Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
13 Dec 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Rap1 regulates hematopoietic stem cell survival and affects oncogenesis and response to chemotherapy Ekta Khattar, Kyaw Ze Ya Maung, Chen Li Chew, Arkasubhra Ghosh, Michelle Meng Huang Mok, Pei Lee, Jun Zhang, Wei Hong Jeff Chor, Gökhan Cildir, Chelsia Qiuxia Wang, Nur Khairiah Mohd-Ismail, Desmond Wai Loon Chin, Soo Chin Lee, Henry Yang, Yong-Jae Shin, Do-Hyun Nam, Liming Chen, Alan Prem Kumar, Lih Wen Deng, Masahito Ikawa, Jayantha Gunaratne, Motomi Osato, Vinay Tergaonkar Nature Communications
2 Aug 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Tricho-rhino-phalangeal syndrome 1 protein functions as a scaffold required for ubiquitin-specific protease 4-directed histone deacetylase 2 de-ubiquitination and tumor growth Yuzhi Wang, Jun Zhang, LeLe Wu, Weiguang Liu, Guanyun Wei, Xue Gong, Yan Liu, Zhifang Ma, Fei Ma, Jean Paul Thiery, Liming Chen Breast Cancer Research
9 Jan 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Targeted elimination of mutant mitochondrial DNA in MELAS-iPSCs by mitoTALENs Yi Yang, Han Wu, Xiangjin Kang, Yanhui Liang, Ting Lan, Tianjie Li, Tao Tan, Jiangyun Peng, Quanjun Zhang, Geng An, Yali Liu, Qian Yu, Zhenglai Ma, Ying Lian, Boon Seng Soh, Qingfeng Chen, Ping Liu, Yaoyong Chen, Xiaofang Sun, Rong Li, Xiumei Zhen, Yang Yu, Xiaoping Li, Yong Fan Protein & Cell
8 Apr 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Targeting HSP90-HDAC6 Regulating Network Implicates Precision Treatment of Breast Cancer Shiyi Yu, Xiuxiu Cai, Chenxi Wu, Yan Liu, Jun Zhang, Xue Gong, Lin Mo, Xin Wang, Xiaoli Wu, Tao Zhu, Jun Gu, Zhenghong Yu, Jinfei Chen, Jean Paul Thiery, Renjie Chai, Liming Chen International Journal of Biological Sciences
2 Nov 2016 SERC Institute of Microelectronics A novel approach to the analysis of squeezed-film air damping in microelectromechanical systems Weilin Yang, Hongxia Li, Aveek N Chatterjee, Ibrahim (Abe) M Elfadel, IIker Ender Ocak, Tie Jun Zhang Journal of Micromechanics and Microengineering
1 Jun 2015 SERC Institute for Infocomm Research Supporting Exploratory Hypothesis Testing and Analysis Guimei Liu, Haojun Zhang, Mengling Feng, Limsoon Wong, See-Kiong Ng ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data
2 Feb 2015 BMRC Genome Institute of Singapore Discovery of six new susceptibility loci and analysis of pleiotropic effects in leprosy Hong Liu, Astrid Irwanto, Xi'an Fu, Gongqi Yu, Yongxiang Yu, Yonghu Sun, Chuan Wang, Zhenzhen Wang, Yukinori Okada, Huiqi Low, Yi Li, Herty Liany, Mingfei Chen, Fangfang Bao, Jinghui Li, Jiabao You, Qilin Zhang, Jian Liu, Tongsheng Chu, Anand Kumar Andiappan, Na Wang, Guiye Niu, Dianchang Liu, Xiulu Yu, Lin Zhang, Hongqing Tian, Guizhi Zhou, Olaf Rotzschke, Shumin Chen, Xuejun Zhang, Jianjun Liu, Furen Zhang Nature Genetics
31 Dec 2009 BMRC Genome Institute of Singapore Genomewide Association Study of Leprosy Martin L. Hibberd, Yong Cui, Xiao-Xiao Yan, Hai-Tao Yang, Yue-Lin Jiao, Li-Guo Mao, Gang Yin, Zhen-Xia Jiang, Xiao-Dong Wang, Jing-Ping Yu, Zong-Hou Hu, Cui-Hua Gong, Yu-Qiang Liu, Rui-Yu Liu, De-Min Wang, Dong Wei, Jin-Xian Liu, Sen Yang, Xue-Jun Zhang, Jian-Jun Liu, Liang-Dan Sun, Hong Liu, Yi Li, Rong-De Yang, Tong-Sheng Chu, Chi Zhang, Lin Zhang, Jian-Wen Han, Gong-Qi Yu, Cheng Quan, Yong-Xiang Yu, Zheng Zhang, Ben-Qing Shi, Lian-Hua Zhang, Hui Cheng, Chang-Yuan Wang, Yan Lin, Hou-Feng Zheng, Xi-An Fu, Xian-Bo Zuo, Qiang Wang, Heng Long, Yi-Ping Sun, Yi-Lin Cheng, Hong-Qing Tian, Fu-Sheng Zhou, Hua-Xu Liu, Wen-Sheng Lu, Su-Min He, Wen-Li Du, Min Shen, Qi-Yi Jin, Xin Zhao, Wei-Kun Cao, Hong-Zhong Cao, Yong-Ping Li, Wei-Guo Yan, Shi-Yu Wei, Kui-Jun Wang, Fu-Ren Zhang, Wei Huang, Shu-Min Chen, Ying Wang, Hui-Qi Low, Tantoso Erwin, Ning-Han Yang, Jin-Yong Li New England Journal of Medicine
11 Dec 2009 BMRC Genome Institute of Singapore Genetic Structure of the Han Chinese Population Revealed by Genome-wide SNP Variation Houfeng Zheng, Jin-Xin Bei, Liangdan Sun, Jieming Chen, Wei-Hua Jia, Tao Li, Furen Zhang, Mark Seielstad, Yi-Xin Zeng, Xuejun Zhang, Jianjun Liu The American Journal of Human Genetics