Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
26 Aug 2022 SERC Institute for Infocomm Research Parallel Edge-Image Learning for Image Inpainting Junfeng Hu, Chengxin Wang, Ying Zhang, Li Liu, Yifang Yin, Roger Zimmermann 2022 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME)
3 Jan 2019 SERC Institute for Infocomm Research Multiview discriminative marginal metric learning for makeup face verification Lining Zhang, Hubert P. H. Shum, Li Liu, Guodong Guo, Ling Shao Neurocomputing
3 Jan 2019 SERC Institute for Infocomm Research Multiview discriminative marginal metric learning for makeup face verification Lining Zhang, Hubert P. H. Shum, Li Liu, Guodong Guo, Ling Shao Neurocomputing
9 Jan 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Targeted elimination of mutant mitochondrial DNA in MELAS-iPSCs by mitoTALENs Yi Yang, Han Wu, Xiangjin Kang, Yanhui Liang, Ting Lan, Tianjie Li, Tao Tan, Jiangyun Peng, Quanjun Zhang, Geng An, Yali Liu, Qian Yu, Zhenglai Ma, Ying Lian, Boon Seng Soh, Qingfeng Chen, Ping Liu, Yaoyong Chen, Xiaofang Sun, Rong Li, Xiumei Zhen, Yang Yu, Xiaoping Li, Yong Fan Protein & Cell
12 Feb 2016 BMRC Bioinformatics Institute Recognizing Complex Activities by a Probabilistic Interval-Based Model Li Cheng, Ye Liu, Yongpo Jia, David S. Rosenblum, Li Liu Proceedings of the Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-16)
14 Aug 2015 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Controllable synthesis of tetrapod gold nanocrystals with precisely tunable near-infrared plasmon resonance towards highly efficient surface enhanced Raman spectroscopy bioimaging Jing Cai, Vijay Raghavan, Yu Jie Bai, Ming Hui Zhou, Xiao Li Liu, Chun Yan Liao, Pei Ma, Lei Shi, Peter Dockery, Ivan Keogh, Hai Ming Fan, Malini Olivo Journal of Materials Chemistry B