Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Enabling high-throughput electrical conductivity optimization of doped conjugated polymers using explainable machine learning (Pending publish) Ji Wei Yoon, Adithya Kumar, Pawan Kumar, Kedar Hippalgaonkar, J Senthilnath, Chellappan Vijila 2nd International Conference on Materials for Humanity
23 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Defect Passivation Using a Phosphonic Acid Surface Modifier for Efficient RP Perovskite Blue-Light-Emitting Diodes (Pending publish) Jayanta Kumar Mishra, Natalia Yantara, Anil Kanwat, Tomoki Furuhashi, Sankaran Ramesh, Teddy Salim, Nur Fadilah Jamaludin, Benny Febriansyah, Zi En Ooi, Subodh Mhaisalkar, Tze Chien Sum, Kedar Hippalgaonkar, Nripan Mathews ACS Applied Materials & Interfaces
1 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Modulation of Spin Dynamics in 2D Transition‐Metal Dichalcogenide via Strain‐Driven Symmetry Breaking (Pending publish) Tao Liu, Du Xiang, Hong Kuan Ng, Zichao Han, Kedar Hippalgaonkar, Ady Suwardi, Jens Martin, Slaven Garaj, Jing Wu Advanced Science
16 Feb 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering All-weather thermal regulation coatings (Pending publish) Kedar Hippalgaonkar Joule
20 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research An invertible crystallographic representation for general inverse design of inorganic crystals with targeted properties Zekun Ren, Siyu Isaac Parker Tian, Juhwan Noh, Felipe Oviedo, Guangzong Xing, Jiali Li, Qiaohao Liang, Ruiming Zhu, Armin G. Aberle, Shijing Sun, Xiaonan Wang, Yi Liu, Qianxiao Li, Senthilnath Jayavelu, Kedar Hippalgaonkar, Yousung Jung, Tonio Buonassisi Matter
8 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research Comparing data driven and physics inspired models for hopping transport in organic field effect transistors Madhavkrishnan Lakshminarayanan, Rajdeep Dutta, D. V. Maheswar Repaka, Senthilnath Jayavelu, Wei Lin Leong, Kedar Hippalgaonkar Scientific Reports
16 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Extrapolative Bayesian Optimization with Gaussian Process and Neural Network Ensemble Surrogate Models Yee-Fun Lim, Chee Koon Ng, U.S. Vaitesswar, Kedar Hippalgaonkar Advanced Intelligent Systems
9 Aug 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering High thermoelectric performance enabled by convergence of nested conduction bands in Pb7Bi4Se13 with low thermal conductivity (Pending publish) Lei Hu, Yue-Wen Fang, Feiyu Qin, Xun Cao, Xiaoxu Zhao, Yubo Luo, Durga Venkata Maheswar Repaka, Wenbo Luo, Ady Suwardi, Thomas Soldi, Umut Aydemir, Yizhong Huang, Zheng Liu, Kedar Hippalgaonkar, G. Jeffrey Snyder, Jianwei Xu, Qingyu Yan Nature Communications
5 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Organic materials as photocatalysts for water splitting Yang Bai, Kedar Hippalgaonkar, Reiner Sebastian Sprick Journal of Materials Chemistry A
24 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Multi‐Fidelity High‐Throughput Optimization of Electrical Conductivity in P3HT‐CNT Composites (Pending publish) Daniil Bash, Yongqiang Cai, Vijila Chellappan, Swee Liang Wong, Xu Yang, Pawan Kumar, Jin Da Tan, Anas Abutaha, Jayce JW Cheng, Yee‐Fun Lim, Siyu Isaac Parker Tian, Zekun Ren, Flore Mekki‐Berrada, Wai Kuan Wong, Jiaxun Xie, Jatin Kumar, Saif A. Khan, Qianxiao Li, Tonio Buonassisi, Kedar Hippalgaonkar Advanced Functional Materials
20 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Two-step machine learning enables optimized nanoparticle synthesis Flore Mekki-Berrada, Zekun Ren, Tan Huang, Wai Kuan Wong, Fang Zheng, Jiaxun Xie, Isaac Parker Siyu Tian, Senthilnath Jayavelu, Zackaria Mahfoud, Daniil Bash, Kedar Hippalgaonkar, Saif Khan, Tonio Buonassisi, Qianxiao Li, Xiaonan Wang npj Computational Materials
20 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Two-step machine learning enables optimized nanoparticle synthesis Flore Mekki-Berrada, Zekun Ren, Tan Huang, Wai Kuan Wong, Fang Zheng, Jiaxun Xie, Isaac Parker Siyu Tian, Senthilnath Jayavelu, Zackaria Mahfoud, Daniil Bash, Kedar Hippalgaonkar, Saif Khan, Tonio Buonassisi, Qianxiao Li, Xiaonan Wang npj Computational Materials
