Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
30 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Towards Transparent Deep Image Aesthetics Assessment with Tag-based Content Descriptors Jingwen Hou, Weisi Lin, Yuming Fang, Haoning Wu, Chaofeng Chen, Liang Liao, Weide Liu IEEE Transactions on Image Processing
13 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Structural Design of Electrocatalyst-Decorated MXenes on Sulfur Spheres for Lithium–Sulfur Batteries Wei Ying Lieu, Congjian Lin, Xue Liang Li, Shunqiong Jiang, Yuanjian Li, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Nano Letters
31 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Spherical Templating of CoSe2 Nanoparticle-Decorated MXenes for Lithium–Sulfur Batteries Wei Ying Lieu, Daliang Fang, Yuanjian Li, Xue Liang Li, Congjian Lin, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Shengnan Sun, Tanmay Ghosh, Babak Anasori, Man-Fai Ng, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Nano Letters
31 May 2021 SERC Institute of Microelectronics Solution‐Processable Metal–Organic Framework Nanosheets with Variable Functionalities Hongye Yuan, Guoliang Liu, Zhiwei Qiao, Nanxi Li, Pio John S. Buenconsejo, Shibo Xi, Avishek Karmakar, Mengsha Li, Hong Cai, Stephen John Pennycook, Dan Zhao Advanced Materials
15 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Adversarial Multiple-Target Domain Adaptation for Fault Classification Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Haoliang Li, Chee-Keong Kwoh, Ruqiang Yan, Xiaoli Li IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
21 Feb 2019 BMRC Bioinformatics Institute Superresolution microscopy reveals distinct localisation of full length IRSp53 and its I-BAR domain protein within filopodia Thankian Sudhaharan, Srivats Hariharan, John Soon Yew Lim, Jaron Zhongliang Liu, Yen Ling Koon, Graham D. Wright, Keng Hwee Chiam, Sohail Ahmed Scientific Reports
14 Nov 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Comparative Transcriptomic and Metagenomic Analyses of Influenza Virus-Infected Nasal Epithelial Cells From Multiple Individuals Reveal Specific Nasal-Initiated Signatures Kai Sen Tan, Yan Yan, Wai Ling Hiromi Koh, Liang Li, Hyungwon Choi, Thai Tran, Richard Sugrue, De Yun Wang, Vincent T. Chow Frontiers in Microbiology
20 Oct 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Targeting metabolic flexibility via angiopoietin-like 4 protein sensitizes metastatic cancer cells to chemotherapy drugs Maegan Miang Kee Lim, Jonathan Wei Kiat Wee, Jen Chi Soong, Damien Chua, Wei Ren Tan, Marco Lizwan, Yinliang Li, Ziqiang Teo, Wilson Wen Bin Goh, Pengcheng Zhu, Nguan Soon Tan Molecular Cancer
19 Jul 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology PRMT5-mediated regulation of developmental myelination Patrizia Casaccia, Antonella Scaglione, Julia Patzig, Jialiang Liang, Rebecca Frawley, Jabez Bok, Angeliki Mela, Camila Yattah, Jingxian Zhang, Shun Xie Teo, Ting Zhou, Shuibing Chen, Emily Bernstein, Peter Canoll, Ernesto Guccione Nature Communications
12 Sep 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology VHL Deficiency Drives Enhancer Activation of Oncogenes in Clear Cell Renal Cell Carcinoma Xiaosai Yao, Jing Tan, Kevin Junliang Lim, Joanna Koh, Wen Fong Ooi, Zhimei Li, Dachuan Huang, Manjie Xing, Yang Sun Chan, James Zhengzhong Qu, Su Ting Tay, Giovani Wijaya, Yue Ning Lam, Jing Han Hong, Ai Ping Lee-Lim, Peiyong Guan, Michelle Shu Wen Ng, Cassandra Zhengxuan He, Joyce Suling Lin, Tannistha Nandi, Aditi Qamra, Chang Xu, Swe Swe Myint, James O. J. Davies, Jian Yuan Goh, Gary Loh, Bryan C. Tan, Steven G. Rozen, Qiang Yu, Iain Bee Huat Tan, Christopher Wai Sam Cheng, Shang Li, Kenneth Tou En Chang, Puay Hoon Tan, David Lawrence Silver, Alexander Lezhava, Gertrud Steger, Jim R. Hughes, Bin Tean Teh, Patrick Tan Cancer Discovery