Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
27 Jun 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Fully automated leg tracking of Drosophila neurodegeneration models reveals distinct conserved movement signatures Shuang Wu, Kah Junn Tan, Lakshmi Narasimhan Govindarajan, James Charles Stewart, Lin Gu, Joses Wei Hao Ho, Malvika Katarya, Boon Hui Wong, Eng-King Tan, Daiqin Li, Adam Claridge-Chang, Camilo Libedinsky, Li Cheng, Sherry Shiying Aw
17 Jan 2019 BMRC Bioinformatics Institute Organic cation transporter 3 (Oct3) is a distinct catecholamines clearance route in adipocytes mediating the beiging of white adipose tissue Wenxin Song, Qi Luo, Yuping Zhang, Linkang Zhou, Ye Liu, Zhilong Ma, Jianan Guo, Yuedong Huang, Lili Cheng, Ziyi Meng, Zicheng Li, Bin Zhang, Siqi Li, Sook Wah Yee, Hao Fan, Peng Li, Kathleen M. Giacomini, Ligong Chen
1 Jan 2019 BMRC Bioinformatics Institute Supervised Segmentation of Un-Annotated Retinal Fundus Images by Synthesis He Zhao, Huiqi Li, Sebastian Maurer-Stroh, Yuhong Guo, Qiuju Deng, Li Cheng
4 Jul 2018 BMRC Bioinformatics Institute Synthesizing retinal and neuronal images with generative adversarial nets He Zhao, Huiqi Li, Sebastian Maurer-Stroh, Li Cheng
4 Jan 2018 BMRC Bioinformatics Institute Multivariate Regression with Gross Errors on Manifold-valued Data Xiaowei Zhang, Xudong Shi, Yu Sun, Li Cheng
1 Jun 2017 BMRC Bioinformatics Institute Pose Estimation from Line Correspondences: A Complete Analysis and a Series of Solutions Chi Xu, Lilian Zhang, Li Cheng, Reinhard Koch
1 Feb 2017 BMRC Bioinformatics Institute Segment 2D and 3D Filaments by Learning Structured and Contextual Features Lin Gu, Xiaowei Zhang, He Zhao, Huiqi Li, Li Cheng
27 May 2016 BMRC Bioinformatics Institute NeuronCyto II: An automatic and quantitative solution for crossover neural cells in high throughput screening Meredith E.K. Calvert, Alex M. Ward, Frederic Bard, Graham D. Wright, Kok Haur Ong, Jaydeep De, Li Cheng, Sohail Ahmed, Weimiao Yu
12 Feb 2016 BMRC Bioinformatics Institute Recognizing Complex Activities by a Probabilistic Interval-Based Model Li Cheng, Ye Liu, Yongpo Jia, David S. Rosenblum, Li Liu
13 Jan 2016 BMRC Bioinformatics Institute A novel imaging method for quantitative Golgi localization reveals differential intra-Golgi trafficking of secretory cargoes Hieng Chiong Tie, Divyanshu Mahajan, Bing Chen, Li Cheng, Antonius M. J. VanDongen, Lei Lu, Adam Linstedt
19 Apr 2015 BMRC Bioinformatics Institute Estimate Hand Poses Efficiently from Single Depth Images Ashwin Nanjappa, Xiaowei Zhang, Li Cheng, Chi Xu
7 Apr 2015 SERC Institute of Microelectronics High-throughput multiple dies-to-wafer bonding technology and III/V-on-Si hybrid lasers for heterogeneous integration of optoelectronic integrated circuits Song Junfeng, Cheng Yuanbing, Luo; Xianshu, Cao Yulian, Hu Xiaonan, Liu Chongyang, Liow Tsung-Yang, Yu Mingbin, Wang Hong, Guo-Qiang Patrick, Li Chengming, Wang Qi Jie
1 Dec 2014 BMRC Bioinformatics Institute Semi-supervised Domain Adaptation on Manifolds Li Cheng, Sinno Jialin Pan
19 Sep 2014 SERC Data Storage Institute Towards large area and continuous MoS2 atomic layers via vapor-phase growth: Thermal vapor sulfurization Liu Hongfei, Antwi K. K. Ansah, Li Chengguo, Ying Jifeng, Chua Soojin, Chi Dongzhi
12 Sep 2014 BMRC Bioinformatics Institute Recognizing flu-like symptoms from videos Sebastian Maurer-Stroh, Li Cheng, Tuan Hue Thi, Li Wang, Ning Ye, Jian Zhang
18 Jan 2014 BMRC Bioinformatics Institute Tracing retinal vessel trees by transductive inference Jaydeep De, Huiqi Li, Li Cheng
4 Nov 2013 BMRC Bioinformatics Institute Finding Distinctive Shape Features for Automatic Hematoma Classification in Head CT Images from Traumatic Brain Injuries Nengli Lim, Tianxia Gong, Li Cheng, Hwee Kuan Lee, Bolan Su, Chew Lim Tan, Shimiao Li, C.C. Tchoyoson Lim, Boon Chuan Pang, Cheng Kiang Lee