Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Roadmap for phase change materials in photonics and beyond Patinharekandy Prabhathan, Kandammathe Valiyaveedu Sreekanth, Jinghua Teng, Joo Hwan Ko, Young Jin Yoo, Hyeon-Ho Jeong, Yubin Lee, Shoujun Zhang, Tun Cao, Cosmin-Constantin Popescu, Brian Mills, Tian Gu, Zhuoran Fang, Rui Chen, Hao Tong, Yi Wang, Qiang He, Yitao Lu, Zhiyuan Liu, Han Yu, Avik Mandal, Yihao Cui, Abbas Sheikh Ansari, Viraj Bhingardive, Myungkoo Kang, Choon Kong Lai, Moritz Merklein, Maximilian J. Müller, Young Min Song, Zhen Tian, Juejun Hu, Maria Losurdo, Arka Majumdar, Xiangshui Miao, Xiao Chen, Behrad Gholipour, Kathleen A. Richardson, Benjamin J. Eggleton, Matthias Wuttig, Ranjan Singh iScience
12 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Post-GDPR Threat Hunting on Android Phones: Dissecting OS-level Safeguards of User-unresettable Identifiers Mark Huasong Meng, Qing Zhang, Guangshuai Xia, Yuwei Zheng, Yanjun Zhang, Guangdong Bai, Zhi Liu, Sin G. Teo, Jin Song Dong Proceedings 2023 Network and Distributed System Security Symposium
17 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reversible electrical switching of nanostructural color pixels Shutao Zhang, Jun Zhang, Wei Peng Goh, Yan Liu, Febiana Tjiptoharsono, Henry Yit Loong Lee, Changyun Jiang, Jun Ding, Joel K. W. Yang, Zhaogang Dong Nanophotonics
6 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research Detecting Contradictions from CoAP RFC Based on Knowledge Graph Xinguo Feng, Yanjun Zhang, Mark Huasong Meng, Sin G. Teo Network and System Security
23 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Miniaturizing color-sensitive photodetectors via hybrid nanoantennas toward submicrometer dimensions Jinfa Ho, Zhaogang Dong, Hai Sheng Leong, Jun Zhang, Febiana Tjiptoharsono, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Ken Choon Hwa Goh, Mengfei Wu, Shiqiang Li, Jingyee Chee, Calvin Pei Yu Wong, Arseniy I. Kuznetsov, Joel K. W. Yang Science Advances
13 Dec 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Rap1 regulates hematopoietic stem cell survival and affects oncogenesis and response to chemotherapy Ekta Khattar, Kyaw Ze Ya Maung, Chen Li Chew, Arkasubhra Ghosh, Michelle Meng Huang Mok, Pei Lee, Jun Zhang, Wei Hong Jeff Chor, Gökhan Cildir, Chelsia Qiuxia Wang, Nur Khairiah Mohd-Ismail, Desmond Wai Loon Chin, Soo Chin Lee, Henry Yang, Yong-Jae Shin, Do-Hyun Nam, Liming Chen, Alan Prem Kumar, Lih Wen Deng, Masahito Ikawa, Jayantha Gunaratne, Motomi Osato, Vinay Tergaonkar Nature Communications
2 Aug 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Tricho-rhino-phalangeal syndrome 1 protein functions as a scaffold required for ubiquitin-specific protease 4-directed histone deacetylase 2 de-ubiquitination and tumor growth Yuzhi Wang, Jun Zhang, LeLe Wu, Weiguang Liu, Guanyun Wei, Xue Gong, Yan Liu, Zhifang Ma, Fei Ma, Jean Paul Thiery, Liming Chen Breast Cancer Research
9 Jan 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Targeted elimination of mutant mitochondrial DNA in MELAS-iPSCs by mitoTALENs Yi Yang, Han Wu, Xiangjin Kang, Yanhui Liang, Ting Lan, Tianjie Li, Tao Tan, Jiangyun Peng, Quanjun Zhang, Geng An, Yali Liu, Qian Yu, Zhenglai Ma, Ying Lian, Boon Seng Soh, Qingfeng Chen, Ping Liu, Yaoyong Chen, Xiaofang Sun, Rong Li, Xiumei Zhen, Yang Yu, Xiaoping Li, Yong Fan Protein & Cell
8 Apr 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Targeting HSP90-HDAC6 Regulating Network Implicates Precision Treatment of Breast Cancer Shiyi Yu, Xiuxiu Cai, Chenxi Wu, Yan Liu, Jun Zhang, Xue Gong, Lin Mo, Xin Wang, Xiaoli Wu, Tao Zhu, Jun Gu, Zhenghong Yu, Jinfei Chen, Jean Paul Thiery, Renjie Chai, Liming Chen International Journal of Biological Sciences
2 Nov 2016 SERC Institute of Microelectronics A novel approach to the analysis of squeezed-film air damping in microelectromechanical systems Weilin Yang, Hongxia Li, Aveek N Chatterjee, Ibrahim (Abe) M Elfadel, IIker Ender Ocak, Tie Jun Zhang Journal of Micromechanics and Microengineering