Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
9 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Specialty optical fibers for advanced sensing applications Huanhuan Liu, Dora Juan Juan Hu, Qizhen Sun, Lei Wei, Kaiwei Li, Changrui Liao, Bozhe Li, Cong Zhao, Xinyong Dong, Yuhan Tang, Yihong Xiao, Gerd Keiser, Perry Ping Shum Opto-Electronic Science
19 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Recent Advancement of Anti-Resonant Hollow-Core Fibers for Sensing Applications Wenjun Ni, Chunyong Yang, Yiyang Luo, Ran Xia, Ping Lu, Dora Juan Juan Hu, Sylvain Danto, Perry Ping Shum, Lei Wei Photonics
1 Aug 2016 SERC Institute for Infocomm Research The Numerical Modeling of 3D Microfiber Couplers and Resonators Guanghui Wang, Wenxiang Jiao, Yuming Dong, Lei Wei, Dora Juan Juan Hu, Ping Shum, Xuping Zhang IEEE Photonics Technology Letters
6 May 2016 SERC Institute for Infocomm Research Design and analysis of surface plasmon resonance sensor based on high-birefringent microstructured optical fiber Nancy Meng Ying Zhang, Dora Juan Juan Hu, Perry Ping Shum, Zhifang Wu, Kaiwei Li, Tianye Huang, Lei Wei Journal of Optics
21 Sep 2015 SERC Institute for Infocomm Research Side-channel photonic crystal fiber for surface enhanced Raman scattering sensing Nan Zhang, Georges Humbert, Tianxun Gong, Perry Ping Shum, Kaiwei Li, Jean-Louis Auguste, Zhifang Wu, Dora Juan Juan Hu, Feng Luan, Quyen Xuan Dinh, Malini Olivo, Lei Wei Sensors and Actuators B: Chemical
27 May 2015 SERC Institute for Infocomm Research Magnetic field sensor based on magnetic-fluid-coated long-period fiber grating Nancy Mengying Zhang, Xinyong Dong, Perry Ping Shum, Dora Juan Juan Hu, Haibin Su, Wen Siang Lew, Lei Wei Journal of Optics