Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
12 Sep 2023 SERC Institute of High Performance Computing CD3IS: cross dimensional 3D instance segmentation network for production workshop Zaizuo Tang, Guangzhu Chen, Ruili Wang, Zhenlian Miao, Manna Dai, Yujun Ma, Xiaojuan Liao Journal of Intelligent Manufacturing
13 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Mitigating Concentration Polarization through Acid–Base Interaction Effects for Long-Cycling Lithium Metal Anodes Junmou Du, Xiangrui Duan, Wenyu Wang, Guocheng Li, Chunhao Li, Yuchen Tan, Mintao Wan, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Nano Letters
18 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research Contrastive R-CNN for Incremental Learning in Object Detection Qian Peisheng, Kai Zheng, Cen Chen, Zhongyao Cheng, Li Wang, Hui Li Tan The 19th IEEE Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC-2022)
28 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Revealing the Intrinsic Uneven Electrochemical Reactions of Li Metal Anode in Ah‐Level Laminated Pouch Cells Xiangrui Duan, Lingyue Wang, Guocheng Li, Xueting Liu, Mintao Wan, Junmou Du, Renming Zhan, Wenyu Wang, Yuanjian Li, Shuibin Tu, Yue Shen, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Advanced Functional Materials
23 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Paradigm of Calendaring‐Driven Electrode Microstructure for Balanced Battery Energy Density and Power Density Renming Zhan, Dongsheng Ren, Shiyu Liu, Zhengxu Chen, Xuerui Liu, Wenyu Wang, Lin Fu, Xiancheng Wang, Shuibin Tu, Yangtao Ou, Hanlong Ge, Andrew Jun Yao Wong, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Advanced Energy Materials
27 Jul 2022 SERC National Metrology Centre Evaluation of laboratory accuracy of forehead radiation thermometers using blackbody sources for tympanic thermometers defined by international standards with adaptors Li Wang, Choon Heng Goh Journal of Medical Engineering & Technology
31 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Single‐Layer‐Particle Electrode Design for Practical Fast‐Charging Lithium‐Ion Batteries Shuibin Tu, Ziheng Lu, Mengting Zheng, Zihe Chen, Xiancheng Wang, Zhao Cai, Chaoji Chen, Li Wang, Chenhui Li, Zhi Wei Seh, Shanqing Zhang, Jun Lu, Yongming Sun Advanced Materials
27 Mar 2022 SERC Institute for Infocomm Research Preserving similarity order for unsupervised clustering Jinghua Wang, Li Wang, Jianmin Jiang Pattern Recognition
17 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Stable interphase chemistry of textured Zn anode for rechargeable aqueous batteries Jindi Wang, Bao Zhang, Zhao Cai, Renming Zhan, Wenyu Wang, Lin Fu, Mintao Wan, Run Xiao, Yangtao Ou, Li Wang, Jianjun Jiang, Zhi Wei Seh, Hong Li, Yongming Sun Science Bulletin
16 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Promises and Challenges of the Practical Implementation of Prelithiation in Lithium‐Ion Batteries Renming Zhan, Xiancheng Wang, Zihe Chen, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Advanced Energy Materials