan 2010 BMRC Genome Institute of Singapore The Nuclear Receptor Nr5a2 Can Replace Oct4 in the Reprogramming of Murine Somatic Cells to Pluripotent Cells Jian-Chien Dominic Heng, Bo Feng, Jianyong Han, Jianming Jiang, Petra Kraus, Jia-Hui Ng, Yuriy L. Orlov, Mikael Huss, Lin Yang, Thomas Lufkin, Bing Lim, Huck-Hui Ng Cell Stem Cell