Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
6 Apr 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology De novo reconstruction of human adipose transcriptome reveals conserved lncRNAs as regulators of brown adipogenesis Chunming Ding, Yen Ching Lim, Sook Yoong Chia, Dan Xu, Arcinas Camille Esther Walet, Shaohai Xu, Kinyui Alice LO, Yanling Zhao, Dewen Zhu, Zhihui Shan, Qingfeng Chen, Melvin Khee-Shing Leow, Lei Sun Nature Communications
6 Apr 2018 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences De novo reconstruction of human adipose transcriptome reveals conserved lncRNAs as regulators of brown adipogenesis Chunming Ding, Yen Ching Lim, Sook Yoong Chia, Arcinas Camille Esther Walet, Shaohai Xu, Kinyui Alice LO, Yanling Zhao, Dewen Zhu, Zhihui Shan, Qingfeng Chen, Melvin Khee-Shing Leow, Dan Xu, Lei Sun Nature Communications
1 Aug 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Dynamic transcriptome changes during adipose tissue energy expenditure reveal critical roles for long noncoding RNA regulators Zhiqiang Bai, Xiao-ran Chai, Myeong Jin Yoon, Hye-Jin Kim, Kinyui Alice LO, Zhi-chun Zhang, Dan Xu, Diana Teh Chee Siang, Arcinas Camille Esther Walet, Shao-hai Xu, Sook-Yoong Chia, Peng Chen, Hongyuan Yang, Sujoy Ghosh, Lei Sun PLOS One
23 Apr 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology De Novo Reconstruction of Adipose Tissue Transcriptomes Reveals Long Non-coding RNA Regulators of Brown Adipocyte Development Juan R. Alvarez-Dominguez, Zhiqiang Bai, Dan Xu, Bingbing Yuan, Kinyui Alice LO, Myeong Jin Yoon, Yen Ching Lim, Marko Knoll, Nikolai Slavov, Shuai Chen, Peng Chen, Harvey F. Lodish, Lei Sun Cell Metabolism
20 Apr 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Characterization of a primary brown adipocyte culture system derived from human fetal interscapular fat Dan Xu, Sarah E Seiler, Jia-Pei Ho, Kinyui Alice LO, Benjamin M Buehrer, Y John W Ludlow, Jean-Paul Kovalik, Lei Sun Adipocyte