Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
10 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High Utilization of Composite Magnesium Metal Anodes Enabled by a Magnesiophilic Coating Yuanjian Li, Gaoliang Yang, Shengnan Sun, Chang Zhang, Carina Yi Jing Lim, Andrew Jun Yao Wong, Wei Ying Lieu, Zdenek Sofer, Man-Fai Ng, Wei Liu, Zhi Wei Seh Nano Letters
3 Jan 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Candida albicans Ubiquitin and Heat Shock Factor-Type Transcriptional Factors Are Involved in 2-Dodecenoic Acid-Mediated Inhibition of Hyphal Growth Dongliang Yang, Yanling Hu, Zixin Yin, Qianru Gao, Yuqian Zhang, Fong Yee Chan, Guisheng Zeng, Lixing Weng, Lianhui Wang, Yue Wang
13 Sep 2019 BMRC Bioinformatics Institute Regulation of flagellar motor switching by c-di-GMP phosphodiesterases in Pseudomonas aeruginosa Lingyi Xin, Yukai Zeng, Shuo Sheng, Rachel Andrea Chea, Qiong Liu, Hoi Yeung Li, Liang Yang, Linghui Xu, Keng-Hwee Chiam, Zhao-Xun Liang Journal of Biological Chemistry
26 Nov 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Structural basis of RIP2 activation and signaling Qin Gong, Ziqi Long, Franklin L. Zhong, Daniel Eng Thiam Teo, Yibo Jin, Zhan Yin, Zhao Zhi Boo, Yaming Zhang, Jiawen Zhang, Renliang Yang, Shashi Bhushan, Bruno Reversade, Zongli Li, Bin Wu Nature Communications
25 Jan 2018 BMRC Bioinformatics Institute Identification of a biosynthetic gene cluster for the polyene macrolactam sceliphrolactam in a Streptomyces strain isolated from mangrove sediment Liang Yang, Zhao-Xun Liang, Qing Wei Cheang, Kim Le Mai Hoang, Hoa Thi Tran, Jinming Li, Xue-Wei Liu, Zhen Jie Low, Li Mei Pang, Yichen Ding, Yoganathan Kanagasundaram Scientific Reports