15 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metastable 1T′-phase group VIB transition metal dichalcogenide crystals Zhuangchai Lai, Qiyuan He, Thu Ha Tran, D. V. Maheswar Repaka, Dong-Dong Zhou, Ying Sun, Shibo Xi, Yongxin Li, Apoorva Chaturvedi, Chaoliang Tan, Bo Chen, Gwang-Hyeon Nam, Bing Li, Chongyi Ling, Wei Zhai, Zhenyu Shi, Dianyi Hu, Vinay Sharma, Zhaoning Hu, Ye Chen, Zhicheng Zhang, Yifu Yu, Xiao Renshaw Wang, Raju V. Ramanujan, Yanming Ma, Kedar Hippalgaonkar, Hua Zhang Nature Materials
21 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Direct measurement of the thermoelectric properties of electrochemically deposited Bi2Te3 thin films (Pending publish) Jose Recatala-Gomez, Pawan Kumar, Ady Suwardi, Anas Abutaha, Iris Nandhakumar, Kedar Hippalgaonkar Scientific Reports
1 Oct 2020 SERC Institute of High Performance Computing Efficacious symmetry-adapted atomic displacement method for lattice dynamical studies Chee Kwan Gan, Yun Liu, Tze Chien Sum, Kedar Hippalgaonkar Computer Physics Communications
20 Aug 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Thermal Conductive 2D Boron Nitride for High‐Performance All‐Solid‐State Lithium–Sulfur Batteries (Pending publish) Xuesong Yin, Liu Wang, Yeongae Kim, Ning Ding, Junhua Kong, Dorsasadat Safanama, Yun Zheng, Jianwei Xu, Durga Venkata Maheswar Repaka, Kedar Hippalgaonkar, Seok Woo Lee, Stefan Adams, Guangyuan Wesley Zheng Advanced Science
7 May 2020 SERC Institute of High Performance Computing EPIC STAR: a reliable and efficient approach for phonon- and impurity-limited charge transport calculations Tianqi Deng, Gang Wu, Michael B. Sullivan, Zicong Marvin Wong, Kedar Hippalgaonkar, Jian-Sheng Wang, Shuo-Wang Yang npj Computational Materials
8 Apr 2020 SERC Institute of High Performance Computing Correlating charge and thermoelectric transport to paracrystallinity in conducting polymers Anas Abutaha, Pawan Kumar, Erol Yildirim, Wen Shi, Shuo-Wang Yang, Gang Wu, Kedar Hippalgaonkar Nature Communications
29 Jan 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Origin of High Thermoelectric Performance in Earth-Abundant Phosphide−Tetrahedrite Ady Suwardi, Lei Hu, Xizu Wang, Xian Yi Tan, Durga Venkata Maheswar Repaka, Lai-Mun Wong, Xiping Ni, Weng Heng Liew, Su Hui Lim, Qingyu Yan, Jianwei Xu, Yun Zheng, Kedar Hippalgaonkar ACS Applied Materials & Interfaces
26 Jul 2019 SERC Institute of High Performance Computing Unprecedented Enhancement of Thermoelectric Power Factor Induced by Pressure in Small-Molecule Organic Semiconductors Wen Shi, Tianqi Deng, Gang Wu, Kedar Hippalgaonkar, Jian-Sheng Wang, Shuo-Wang Yang Advanced Materials
26 Jul 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Inertial Effective Mass as an Effective Descriptor for Thermoelectrics via Data-driven Evaluation Ady Suwardi, Daniil Bash, Hong Kuan Ng, Jose Recatala Gomez, Durga Venkata Repaka, Pawan Kumar, Kedar Hippalgaonkar Journal of Materials Chemistry A
1 Mar 2019 SERC Institute of High Performance Computing 2D Single‐Layer π‐Conjugated Nickel Bis(dithiolene) Complex: A Good‐Electron‐Poor‐Phonon Thermoelectric Material Tianqi Deng, Xue Yong, Wen Shi, Chee Kwan Gan, Kedar Hippalgaonkar, Jin-Cheng Zheng, Xiaobai Wang, Shuo-Wang Yang, Jian-Sheng Wang, Gang Wu Advanced Electronic Materials
17 Dec 2018 SERC Institute of High Performance Computing Polymer morphology and interfacial charge transfer dominate over energy-dependent scattering in organic-inorganic thermoelectrics Pawan Kumar, Edmond W. Zaia, Erol Yildirim, D. V. Maheswar Repaka, Shuo-Wang Yang, Jeffrey J. Urban, Kedar Hippalgaonkar Nature Communications
2 Oct 2018 SERC Institute of High Performance Computing Poly(nickel-ethylenetetrathiolate) and Its Analogs: Theoretical Prediction of High-Performance Doping-Free Thermoelectric Polymers Wen Shi, Gang Wu, Kedar Hippalgaonkar, Jian-Sheng Wang, Jianwei Xu, Shuo-Wang Yang Journal of the American Chemical Society